Skladatelé

Kohoutek Ctirad

18.3.1929—19.9.2011

Životopisná data

Český hudební skladatel, teoretik a pedagog Ctirad Kohoutek studoval po maturitě na reálném gymnáziu (1948) na brněnské konzervatoři (1948-49) hudební teorii, základy kompozice a dirigování (zejména u V. Petrželky a J. Šoupala), na Janáčkově akademii múzických umění v Brně absolvoval skladbu (1949-53) u J. Kvapila, znalosti si doplnil stáží na Summer school of Music v Dartingtonu (Velká Británie, 1963) u W. Lutoslawského, prázdninovými kurzy kompozice v Darmstadtu (1965) s přednáškami P. Bouleze a G. Ligetiho, i účastí na řadě festivalů soudobé hudby. Na Univerzitě Palackého v Olomouci získal doktorát filozofie (PhDr., teorie a dějiny hudby, 1973) a na Masarykově univerzitě (tehdy J. E. Purkyně) v Brně hodnost kandidáta věd o umění (CSc.,1980).

Pedagogicky působil na JAMU (1953-59 asistent, 1959-65 odborný asistent, 1965-80 docent skladby a teorie skladby, 1965-79 vedoucí katedry skladby, hudební teorie a dirigování, 1976-80 prorektor pro uměleckou a vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky), též na AMU v Praze (1980-1990 profesor skladby). Současně byl ředitelem České filharmonie (1980-87) a v hudebním dění zastával i řadu dalších funkcí. Po roce 1989 byl členem Asociace hudebních umělců a vědců a Klubu moravských skladatelů (místopředsedou v letech 1992-2002).

V prvním období tvorby se vyrovnával s klasicko-romantickým dědictvím a folklórními vlivy. Postupně dospěl ke kritické, neortodoxní aplikaci a syntéze novodobých kompozičních principů, které od r. 1957 krystalizovaly ve vlastní projektovou kompoziční metodu. Jejím těžištěm je plánování skladebného procesu, načrtnutí plánu díla v grafické formě s časovou osou, jenž je pak konkretizován nejvhodnějšími hudebními prostředky; každá skladba tím získává individuální výraz a tvar ve shodě s tvůrčí koncepcí. Od r. 1965 píše Kohoutek většinu svých děl tímto způsobem. Od konce 70. let směřoval ke zjednodušení kompozičních prostředků a ke zvýšení komunikativnosti hudebního sdělení. 

Dílo

Orchestrální skladby

Festivalová předehra pro velký orchestr (1955-56), ČHF 9\'
Koncert pro housle a orchestr ( 1958), ČHF, r PA 21\'
Velký přelom, symfonie pro orchestr (1960/62), ČHF,r SU 18\'
Symfonické tance pro velký orchestr (1961), ČHF 15\'
Symfonieta pro velký orchestr (1962/63), ČHF 19\'
Concertino pro violoncello a komorní orchestr (1964-66), ČHF 12\' 30\"
Preludia pro komorní orchestr (1965), ČHF 14\'30\"
Miniatury pro smyčcový orchestr (1966), ČHF, r PA 9\'
Divadlo světa (Teatro del mondo), symfonická rotace o čtyřech scénách (1968-69), ČHF, SU, r SU, APRIL/CBS 21\'
Panteon, zvukový obraz pro orchestr (1970), ČHF, PA, r PA, CD CRo \"Klub moravských skladatelů Brno\" 12\'
Slavnostní prolog pro velký symfonický orchestr (1971), ČHF, PA, r PA 5\'30\"
Slavnosti světla, cyklus symfonických obrazů pro velký orchestr (1974-75), ČHF, SU, r SU, r PA 29\'
Symfonické aktuality, koncertní fresky pro orchestr (1976/78), ČHF, r PA 28\'30\"
Pocta životu (Omaggio a vita), monolit pro orchestr (1988-89), CHF 14\'30\"
Jediná naděje, symfonický akvarel pro orchestr (1997), CD Klub moravských skladatelů 11\'30\"
Pohledy na člověka, dvě reflexe pro orchestr (Pocta životu, symfonický monolit - Jediná naděje, symfonický akvarel) (1989-97),ČHF (Pocta životu) 26\'30\"
Symfonický tanec pro velký dechový orchestr (2001/2004), API 4\' 

Komorní skladby

Suita romantica pro violu a klavír (1957), ČHF 14\'

Suita pro dechové kvinteto (1958/59), PA, o PA, r MELODIA, Moskva 16\'

Smyčcový kvartet (1959), SU 18\'

Rapsodia eroica pro varhany (1963-65), SU 7\'

Concertino pro violoncello a klavír (1964-66), ČHF 12\'30\'\'

Miniatury pro čtyři lesní rohy (1965), ČHF /též verze pro čtyři saxofony/ 9\'

