Skladatelé

Kotík Petr

27.1.1942—

Externí odkaz

Životopisná data

Petr Kotík studoval flétnu v Praze u Františka Čecha a ve Vídni u Hanse Rezniceka. Skladbu studoval v Praze u Jana Rychlíka (1960-63) a na vídeňské Hudební akademii u Karla Schieskeho, Hanse Jelinka a Fredericha Cerhy (1963-66). Založil a řídil soubory Musica Viva Pragensis (1961-64) a QUAX (1966-69) v Praze a S.E.M. Ensemble v USA (1970). V roce 1969 odešel do Spojených států na pozvání z Centra uměleckých aktivit na univerzitě v Buffalo. Se souborem S.E.M. pořádal pravidelné koncertní série v New Yorku a jezdil na turné po Spojených státech i západní Evropě. V roce 1974 připravil k nahrávání celé hudební dílo francouzského malíře Marcela Duchampa, které poté vyšlo na LP (Multhipla, 1978) i na CD (Reneé Block Editions, 1991). V letech 1978 až 82 byl třikrát na turné po zemích Jižní Ameriky jako skladatel, flétnista i lektor. V roce 1983 se trvale usadil v New Yorku, kde pokračoval ve své mnohostranné činnosti jako nezávislý skladatel a ředitel souboru S.E.M. Od začátku 80. let se věnuje rovněž dirigování, přičemž se zaměřil především na provádění děl Johna Cage. Na podzim 1991 rozšířil svůj soubor S.E.M. o další hráče, aby mohl provádět orchestrální hudbu. Na koncertech v USA i v Evropě se svým orchestrem uváděl skladby M. Feldmana, E. Varése, J. Cage a mj. premiéroval skladby svých vrstevníků Davida Firsta, Somei Satoha či Leo Smitha.

V roce 1999 inicioval a založil v Ostravě Centrum nové hudby s cílem organizovat mezinárodní Institut a Festival nové hudby pro skladatele a interprety. První ročník festivalu se konal v roce 2001 (pořádá se obrok) a díky Petrovi Kotíkovi, který je jeho uměleckým ředitelem, si postupně získal mezinárodní renomé. Festival Ostravské dny se zatím konal pětkrát a v jeho rámci byl rovněž Kotíkem založen ansámbl Ostravská banda (2005). S tímto souborem Petr Kotík podniká četná koncertní turné v českých zemích i v zahraničí, na nichž uvádí - kromě svých skladeb a skladeb zahraničních kolegů-skladatelů - také novinky současných mladých českých autorů.     

Kotíkova tvůrčí metoda se od počátku opírala o grafické vizuální podklady. Z těchto grafů, jež vznikaly bez vědomého vztahu k samotné hudbě, skladatel vyvozuje jednotlivé hudební složky. V šedesátých letech Kotík pracoval na základě vlastních grafických nákresů, později se inspiroval grafickými materiály, které objevil v laboratoři svého přítele medika na Buffalské univerzitě. Byly to záznamy pokusů, zachycující reakce nervového systému po požití alkoholu. V roce 1982 pak s pomocí Charlese Amese vypracoval počítačový program, založený na Markovově číselném řetězovém procesu. Tento program vytváří postupy, založené na principu kontrolované náhody. Stejně jako u minulých grafů, lze tuto metodu uplatnit na všechny hudební parametry. Svoji tvůrčí metodu Kotík popisuje jako "lineární", kdy skladatel pracuje nejprve zvlášť s každým hlasem, jež pak horizontálně kombinuje. Každý hlas je tak jednou vrstvou výsledného znění celku skladby. K tomu dodává: "V letech 1970 až 1983 sestávala většina mých skladeb pouze z jednotlivých partů. Tyto party lze buď uvádět jako sóla nebo je kombinovat s jinými a tím vytvářet ansámbly různého složení. Rozhodnutí, jak hlasy kombinovat je ponecháno na interpretech, kteří souhru buď předem plánují, nebo ji vytvářejí spontánně během koncertu. Postupně mě větší zájem o tonalitu dovedl k detailnější práci s hudebním materiálem. Každý hlas je nadále komponován individuálně, ale konečná forma je zaznamenaná do partitury."

