Skladatelé

Kollert Jiří

19.3.1943—

Životopisná data

1968 absolvoval hru na kontrabas na konzervatoři v Brně (1967 - 1970 zaměstnán jako kontrabasista v Symfonickém orchestru Zlín)
1970 - 1975 kontrabasista v Janáčkově opeře v Brně
1975 - 1986 učil skladbu a hudební teorii na konzervatoři v Kroměříží
1976 dokončil studium skladby (u Aloise Piňose) na Janáčkově akademii muzických umění v Brně (Koncert pro housle a orchestr)
1984 - stipendista Prázdninových kurzů pro Novou hudbu v Darmstadtu
1985 pokračoval ve studiu umělecké aspirantury v oboru skladba u Miloslava Ištvana (JAMU), kterou v roce absolvoval 2..symfonií a teoretickou prací "Distanční souzvukové sledy"
1986 - 1989 vyučoval skladbu hudební teorii na Konzervatoři v Brně
1989 - 1991 vyučoval skladbu a hudební teorii na Konzervatoři v Praze.
1991 začal vyučovat na katedře hudební teorie a dějin hudbv na Hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze (teorie skladby)
1996 se habilitoval na VŠMU Bratislava na docenta hudební kompozice
1998 se habilitoval na AMU v Praze na docenta hudební teorie
1999 - 2004 doprovázel manželku na její další diplomatické misi v Tokiu, kde navázal spolupráci s japonskými soudobými skladately

Autor je členem Společenství skladatelů, hudebníků a muzikologů ATELIER '90.

Kompoziční styl: Základem Kollertových kompozic - až dosud výlučně instrumentálních - je přísná, důkladně propracovaná skladebná konstrukce. Zpočátku bylo možné v jeho díle rozpoznat vlivy jeho učitele Piňose. Průběhem doby se do popředí autorovy pozornosti dostává slohová stránka jeho kompozic, již lze v novější době charakterizovat jako hledání polystylovosti, v níž významnou úlohu hrají jazzové prvky a inspirace v mimoevropských kulturách. Touto cestou se skladatel snaží přiblížit k širokému okruhu posluchačů. Kritická reflexe oceňuje jeho vynalézavost v oblasti rytmu a témbru, smysl pro stručnost a přehlednost formy, hledání neobvyklých stylizačních možností.

Dílo

Komorni skladby

All Blues, pro kontrabas a klavír (1988), ČHF, r ČRo 8 min.
All Blues pro klarinet a marimbu (2009)
Kaleidoskop I, pro dechové okteto (1988), ČHF, r ČRo, CD CRo 9 min.
Kaleidoskop II, pro dva klavíry (1992), EMo 9 min.
Kaleidoskop III, pro dechové kvinteto (1995), EMo 9 min.
Kaleidoskop IV, pro smyčcový komorní orchestr (1995), EMo, r ČRo 9 min.
Marimbafonia pro marimbu sólo (2002), EMo 7 min.
Ritornel I, pro 5 nebo 6 violoncell (1987), CHF, r ČRo 9,5 min.
Ritornel II, pro smyčcové kvarteto (1994) 9,5 min.
Ritornel III, pro smyčcový komorní orchestr (1996) 9,5 min.
Tomtomia, pro 1 hráče na 5 tomtomů (1993), EMo, CD Wolf Records 8 min.
Ozvěny, pro flétnu, klarinet, kontrabas, klavír a bicí nástroje (1983), r CRo Praha 11 min.
Domino, pro soubor bicích nástrojů (4 - 6 hráčů) (1985), ČHF, CRo Brno 16 min.
Skulptura I, pro dechové kvinteto (1980)
Skulptura II, pro smyčcové kvarteto (1982), CHF, ČRo Brno 13 min. .
Hommage à Henry Moore, pro noneto (1981), CHF 10 min.
Moravské inspirace, pro flétnu, violoncello a klavír (nebo housle, violoncello a klavír) (1992), vyd. EMo, r ČRo 9,5 min.
Naima I, pro vibrafon a marimbu (1991) 11 min.
Naima II, pro smyčcové kvarteto (1994) 11 min. 

Orchestrální skladby

Sinfonietta Erika (1973) 13 min.
Koncert pro housle a orchestr ( 1976), CHF 25 min.
Komorní koncert pro flétnu, hoboj, bicí nástroje a smyčcový komorní orchestr (1977), CHF 12 min.
1. Symfonie "El pueblo unido" (1977), CHF, r CRo Brno 20 min.
2. Symfonie (1984), CHF 16 min

Elektronická hudba

Guernica (1975)

Jazzové skladby

Stepující obr (1985) , r ČRo 5 min.

Inzerce