Invence pro klavír (1965), PA, r PA 7\'

Memento. Koncert pro bicí a dechové nástroje (1966), SU, r SU 16\'30\"

Panychida. Hudba o dvou zvukových vrstvách pro 2 violy, 2 klavíry, bicí nástroje a magnetofonový pás (1968), ČHF 12\' 30\'\'

Tkaniny doby. Zvukové fantazie pro basklarinet (violoncello) a klavír s bicími nástroji (1977), ČHF, r PA, CD MUSIC COMTRASTS 1), Švýcarsko 12\'30\"

Metavariace na dvě moravské lidové písně, pro koncertní akordeon (1978), ČHF, též verze pro varhany (1982) 6\'

Minuty jara. Imprese pro dechové kvinteto ( 1980), ČHF, r PA 14\'

Mateníky. Tři skladby pro 2 akordeony nebo akordeonový soubor /též verze pro čtyři hráče na dva klavíry - 1991; pro klavír na čtyři ruce - 2000/ (1986), ČHF, CD Stylton 9\'

Motivy léta, hudební prožitky pro housle, violoncello a klavír (1990, rev. 1992) 20\'

Žerty a úsměvy, novelety pro hoboj, klarinet a fagot (1991), CD CRo 13\'30\'\'

V zahradách chrámů Kyota, meditace pro sólový anglický roh (basklarinet) a bicí nástroj (1992, rev. 1993) 9\'

Šťastné chvilky, malé album vzpomínek pro dvoje housle (1992) /též verze pro flétnu a housle (2007) 15\'

Zimní ticha, dojmy a myšlenky pro žesťové a bicí nástroje (1992-93) 10\'30\'\'

Oživené zátiší, fragment pro sólový lesní roh (též verze pro fagot, tenorový saxofon) (1994/95/97), P.J.Tonger Musikverlag Köln (verze pro saxofon) 5\'30\'\' - 8\'15\'\'

Podzimní zpěvy, rapsodické souvětí pro smyčcové kvarteto (1994-95) 16\'30\'\'

Proměny vody, poetické črty pro čtyři flétny (1996) 11\'

Protipóly, duo pro dvě trubky (1998-99) /též verze pro trubku a mgt pás/ 9\'

Kouzlo dřeva, plastiky Antonína Suchana pro housle a klavír (1999-2000) 13\'30\'\'

Prvosenky, klavírní črty z mládí (2002) 10\'

Drobné radosti, flétnové věty se smyčcovým kvartetem (2006) 10\'30\'\'

Doušky z pramenů, duo pro housle a hoboj (klarinet) (2007) 8\'40\'\'

Jevištní a vokální skladby

Balady z povstání (Jano - Jablíčka malinová). Dvě kantáty na slova Jarmily Urbánkové (1960), ČHF

(1) Jano. Kantáta pro recitátora, soprán, tenor, smíšený sbor a orchestr 9\'

(2) Jablička malinová. Komorni kantáta pro recitátorku, soprán, baryton, malý smíšený sbor, noneto, klavír a bicí nástroje 7\'45\"

Za všechny děti (Ukolébavka černošské mámy). Kantáta pro alt, smíšený sbor a orchestr na slova Jiřího Navrátila (1951-52), ČHF 13\'

O Kohoutkovi a Slepičce. Malá opera o třech obrazech (osmi výstupech) pro dětské sólisty, dětský pěvecký sbor a instr. soubor na libreto Vl. Šefla (1988-89) 35\'

Pátý živel. Melodram pro recitátora a malý orchestr na slova Oldřicha Mikuláška (1962), ČHF, /též verze pro recitátora, varhany, klavír a bicí nástroje - 1964/ 8\'45\"

Lyrické texty. Tři písně pro 2 střední ženské hlasy, klavír s bicími nástroji na slova Vladimíry Binarové, Evy Hřibové a Josefa Pavlíka (1976), ČHF 11\'

Zrození člověka. Vokální monology pro vyšší mužský a ženský hlas a orchestr (klavír) na texty českých básníků. (1981), ĆHF, r PA 18\'

Skladby pro smíšený, mužský a ženský sbor

Galánečce, smíšené sbory na slova lidové poezie (1950, rev. 1990) 6\'

Zemi milované, dva smíšené sbory na slova Václava Honse a Fr. Branislava (1973-76), ČHF 5\'30\"

Země jako zahrádka. Sonety pro smíšený sbor a instrumentální soubor na slova Vl. Šefla (1981), r PA 19\'

Líbání chleba. Scherzo pro smíšený sbor na slova Františka Nechvátala (1987), ČHF 4\'15\"

Broskvička, jubiloso pro smíšený sbor, klavír a bicí nástroje na slova Josefa Kainara (1993) 3\'

Cesty k zítřku. Mužské sbory s klavírem na slova Vladimíra Kříže a Otto Řídkého (1979/80),ČHF, r SU 13\'30\"