Všechny Kotíkovy skladby z let 1970 až 1983 byly psány bez přesnějšího vymezení instrumentace. Ať jsou vokální nebo instrumentální, jednotlivé hlasy je možno transponovat do jakékoliv polohy. Pozdější partitury kombinují přesnou notaci s možnostmi oktávových nebo kvintových transpozic. Tento instrumentační koncept se blíží způsobu skládání v barokní hudbě, kde také jenom část partitury vyžadovala přesné obsazení a zbylá instrumentace se mohla měnit podle potřeb interpretů. Od poloviny 70. let Kotík celkem důsledně zdvojuje vybrané hlasy v paralelních čistých intervalech (kvinty. kvarty a oktávy), což vzdáleně připomíná praktiky v gotické a raně renezanční polyfonii. I když jeho nejnovější skladby obsahují i komplikovanější harmonie, preference postupů v čistých kvintách a oktávách je stále patrná.

Dílo

- Kontrapunkt II (1962/63) (Alt Fl, EH, Cl, Bsn, Va, Vc) Prem: Museum des 20. Jahrhundert, Vienna, Austria, 8. října, 1963, dur. 11 min. SrP
- Hudba pro tři (1964) (Va, Vc, Cb) Premiéra: Warsaw Autumn Festival Warsaw, Poland, 26. října, 1964, dur. 15 min. UE
- Spontano (1964) (Pf solo, FI/Picc, Alt Fl, Cl, Basset Hrn, Bsn,Cbsn, Trb, 2 Tba) Premiéra: Baird Music Hall, Buffalo, New York, 22. května 1973, dur. 18:50 miin. SrP
- Kontrabandt (1967) Live electronic music pro 2-6 účinkujících; Obj.: W.D.R., Koln, BRD. Prem: W.D.R., Konzertreihe Musik der Zeit, Koln, BRD, 28. dubna 1967 cca 20 - 60 min., UE
- Alley (Alej) (1960/70) (volná instrumentace), prem.: Carnegie Recital Hall, New York City, 18. března 1971, dur. cca 15 min. SrP
- There is Singularly Nothing (1971/73) (21 sól, která mohou být kombinována do jakéhokoliv souboru, z toho 5 hl. partů na slova G. Steinové), Premiéra: W.D.R., Konzertreihe "Musik der Zeit", Koln, BRD, 29. ledna, 1972, o LP "First Record" Cramps Records 5205 114, Italy, 1977, 20 - 60 min. SrP
- John Mary (1973/74) na text Gertrudy Steinové, 2 hlasy, 3 melodické nástroje, 1 hráč na bicí, (možno provozovat s 2 - 6 hudebníky). Prem.: Wittener Tage für neue Kammermusik, BRD 27. dubna, 1974, dur. cca 30 min. - 2 hod., SrP
- If I Told Him (1974/75) na text Gertrude Steinové (neurčený počet hlasů a nástrojů), prem.: "Nachtmusik" concert, W.D.R., Köln, BRD, January 18, 1975, dur. cca 30 min., SrP
- Many Many Women (1975/78) na text Gertrude Steinové (2,4 nebo 6 hlasů a 2,4 nebo 6 nástrojů). Prem. kompletního díla (dur. 6 hod.): 15. květen, 1979, Whitney Museum of American Art, New York City; Premiéra v ČSFR (2 hod. verze) Jazzová sekce, Savarin, Praha, 25. listopadu 1979; 5 LP Set (sada), Labor Records LAB 6/10, New York, 1981, 1988 Mode Records Distr., Queens, New York
- Drums (1977-81) pro ansámbl bicích nástrojů - minimálně 2 hráči; Premiéra: Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York, 12. ledna, 1980; durata: nejméně 15 min., SrP
- Explorations in the Geometry of Thinking (1978-82) text: R. Buckminster Fuller (vokální soubor (sóla a ansámbl), nejméně 5 hlasů cca. 0:30:00 - 4:00:00. Premiéra kompletního díla: The Kitchen, New York City, 25. března, 1982; r CD Ear-Rational ACD 1007, Berlin, BRD, 1989 (15 min. výtah) SrP
