Skladatelé

Košut Michal

7.4.1954—

Životopisná data

Michal Košut studoval skladbu na JAMU v Brně u Ctirada Kohoutka (1973 - 1978). Od roku 1983 byl zaměstnán jako korepetitor na Taneční konzervatoři v Brně. Od roku 1991 vyučuje hudební teorii a novodobé dějiny hudby na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (1994 - 1998 vedoucím katedry). Od roku 2002 vyučuje též skladbu na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění (katedra kompozice a dirigování). Celkem již autor napsal více než 60 děl z oblasti hudby komorní, hudebně dramatické, orchestrální, elektroakustické a filmové. Byly to především impresivní přírodní obrázky Zpěv labutě pro hoboj a klavír, Lety vodních ptáků pro smyčcový orchestr, varhany a bicí nástroje a brilantní houslová skladba Pták Fénix, kterými upoutal pozornost posluchačů i odborné kritiky již v počátcích své skladatelské dráhy. Jeho skladby se umísťovaly na předních místech skladatelských soutěží. Z výrazného výtvarného podnětu českého malířství 20. století vyrostl cyklus klavírních skladeb Svět Jana Zrzavého (1979). Z dalších úspěšných děl lze uvést orchestrální obraz - poctu významnému baroknímu architektu - Jan Santini Aichel, elektroakustickou operu Valérie (premiéra ve Vídni, 1993), televizní balet Mimikry, operu Ifigénie (premiéra Brno 2001), a z posledních let zejména symfonii Via sotteranea - Cesta podzemím, v níž autor čerpá inspiraci ze svých bohatých speleologických zkušeností. Neodmyslitelnou součástí tvorby Michala Košuta je práce s elektroakustickými zvukovými prostředky. Mnohé z jeho elektroakustických skladeb obdržely významná ocenění na domácích i mezinárodních soutěžích. Na přehlídce nové tvorby \"Pražské premiéry 2005\" získalo zaslouženou pozornost jeho Requiem. Hommage à Jean Ockeghem, v němž se autor obrací pro inspiraci do oblasti renesanční vokální polyfonie.

Ocenění

1978 - 2. cena v soutěži MK

1979 - 3. cena v soutěži mladých skladatelů ČR Generace

1994 - Musica nova \'94 (Mimikry)

1998 - Musica nova \'98 (Flautato)

1999 - Musica nova \'99 (Shakuhachi

Dílo

Orchestrální tvorba

Jan Santini Aichel. Pět fresek pro velký orchestr (1979), ČHF, CD Radioservis a.s. 16\'

Zvony z Chatyně. Skladba pro orchestr (1979), ČHF 10\'

Gepard. Symfonická skladba podle stejnojmenného románu Guiseppa Tomasi di Lampedusa (1987), ČHF 12\'

Modrá planeta. Skladba pro velký orchestr s koncertantním partem sólových houslí (1989), ČHF, r ČRo 12\'

Hommage à Gaudí. Skladba pro velký orchestr se dvěma syntetizéry (1993 - 1994) 14\'

Symfonie Via sotterranea - Cesta podzemím (2003)

Pro sólový nástroj

Hořící žirafa pro kontrabas (1981) 5\'

Musica per clarinetto solo (1982 / nová verze 2003) 4\'

Pocta Albertu Schweitzerovi pro varhany (1982) 6\'

Ohňostroj pro varhany (1986) 6\'

Ciaccona per violino solo (1991, 2003, rev. Jiří Novotný), Editio Moravia 6\'

Invence pro vibrafon, marimbu a bicí nástroje (1992)

Sonáta pro sólové housle (1993)

Musica per clarinetto solo (1996)

Pro memoria pro anglický roh (2001) 5\'

Ciaccona pro housle sólo (2002) 6\'

Komorní tvorba (2 - 9 hráčů)

Lety vodních ptáků pro varhany, smyčcové a bicí ná­stroje (1974) 7\'

