Skladatelé

Životopisná data

Jan Klusák pochází z česko - židovské rodiny, po maturitě na gymnáziu v Praze studoval skladbu u Jaroslava Řídkého a Pavla Bořkovce na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (1953 - 57). Od té doby působí jako skladatel ve svobodném povolání, příležitostně též jako herec a literát. Jeho stylový vývoj prošel řadou změn, zpočátku napsal několik neoklasicky znějících děl (patrný vliv I. Stravinského, S. Prokofjeva a Iši Krejčího). Počínaje podzimem 1959 začal spolupracovat s dirigentem Liborem Peškem a jeho Komorní harmonií. To mu poskytlo nové impulzy pro výraznou změnu dosavadní stylové orientace směrem k tzv. Nové hudbě a k čelným představitelům západoevropské skladatelské avantgardy. Pro tento soubor napsal řadu skladeb, z nichž jmenujme alespoň Obrazy pro dvanáct dechových nástrojů, Čtyři malá hlasová cvičení na texty Franze Kafky a První invence. V nich se postupně nechává stále více ovlivnit racionální tvůrčí metodou A. Schönberga a některých dalších avantgardních autorů (dodekafonie, seriální kompozice). Prvním - překvapivě vyzrálým - dílem, které vzbudilo ve své době značný ohlas a dodnes je jedním z nejreprezentativnějších orchestrálních děl české hudby 2. poloviny 20. století, byly Variace na téma Gustava Mahlera (1962). Během 60. let se Klusák uplatňuje také ve filmu, a to nejen jako skladatel, ale i herec v kontextu tzv. Nové vlny českého filmu. Po srpnu 1968 je Klusák nastupujícím normalizačním režimem značně ostrakizován, jakousi satisfakcí mu byla spolupráce se satirickým divadlem Járy Cimrmana, kde využil svých schopností nejen jako skladatel, ale i jako herec. Vnějškově ve společenském styku omezen, o to intenzivněji se věnoval rozvíjení svého jedinečného kompozičního stylu (zejména v návaznosti na J.S.Bacha a jím pěstovanou formu invencí). Jistým mezníkem se v tomto ohledu stala jeho kompozice Pátého smyčcového kvartetu (1975). Živil se především psaním filmové hudby, vyjímečně přijmul i objednávky české televize, i když právě tady docílil velkého úspěchu svou hudbou k seriálu Nemocnice na kraji města (1977). Po roce 1989 opět vstupuje výrazněji do veřejného života, stává se mj. předsedou hudebního odboru obnoveného spolku Umělecká beseda, místopředsedou České hudební rady, byl zvolen do poradní umělecké komise festivalu Pražského jaro, byl repertoárovým poradcem Národního divadla. V roce 1995 obdržel prestižní ocenění "Classic 1995" za dosavadní kompoziční dílo s přihlédnutím k 5. smyčcovému kvartetu.

Dílo

Orchestrální skladby

Partita pro smyčce (1955), o LP Pa
I. symfonie (Sinfonia in Do) (1956), ČHF 15'
Concerto grosso (1957), ČHF 14'
II. symfonie (1959), ČHF 25'
III. symfonie (1960), ČHF 21'
I. invence pro komorní orchestr (1961), Su, r CD Supraphon a.s., o Columbia 7'
Variace na téma Gustava Mahlera (1962), ČHF, Pa, r CD Su 21'
II. invence pro komorní orchestr (1962), nahr. CD Supraphon a.s. 9'
III. invence pro smyčce (1962), Su, r CD Supraphon a.s., SU 4163-2 6'
IV. invence pro orchestr (1964), Su, nahr. CD Supraphon a.s., SU 4163-2 6'
Čtrnáct variací na starší téma pro symfonický orchestr (1965), ČHF 8'
Le forgeron harmonieux. Variace na Handlovu árii pro velký orchestr (1966), ČHF, Pa 12'
Fantaisie lyrique. Hommage a Grieg, jednovětá orchestrální skladba (1965), r CD Maximum Hannig 2004 14'
Smuteční monodie na paměť Igora Stravinského (1972), r ČRo 15'
VII. invence pro velký orchestr (1973), ČHF, o Pa, CD Maximum Hannig 2004, CD Supraphon a.s., SU 4163-2 15'
VIII. invence /Quadratura circuli/ pro malý orchestr (1973), r CD Supraphon a.s. SU 4163-2 13'
Hamburská dvojinvence pro orchestr (1974) 12'
Kleine Farbenlehre. Hommage a Goethe (1975), ČHF 7'
Šest malých preludií pro orchestr "Vor deinem Thron tret ich hiermit" (1984), ČHF, CD Maximum Hannig 2004 20'
Concertino pro hoboj a malý orchestr (1991), ČHF 20'
Stesk po Mozartovi (Mozartsehnen) pro komorní orchestr s obligátním hobojem (1991), ČHF 17'
Tetragrammaton sive Nomina Eius. X. invence pro velký orchestr (1992), ČHF, r CD Supraphon a.s., SU 4163-2 16'
Hrabě Monte Christo. Hudba k němému filmu H. Fescourta z r. 1928 pro symfonický orch. (1993) 50' r CD Monte-Cristo. Incidental Film Music, Bohemia Music 1995
Eroticon II pro velký orchestr (1995) 84'
Koncert pro klavír a orchestr (1994-95) 13'
Koubkokvok. Fantazie pro Janu Koubkovou, pro nižší ženský hlas a orchestr (1995) 14'
Zemský ráj to na pohled. Symfonická báseň pro velký orchestr (1998), r CD CRo 13'
Axis temporum pro velký orchestr (2003-4), r CD CRo 15'
Zaniklé štěstí. Symfonická báseň pro orchestr, 3. část z triptychu "Sny" /podle Bedřich Smetany/ (2006), nahr. CD Supraphon a.s. SU 4163-2

