Skladatelé

Kopelent Marek

28.4.1932—

Životopisná data

Marek Kopelent studoval skladbu u Jaroslava Řídkého na pražské AMU v letech 1951 - 1955. Po roce 1959 začal objevovat skladebné principy Druhé vídeňské školy a západoevropské poválečné avantgardy let padesátých, které integroval do svého osobitého moderního stylu. První skladbou, která mu otevřela cestu na zahraniční pódia byl jeho Třetí smyčcový kvartet (1963) díky interpretaci Novákova kvarteta, které provedlo skladbu na svých koncertech po celé Evropě. V šedesátých letech na sebe Kopelent výrazně upozornil jako skladatel v mezinárodním kontextu; jeho skladby zněly na festivalech jako Varšavská jeseň, Donaueschingen, Witten a dalších. Byl také členem mnoha porot v mezinárodních skladatelských soutěžích. V letech 1965 - 1973 společně se Zbyňkem Vostřákem umělecky vedl soubor Musica viva pragensis, pro který napsal řadu komorních skladeb. Soubor sehrál významnou roli v pražském hudebním životě 60. let a hostováním na evropských festivalech soudobé hudby napomáhal šířit českou soudobou tvorbu v zahraničí. V r. 1967 se kolem souboru zformovala neoficiální skupina skladatelů, interpretů a muzikologů pod názvem Pražská skupina nové hudby. V roce 1969 Kopelent získal stipendium Deutsche Akademie (DAAD) k jednoročnímu tvůrčímu pobytu v Západním Berlíně v rámci programu Berliner Künstlerprogram. Po návratu do vlasti se stal jednou z obětí tzv. normalizace. Byl vyhozen z místa redaktora v Supraphonu a ocitl se bez šance na odpovídající uplatnění. Byl také vyloučen ze Svazu skladatelů, což v důsledku znamenalo nemožnost provádění jeho skladeb ve vlasti. Souboru Musica viva Pragensis byla zakázána další činnost. Od roku 1976 Kopelent nastoupil jako korepetitor na tanečním oddělení hudební školy a v tomto povolání setrval po dobu 15 let. Během tohoto složitého období zkomponoval svá nejvýznamnější díla, která obvykle vznikala na zakázky ze zahraničí, aniž by skladatel měl možnost vycestovat, aby slyšel jejich provedení. Po listopadové revoluci v r.1989 se Kopelent stal na krátký čas hudebním expertem v Kanceláři prezidenta republiky. Od r. 1991 působí jako profesor skladby na pražské AMU. Kopelent byl také předsedou České sekce ISCM, dosud je předsedou skladatelského sdružení Ateliér 90, je pořadatelem a lektorem mezinárodních letních skladatelských kurzů v Českém Krumlově. V roce 1991 mu byl udělen čestný řád francouzské vlády "Chevalier des arts et des lettres". Z dalších významných ocenění získal např. českou cenu Classic 1999 , německou Herderovu cenu v roce 2001 a státní cenu Ministerstva kultury ČR v roce 2003. U příležitosti oslav 94. výročí vzniku Československé republiky (28. října 2012) obdržel Medaili za zásluhy od prezidenta České republiky Václav Klause.

Dílo

Orchestrální a vokálně orchestrální díla 

SATANELA, symfonická báseň pro orchestr podle stejnojmenné básně Jaroslava Vrchlického (1954-55), AMU 22'
OUVERTURA pro orchestr (1954-55)
TŘI VĚTY pro smyčce (1958)
CHLÉB A PTÁCI, kantáta pro kontraalt sólo, recitaci, smíšený sbor a orchestr na báseň Jana Skácela (1957-62), vyd. ČHF 20'
APPASSIONATO pro klavír a orchestr (1970-71), vyd. Breitkopf und Härtel (dále BuH) Wiesbaden 22'
SVÁRY pro soubor dvanácti hráčů a orchestr (1968), vyd. ČHF 12'
HRÁTKY pro altsaxofon a orchestr (1974-75), BuH Wiesbaden 20'
LAUDATIO PACIS, spolu s: P. H. Dittrich(GDR) - Sofia Gubaydulina (USSR), oratorium pro soprán, kontraalt, tenor, bas a recitaci, komorní sbor, smíšený sbor a orchestr na texty J.A. Komenského (1975), 40'
IL CANTO DE LI AUGEI, árie pro soprán a orchestr na verše italských renezančních básníků (1977-78), BuH Wiesbaden 16'
LIBÁ HUDBA S LIDOVÝM MOTIVEM, koncert pro cimbál a orchestr (1976), BuH Wiesbaden 14'
MUSIQUE CONCERTANTE, pro violoncello,12 violoncell a orchestr (1991) ČHF, 20'
SYMFONIE pro orchestr (1982), Breitkopf und Härtel, Wiesbaden 33'
LEGENDA "De passione St.Adalberti Martyris" pro recitaci, smíšený sbor a orchestr na latinský text legendy o sv. Vojtěchu (1981), CHF 27'
POZDRAVENÍ (Greeting) předehra pro orchestr (1984), Breitkopf und Härtel, 10'
ONA SKUTEČNĚ JEST, vokálně symfonická skladba pro tenor, bas, recitaci, smíšený a dětský sbor a orchestr na verše Vladimíra Holana (1985-86) 45'
MESSAGGIO DELLA BONTA, oratorium na texty Teresia Bosca pro soprán a baryton solo, recitaci, dětský a smíšený sbor a orchestr (1987), BuH, 45'
LUX MIRANDAE SANCTITATIS, oratorium pro soprán, recitaci, smíšený a dětský sbor a instr. ensemble (1994), SU 70'
REQUIEM DER VERZEIHUNG - část IV. Judex ergo pro sóla, sbor a orchestr (kolektivní skladba patnácti autorů), Hänsler Classic Verlag 1995, 85'
ARÍÍJAh, symfonický zpěv pro orchestr (1996) 23'
ZASTŘENÝ HLAS NAD HLADINOU KLIDU pro trubku a komorní orchestr (2000) 12'
POZDNÍ SBĚR, pětidílná skladba pro komorní orchestr se sopránovým sólem (2012), prem.: 14. 4. 2013, Dvořákova síň Rudolfina, PKF, dir. Jakub Hrůša