Zpěv labutě pro hoboj a klavír (1974) 7\' ,

Pták Fénix pro housle a klavír (1975), ČHF 7\'

Svět Jana Zrzavého. Klavírní cyklus (1979), PA 8\'

Král a královna pro žesťové, bicí nástroje a syntetizér inspirovaná sousoším H. Moora (1980), ČHF

Pocta mistrům, pro dechové kvintet a kontrabas (1982) ČHF 7\'

Musica per quattro. Saxofonový kvartet (1983) ČHF 7\'

Concertino pro housle, syntetizér, vibrafon a 11 dech. nástrojů (1985) ČHF 9\'

Země zakletého slunce II, pro altsaxofon, marimbu a vibrafon (1988) ČHF 7\'

Invence pro šest (fg, fl, cb, cl, cor,ob) (1989) ČHF

Trio pro housle, klarinet a klavír (1995), CD Český rozhlas 7\'45\'\'

Imprese pro soprán a cimbál (2001) 8\'

Koncertantní hudba pro klavír a jedenáct smyčcových nástrojů (2005)

Vokální tvorba

Se mnou v Asii umírá Amerika. Montáž z fragmentů Mírové smlouvy krále Jiřího z Poděbrad a úryvků z dopisů amerických vojáků, padlých ve Vietnamu, pro smíšený sbor a klavír (1979, přeprac. 1986)ČHF

Šaty pro Desdemonu, pro soprán a violu /housle/ (bez textu, 1988) 6\'

Tři písně na texty Josefa Souchopa, pro hlas s elektroakustickým doprovodem (1994)

O Crux Ave pro dva soprány, alt, tenor a bas na latinský liturgický text (1996) 6\'

Peklo pro 2 tenory a bas na text Dante Alighieriho (2000) 7\'

Requiem. Hommage à Jean Ockeghem pro kontratenor, dva tenory a bas (2002-3) 9\'

Jevištní tvorba

Slečna Čarodějka. Celovečerní opera o 7 obrazech a epilogu na libreto Idy Běhalové podle povídky Veličky Nastradinové (1980) 80\'
Valérie. Elektroakustická rozhlasová opera na námět V. Nezvala (1991) (též scénická verze, 1992) 30\'
Ifigenie. Elektroakustická opera. Libreto podle Euripída J. A. Pitínský (1995 - 2000) 69\'

Elektroakustická hudba

Katedrála v Coventry (1984) 8\'
Musica per forrotronics (1990)
Valerie. Rozhlasová elektroakustická opera na námět V. Nezvala (1991) 30\'
Mimikry. Televizní elektroakustický balet (1992)
Kometa, pro sólový zpěv a mg pás na slova Josefa Souchopa (1994)
Cesta fagarašským údolím (1997) 9\'
Flautato (1998)
Concertino pro šakuhači a elektroakustickou hudbu (1998)
Noc mi voní mi podzimem. Elektroakustická skladba s využitím sopránu, kontrabasu a syntetizérů (1999) 8\'

Filmová hudba

Omyl doktora Horna (1992), režie Igor Chaun
Slavný Peterka (1993), režie Vladimír Kelbl
Otec, 1. a 2. díl podle A. Strindberga (1994), režie Ivan Balada
Flek na hru (1995), režie Vladimír Kelbl
Tabatěrka (1995), režie Vladimír Kelbl
Posel, podle Viktora Dyka (1995), režie Vladimír Kelbl
Krutá daň omylu (1996), režie Vladimír Kelbl
Veronika (1996), režie Vladimír Kelbl
Tónina smrti (1996), režie Vladimír Kelbl
Červená karta (2001), režie Igor Chaun

Literatura

Český hudební slovník osob a institucí (http://www.musicologica/slovnik)

Jindřiška Bártová: Camerata Brno, vyd. JAMU, Brno 2003, s. 149 - 161

Inzerce