Skladby pro 1 - 2 nástroje

Hudba o třech větách pro sólový klarinet (1955) 10'
Preludium a fuga pro varhany (1955) 5'
Polka a toccatina pro klavír (1956), CD "Monologues", P 2010 4'
Tři etudy pro klavír (1957), Su, CD "Monologues", P 2010 5'
Partita per clavicembalo (1957), CD "Monologues", P 2010 8'
1-4-3-2-5-6-7-10-9-8-11 pro flétnu sólo (1965), ČHF, o EMI 4'
Rondo pro klavír (1967), ČHF, Pa, o Pa 15'
Invenzionetta per flauto (1971), o EMI 2'
Jupiter. Duo per clarinetto e violoncello (1973) 8'
Numerus sacer (Die heilige Zahl). Duo für Violine und Schlagzeug (1976), ČHF 11'
Lev. Duo pro flétnu a klavír (1977) 20'
Diario per violoncello solo (1982) 20'
Variace pro dvě harfy (1982), ČHF, o Pa 7'
Priápeia per oboe (1986), CD "Monologues", P 2010 6'
Ubi vult, per viola sola (1987), CD "Monologues", P 2010 19'
Pohyblivá nepohyblivost pro varhany (1991), CD "Monologues", P 2010 7'
Sonatina pro tubu a klavír (nebo malý orchestr) (1996) 7'
Recitativo e canto per clarinetto e piano (2001), EdB 8'
GaDe. Fantazie pro housle (1996-2003), CD "Monologues", P 2010 14'

Skladby pro 3 a více nástrojů

Hudba k vodotrysku. Divertimento pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot (1954) 10'
Concertino per flauto, violino, viola e violoncello (1955), ČHF 10'
První smyčcový kvartet (1956), ČHF 12'
Druhý smyčcový kvartet (1962), ČHF, o Su 5'
Sonáta pro housle a dechové nástroje (1965), Su, r CD Su 13'
V. invence pro dechové kvinteto (1965), ČHF, o Pa, CD Su 4163-2  3'
Rejdovák pro basový klarinet, violu a kontrabas (1965), ČHF, CD MAXIMUM HANNIG   6'
Šestá invence pro noneto (1969), ČHF, nahr. CD Supraphon a.s., SU 4163-2   7'
Sonáta pro bicí nástroje (šest hráčů) (1974) 14'
Třetí smyčcový kvartet (1975), ČHF, o Pa, CD MAXIMUM HANNIG   20'
Šmidří suita pro čtyři saxofony (1983), ČHF 10'
Trigon, pro flétnu, marimbu a kytaru (1983), ČHF 14'
Byly tři někdy bohyně. Fantazie na Adama Michnu z Otradovic pro žešťový kvintet a harfu (1983), ČHF, o LP Su
Skeptická cikánka a čtyři leguáni, suita pro čtyři fagoty (1987) 6'
Čtvrtý smyčcový kvartet (1990), EdB 20'
Umění dobré souhry. 12 invencí pro dechové nástroje a kontrabas (1992) 24'
Eroticon. Hudba k němému filmu Gustava Machatého z r. 1928, pro klarinet, fagot, trubku, housle a klavír (1994) 84'
Pátý smyčcový kvartet (1994) 12'
Čtyři kusy na tři doby k malbám Jiřího Tichého pro hoboj, klarinet, fagot, trubku, violu a kontrabas (1997) 7'
Koncert pro altový saxofon a dechové nástroje (1996-98) 10'
Minimálně do zítřka pro sedm nástrojů (1998), r CD CRo 12'
Melodie z Nemocnice na kraji města pro hoboj, housle a klavír. Úprava hudby k TV seriálu z roku 1977 (2001) 4'
Šestý smyčcový kvartet (2003) 11'