Pro komorní orchestr 

ROZJÍMÁNÍ, skladba pro komorní orchestr (1966), BuH + SU, r SU, CD Marek Kopelent: Black and White Tears, vyd. Český rozhlas 14'
A FEW MINUTES WITH AN OBOIST, Concerto galante pro hoboj a kom. soubor (1972), BuH Wiesbaden, CD Marek Kopelent: Black and White Tears, vyd. ČRo 14'
CONCERTINO pro anglický roh a kom. orchestr (1984), BuH Wiesbaden, nahr. Harmonia mundi 15'
ZASTŘENÝ HLAS NAD HLADINOU KLIDU pro trubku a komorní orchestr (2000), CD Marek Kopelent: Black and White Tears, vyd. český rozhlas 12'

Pro komorní soubory 

PRELUDIA PRO TŘI FLÉTNY (1958) 10'
NÉNIE S FLÉTNOU ZA ZEMŘELOU HANU HLAVSOVOU for flute, 9 female voices and chamber ensemble (1960-61), Pa, r SU, CD Marek Kopelent: Black and White Tears, vyd. Radioservis, a.s. 2012 5'
REFLEXE pro flétnu, housle, violu a violoncello (1961-2) 14'
SMYČCOVÝ KVARTET č. 3 (1963), SU, r SU 7'
HUDBA PRO 5 pro hoboj, klarinet, fagot, violu a klavír, BuH Wiesbaden 6'
POCTA VLADIMÍRU HOLANOVI pro noneto (1965), 13'
HRA - happening pro smyčcový kvartet (1965-6)
SMYČCOVÝ KVARTET č. 4 (1967), BuH, r SU 8'
ZÁTIŠÍ (STILLLEBEN) pro komorní soubor (1968), BuH Wiesbaden, r SU 11' CD Marek Kopelent, Praga - Harmonia mundi, CD Marek Kopelent: Black and White Tears, vyd. Český rozhlas Praha 2012
INTIMISSIMO, hudba a báseň pro kom. soubor a mg pásek (2 mluvci) na báseň Paula Forta (1971), BuH, o Festival Styrian Autumn 1971 18'
ŽESŤOVÝ KVINTET (1972), Musikverlage Hans Gerig 14'
SONÁTA /Veroniččina rouška/ pro 11 smyčcový nástrojů (1972-73), Musikverlage Hans Gerig, CD Marek Kopelent: Black and White Tears, vyd. Český rozhlas 2012 14'
RONDO (Před příchodem roztomilých katů aneb Trojí klanění naději) pro 5 hráčů na bicí nástroje (1973), BuH 12'
ŤUKÁTA pro harfu, cembalo a cimbál (nebo el. kytaru) (1974), BuH 6'
TRISTE E CONSOLANTE pro dechový kvintet nových i starých nástrojů ad lib. (1977), BuH 15'
MUSICA LIRICA pro flétnu, housle a klavír (1978-79), 15'
FURIANT pro klavírní trio (1979),6'
SMYČCOVÝ KVARTET č. 5 (1979-80), BuH 16'
ETRES FINS EN MOUVEMENT /Jemné bytosti v pohybu/, pro 6 hráčů na bicí, BuH, (1987) 10'
EINES TAGES, pro 6 violoncell (1987) BuH, 7'
ROMANZE, pro 2 klavíry (jeden o čtvrttónu níže) (1991), Editio Supraphon Praha 12'
LE PETIT RIEN, pro pikolu a bicí nástroje (jeden hráč), (1991) 5'
NOSTALGICKÁ KONSTRUKCE pro tubu, akordeon, klavír a housle (2005) 10'
"-------- ---- -- -" (8-4-2-1) pro komorní soubor (2006)

