Skladatelé

Haase Miloš

21.5.1948—

Životopisná data

Hudební skladatel a publicista Miloš Haase se o hudbu zajímal od dětství, základní hudební vzdělání získal na LŠU v Rychnově nad Kněžnou a v Hradci Králové, skladbu studoval souběžně s vysokoškolským studiem architektury soukromě u Miloslava Kabeláče a v roce 1971 absolvoval kurs elektroakustické hudby v tehdejším Československém rozhlase (M. Kabeláč, V. Lébl, E. Herzog). Vedle tvůrčí činnosti se soustavně zabývá i hudební publicistikou jako autor textů do koncertních programů (ČF, FOK, Pražské jaro), článků v odborném tisku, pořadů pro rozhlas a od roku 1996 pravidelně spolupracuje se Studiem N hudební a taneční fakulty AMU. Miloš Haase patří mezi zakládající členy sdružení Ateliér 90, působil jako poradce festivalového výboru Pražské jaro (1997-2000) a člen výboru Nadace Český hudební fond (1999-2009). Řada jeho skladeb byla oceněna ve skladatelských soutěžích (Plzeň, Jirkov, Jihlava, Hilversum, Heidelberg), provedena doma i v zahraničí (Hilversum, Heidelberg, Amsterdam, Riga), skladba pro bicí nástroje a elektroniku Ormai byla v roce 2002 provedena na festivalu Warszawska jesień.

 

 

Inzerce