Sborové skladby (à capella nebo s nástrojovým doprovodem)

Čtyři madrigaly pro smíšený sbor na slova V. Hálka (1956 ) 8'
Honzovy toulky. Šest písniček pro dětský sbor a kom. orchestr na slova J. Koblasy (1957) 8'
Černé madrigaly na slova F. Halase pro smíšený sbor (1961) 12'
Bez názvu. Sedm mužských sborů na slova V. Holana (1964), o Su, CD MAXIMUM HANNIG 5'
Svatební kantáta pro mužský sbor a orchestr na texty Starého zákona, jednovětá (1979), noty ČHF 7'
Jonáš. Kantáta pro dětský sbor s klavírem (1982) 17'
Čechům. Poslední slova Václava z Michalovic. Mužský sbor na slova Sv. Čecha s třemi trubkami a tympány ad lib. (1985) 4'
Na podzim. Invence č. 9 pro alt, mužský sbor a orchestr (1990),nahr. CD Supraphon a.s., SU 4163-2 12'

Písně

Přísloví pro hluboký hlas a dechové nástroje (1959), ČHF, o Su, CD MAXIMUM HANNIG 7´
Pět fragmentů z Božské komedie pro alt a klavír (1963) 10'
Tři písně na Michelangela pro hluboký hlas a klavír (1979) 4'
Sbohem a šáteček. Sedm písní na V. Nezvala pro vysoký hlas a klavír nebo orchestr (1979) 9'
Tvář. Čtyři básně Fr. Halase pro nižší hlas pro nižší hlas a klavír nebo orchestr (1979-80), ČHF 5'
Luna v zenitu. Čtyři básně Anny Achmatovové pro mezzosoprán, klarinet, violu a klavír (1981), CD MAXIMUM HANNIG 6'
Dämmerklarheit. Sechs Konzertarien auf Friedrich Rückert für tiefe Stimme und Bläser (1988/89) /věnováno Triebensee Blazers Ensemble und Jan Joris Nieuwenhuis/ 16'
La jolie rousse. Apollinairova báseň pro soprán a smyčcové kvarteto (2001), ČHF 7'

Melodramy

Čtyři malá hlasová cvičení na texty Fr. Kafky pro recitaci a dechový soubor (1960), ČHF, Pa, r ČRo, Melodia 10'
České moře, tři melodramy na básně Jiřího Žáčka pro Soňu Červenou, pro basklarinet a klavír (2004) 7'

Opery a scénická hudba

Cokoli chcete, opera o dvou dějstvích (14 obrazech), podle Shakespearovy hry Večer tříkrálový, libreto autor (1985), Dilia 110'
Povídka o Aucassinovi a Nicolettě, která se střídavě zpívá, hraje a vypravuje, na francouzský anonymní text v překladu Hanuše Jelínka, úpr. Michal Lázňovský a Karel Kříž (1986), r ČsT Praha
Héró a Leandros, hudba k baletu, choreografie a režie Marta Drottnerová (1988), r ČsT Praha, CD MAXIMUM HANNIG 33'
Zlý jelen. Prostonárodní zpěvohra ve čtveru dějství na slova Václava Klimenta Klicpery (1989), r ČsT Praha
Dybuk aneb Bludná duše. Hra se zpěvy na text Salomona S. Rappoporta (pseudonym Š. - anskij), překlad a úprava Jaroslav Gillar (1995)
Zpráva pro akademii, komorní opera o jednom dějství podle povídky Franze Kafky, libreto Jaroslav Gillar a Alex Koenigsmark (1993-97) 44'
Bertram a Mescalinda aneb Potrestaná věrnost též Očarované housle Einsteinovy čili Krakonošův dar. Opera - pasticcio o jednom dějství (1982-2002), r CD Národní divadlo v Praze

Literární dílo /statě, články/

Klusák, Jan: Přednáška o Variacích na Mahlerovo téma, in: Konfrontace č. 1 (1969)
Klusák, Jan: Jak jsme v šedesátých letech dělali hudbu, in: Na hudbu / Konzerva č. 1, roč. 1, březen 1990

Literatura

Ivan Poledňák: Vášeň rozumu - skladatel Jan Klusák, vyd. Univerzita Palackého, Olomouc 2004, 414 s.

Inzerce