Komorní skladby pro sólový nástroj nebo sólo s doprovodem 

MALÁ SUITA pro hoboj a klavír (1957), vyd. SNKLHU 1960
CANTO INTIMO pro flétnu a vibrafon (1963), Edition Modern, München 1967 4-5'
PRO ARNOŠTA WILDA, pro klavír solo (1966), BuH 6'
HALLELUJAH pro varhany (1967),BuH, r SU 8'
BIJOU DE BOHEME pro cembalo (1967), BuH 3'
MUSIQUE PIQUANTE pro housle a cimbál (nebo klavír) /1971), BuH 8'
BALLADA pro klavír (1976), BuH 16'
CAPRICCIO pro trubku sólo (1976), BuH 8'
JITŘNÍ CHVALOZPĚV pro varhany (1978), BuH 14'
TOCCATA pro violu a klavír (1978), BuH 12' vyšlo: CD "Jan Pěruška - Tempers of Contemporary Viola", vyd. ArteSMON 2010
LE PETIT RIEN, pro pikolu a jednoho hráče na bicí (1991) 5'
KARRAK, pro sólové violoncello a klavír (1991), 10'
CANTO ESPANSIVO, pro klarinet sólo (1993), SU, r PA , 10'
CANTUS ROGANS pro violoncello sólo (1990), SU 7'
PER AMINKO pro cembalo sólo (1998), Ritornel, 8'
DER GNADE FREUDE (Radosti z milosti) pro varhany (1999), Edition Bärenreiter Praha 2000, 12'

Vokální skladby 

a) Sólové písně nebo sólo s doprovodem 

PÍSNĚ ROZHOŘČENÉ pro baryton a klavír na verše F. Petrarcy (1956), ČHF 9'
MONOLOGY pro ženský hlas a klavír na verše Milana Kundery (1957) 8'
MINIATURNÍ PÍSNÉ pro baryton a klavír na verše staré japonské poezie (1960-61) 6'
SNEHAH pro soprán, jazzový kontraalt (z mg pásku), mg pás a kom soubor (1967), SU + BuH, r SU, CD Marek Kopelent: Black and White Tears, vyd. Radioservis, a. s. 2012 11'
BLUDNÝ HLAS pro herečku, mg pás, kom. soubor, film (35 nebo 16 mm) a světlo ad lib. (1969), BuH 16'
BLACK AND WHITE TEARS pro sólový zpěv (1972), BuH, CD Marek Kopelent: Black and White Tears, vyd. Radioservis, a.s. 2012 10'
NÁŘEK ŽENY, melodram pro herečku, 7 žesťů, 14 ženských hlasů a dětský sbor, na skladatelův text a verše M. Procházkové (1980), CHF, CD Marek Kopelent: Black and White Tears, vyd. Radioservis, a.s. 2012 15'
VRH KOSTEK, skladba pro 4 recitátory a mg nahrávku na stejnojmennou báseňo St. Mallarmé (1980), 18'
ZJITŘENÝ ZPĚV pro baryton a žesťový kvintet na verše Josefa Hory (1982-83),CHF 10'
AGNUS DEI pro soprán a kom. ensemble na texty Martina Luthera (1983), BuH, CD Marek Kopelent: Black and White Tears, vyd. Radioservis, a.s. 2012 16'
MON AMOUR pro soprán, tenor, komorní soubor, ženský sbor na slova Marca Chagalla, (1988), SU, CD Multisonic, 10'
DER AUGENBLICK pro soprán, flétnu a klavír na texty Andrease Gryphiuse (1989), SU 4'
LE CHANT DU MERLE AU DÉTENU pro mezzosoprán, flétnu, akordeon a klavír na básně Jana Zahradníčka (ve francouzštině) (1991), SU, CD Marek Kopelent: Black and white Tears, vyd. Radioservis, a.s. 2012 10'
HOLANOVSKÁ REMINISCENCE pro mezzosoprán,recitaci, sbor, cl, tbn, pno, na verše Vladimíra Holana (1995) 10'
CANTUS DE DILECTIONE FILIARUM DEI pro 5 sopránů solo, baryton solo and 3 trombóny na texty Saint Thérèse de Lisieux (1998) 16'
ZE ZÁPISNÍKU NATAŠI H., 9 fragmentů pro soprán a baryton sólo na texty mentálně postižené ženy Natasji Hamouzové (2000) 18'
EN EL DÍA QUE TEMO pro soprán, klarinet a violoncello (2004) 11'
BLOUDIVÝ SEN pro mezzosoprán a klavír na texty Marty Holmanové (2010-12)
VĚŘÍM... pro soprán, housle, violu, violoncello, kontrabas a klavír (2013), text: anonymní vězni pracovních táborů 50. let 20. století, Marta Holmanová; Prem.: Anežský klášter, Pražské jaro, 19. 5. 2014 /Ensemble Konvergence/