Jistoty nejprostší. Dva mužské sbory na slova Markéty Procházkové a Ivana Skály (1985), ČHF 10\'

Hrátky s láskou, freska na lidové texty pro mužský sbor a bicí nástroje (klavír) (1998) 3\'45\'\'

O lásce a milování. Cyklus úprav lidových písní z východní Moravy pro ženský sbor a klavír (orchestr) (1955/1993) 15\'

Za život. Dva ženské sbory na slova Jarmily Urbánkové a Marie Kratochvílové (1960-61) 7\'

Nad hrobem rudoarmějce. Ženský sbor na slova Františka Branislava (1973), ČHF 3\'45\"

Skladby pro dětský sbor

Od jara do zimy, tři dětské sbory na slova Miloše Veselého, Františka Hrubína a Aloise Průchy (1962), PA (v albu Zpíváme celý den/Zp II) 5\'30\'\'

Hudební oříšky, dětské sbory s klavírem na slova Františka Branislava (1965), PA (v albu Zpíváme pro radost/Zp.I) 6\'30\'\'

Ukolébavka pro Míšu, dva dvojhlasé dětské sbory s klavírem na slova Františka Branislava (1969), PA (v albu Zp. I), částečně SBMP, USA 4\'

Podvečerní koncert u chaty, cyklus trojhlasých dětských sborů s nástroji na slova Fr. Branislava (1969), OPUS Bratislava, PA (v ablu Zp. II) 7\'30\'\'

Skalické zvony. Balada na lidové texty pro dětský (ženský) sbor, varhany, 3 gongy a tympány (1970), ČHF, r PA, r SU 7\'

Polyfonní etudy pro dvojhlasý dětský sbor a bicí nástroje (1970), ČHF, PA (v albu Zp.II), SANTA BARBARA MUSIC PUBLISHING, USA 9\'

Na rozhledně, vokální tanečky pro dvojhlasý dětský sbor a nástroje na slova Jaromíra Hořce a Františka Branislava (1973), PA (v albu Zp. II) 8\'

Janek a Kača. Vokální scéna na lidové texty pro dětský (ženský) dvojsbor, klavír, zvonkohru a bicí nástroje (1974) 8\'30\"

Petříčkovy písničky, pro dvojhlasý dětský sbor a klavír na slova F. Branislava (1975), PA (v albu Zp. I), částečně SBMP, USA 7\'30\'\'

Radovánky, rozmarné písničky pro dvojhlasý dětský sbor na slova Františka Uhra, Vladislava Coufala a lidové poezie (1976), PA (v albu Zp. II) 8\'

Je nám hezky, tři dětské sbory na slova Jindřicha Balíka (1980), PA (v albu Zp. II) 6\'30\'\'

Slovopád, hudební žerty pro trojhlasý dětský sbor, klavír a bicí nástroje na slova Jindřicha Balíka (1980), PA (v albu Zp. I) 12\'

Písně o štěstí, dva dětské sbory na slova Marie Kopřivové (1987) 8\'

Z dětského světa. Cyklus písní pro jednohlasý dětský sbor a klavír (1954, rev. 1990) 10\'

Veselý malý svět, dětské sbory s klavírem na upravené texty Jiřího Havla (1995), ARTAMA, Praha 12\' 30\'\'

Instruktivní skladby

Letní den, zápisky z dětství pro klavír (1944, rev. 1996) 18\'

Z Hané, písně v lidovém tónu pro střední mužský hlas a klavír na texty Ondřeje Přikryla (1950, rev. 1991) 16\'

Sonatina semplice pro hoboj a klavír (1950, rev. 1991) 10\'

Ukolébavka černošské mámy, sólový zpěv pro nižší ženský hlas a klavír z kantáty Za všechny děti na slova Jiřího Navrátila (1951), SU /též verze pro ženský hlas, flétnu a klavír (2007) 3\'

Slovácké písně, úpravy pro zpěv a klavír (1956), SU 35\'

Suita giocosa pro dechové kvinteto (1958, rev. 1992) 8\'

Dvě allegra pro klarinet a klavír (1965, rev. 1992) 6\'30\'\'

Loutkové scény, cyklus klavírních skladbiček pro děti (1969) 10\'30\'\'

Maškarní volenka, alternativní skladbička pro klavír (1974), EBP 45\'\'- 1\'30\'\'

Dávno je tomu..., varhanní mozaikový list z památníku (1998) 4\'15\'\'

Hudební rozcvička, tóny, zvuky a rytmy pro melodické a bicí nástroje (ve variabilním obsazení) (2003) 13\'45\'\'

Malá hudební pohoda, suita pro klavír (2004) 8\'

Zábřežské stopy, dávné zážitky pro smyčcové trio (ev. alternace) (2005) 10\'

Inzerce