- Music for Winds [Hudba pro dechy] (1981-82) volná instrumentace; Premiéra: Paula Cooper Gallery, New York City, 10. dubna, 1981 0:20:00 SrP
- Commencement (1981) text: R. Buckminster Fuller, 2 hlasy; pre.: Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York, 4. duban, 1981 cca 2:00:00 SrP
- Apparent Orbit (1981/1984-85) (Původní verze pod názvem August/October pro violu a ansámbl, později také pro altovou flétnu a ansámbl), pre.: The Kitchen, New York City, 25. března, 1982 cca.0:20:00 SrP
- Solos and Incidental Harmonies [Sóla a náhodné harmonie] (1983-85) (Fl. Vn. 2 perc.), žesťový ensemble; Premiéra: "New Music America" festival, Real Art Ways, Hartford, Connecticut, 6. července, 1984, r CD Record, Ear-Rational ECD 1007, W. Berlin, BRD, 1989 0:27:00 SrP
- Integrated Solos I, II, III [Integrovaná sóla] (Fl /I/, Fl, Tambourine /II/, Fl, Tamb., Trp /III/) - Fl a Tamb. používají zpoždění 1 s - Premiéra: Diane Brown Gallery, New York City, 24 březen, 1986; Premiéra v ČSFR: Klub pro novou hudbu, Praha, 2. ledna 1989 (v rámci přednášky Petra Rezka "Píšťalka z Brooklynu") 0:25:00 SrP
- Wilsie Bridge (1986-87) 2 Fl, 2 Trp, 2 keyboards (klávesové syntetizéry), 8 perc.; Objednávka od: W.D.R., Köln, BRD, Premiéra: Kunsthalle Düusseldorf, Düsseldorf, Germany, 1. ledna 1987, r CD Record, Ear-Rational ECD 1007, W. Berlin, Germany, 1989 0:19:00 SrP
- Dopisy Olze (1989-91), text: Václav Havel (5 řečníků, 2 Fl, 2 Trp, 2 Electric Gtr, El. Bass Gtr, Svět. prem.: Wittener Tage fur neue Kammermusik, BRD, 21. dubna 1989, Premiéra v ČSFR: Klášter sv. Anežky české - Artforum, Praha, 8. května 1990; Premiéra kompletního díla: Paula Cooper Gallery, New York City, May 7, 1991. 0:48:00 SrP
- Quiescent Form (1995 - 96) pro orchestr (2222 2221 5 perc., strings); Svět. prem.: Merkin Concert Hall, New York City, May 23, 1995; Česká premiéra: Pražské jaro, 30. května 1995; Pr. konečné verze: 25. března 1996, Alice Tully Hall at Lincoln Center, New York City 0:23:00
- Adagio (1980 - 97) pro orchestr (proměnlivé obsazení); Svět. premiéra: 20. května 1998, Merkin Concert Hall, New York City, 0:18:00
- Fragment (1998) pro orchestr (2222 4322 3 perc. strings); Svět. prem.: 20. května 1998, Alice Tully Hall at Lincoln Center, New York City; Česká prem.:Festival Pražské jaro, 22. května 1999 0:25:00
- Asymmetrical Landing (2000, přepr. 2003) pro orchestr; čes. premiéra: 1. září 2001, Ostravské dny 2001, Sál Janáčkovy filharmonie, Dům kultury Vítkovice
- Smyčcový kvartet č. 1 "Errinerungen an Jan" (podzim, 2007) /psáno pod dojmem smrti skladatelova syna Jana/, prem. 1. verze: členové S.E.M. Ensemble, prosinec 2007
- Sonáta pro violoncello (2008)
- In Four Parts (2009), CD Ostravská banda - On Tour, Ostravské centrum nové hudby, P 2011
- Torso - 2. smyčcový kvartet (2012), čes. premiéra: 31. 5. 2013, Festival Pražské jaro, Divadlo Archa, hr. Ostravská banda
 

 

Inzerce