b) Sbory

MATKA, freska pro smíšený sbor s flétnou (1964), Pa, r Pa a DGG (Deutsche Gramophongesellschaft) 11'
MODLITBA KAMENE pro recitaci, 2 smíšené kom. sbory a 3 hráče na tamtam na stejnojmennou báseň Vladimíra Holana (1967), BuH 4'
ŽALOBY (Klagen) pro smíšený sbor, trubku a tympány ad lib. (1969), Musikverlage Hasn Gerig 14'
SYLLABES MOUVEMENTÉES (Slabiky v pohybu) pro kom. sbor (12 hlasů), (1972) Musikverlage Hans Gerig 8'
VACILLAT PES MEUS (Klopýtám) pro smíšený sbor na slova Knihy žalmů (1973), Musikverlage Hans Gerig 11'
PÍSEŇ KRATOCHVILNÁ pro smíšený sbor na texty českého písmáka Lukáše Volného (1982), 4'
REGINA LUCIS, skladba pro smíšený sbor na latinský text z tzv. Franusova kancionálu (1985), BuH 12'
CANTUS SUPPLEX pro 12 vokalistů na latinské středověké texty (1966), BuH 12'
ALOUETTE /Skřivánek/ pro 12 vokalistů na báseň Carmen Bernos de Gazstold (1990), SU 14'
CANTUS PRO DEFUNCTIS pro střední hlas (1994), SU 8'
APPELS pro 12 vokalistů a 3 hráče na bicí (1996) 15'
CANTUS DE NATIVITATE FILII pro střední (nebo nižší)) hlasy (1997) 9'
VYHNÁNÍ pro mezzosoprán sólo, hoboj a devět hlubokých smyčcových nástrojů na texty Starého zákona a J. A. Komenského (2006) 15'

c) Dětské sbory 

ČTYŘI PÍSNĚ NA VERŠE VÍTĚZSLAVA NEZVALA pro dětský sbor a klavír (1960) 7'
PRAŠTĚNÉ PÍSNIČKY pro dětský sbor na texty skladatele (1967) 5'
SVÍTÁNÍ, skladba pro velký dětský sbor (1975), r SU, 7'
CANTUS SIMPLEX pro dětský (ženský) sbor (1983), vyd. ČHF 5'
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK pro dívčí sbor a klavír (1999), vyd. Ritornel Ostrava 2000
ŽALOZPĚV ZA ZABITÉ DĚTI pro chlapecký sbor, zpěv sólo a klavír na texty Vladimíra Holana, Františka Halase a Bible (2009)

Jevištní dílo

MUSICA aneb prastarý příběh, který andělé přenášejí z času do času, singspiel pro soprán, 2 herce a 3 hudebníky (flétna, hoboj a cembalo) na text Bohumila Sobotky (1978-79), Bärenreiter Verlag Kassel, 60'

Instruktivní a přednesové skladby pro děti

MALÁ SUITA pro trubku a klavír (1960), SHV 1961
ZKRATKY pro klavír na čtyři ruce (1962) 12'
PRELUDIUM A TANEC pro klavír (1962) 4'
ČTYŘI KUSY pro trombóny a klavír (1963), SHV 1963
TAJEMNÉ SIGNÁLY VESMÍRU pro klavír na šest rukou nebo hudební hříčka pro tři malé klavíristy (1971) 6'
DVA, skladbička pro čtyři ruce (1974), Editio Supraphon 1981
DOBRÝ DEN pro klavír na čtyři ruce (1980), vyd. Ritornel Ostrava 2000
PODIVNÝ TANEC PODPANTOFLÍČEK pro klavír na čtyři ruce (1980), vyd. Ritornel Ostrava 2000
LOUČENÍČKO pro flétnu a klavír (1981)
JÁ MÁM KONĚ, variace na lidovou písničku (1984)
HOLUBIČKA, variace na lidovou píseň Za vodou, za vodou, za vodičkou (1984)

Literatura

Matzner, Michal: Marek Kopelent. Nástin života a tvorby, Ústav hudební vědy FFUK, Praha 2007, 67 s. (diplomová práce)
Matzner, Michal: Marek Kopelent. Nástin života a tvorby, vyd. Radioservis, a.s., Praha 2012, 163 s.

Inzerce