Skladatelé

Klemens Adam

14.1.1967—

Externí odkaz

Životopisná data

Skladatel a dirigent Adam Klemens studoval nejprve na pražské konzervatoři (skladba - Vadim Petrov, dirigování - Mário Klemens), ve studiu kompozice pokračoval na Hudební fakultě AMU (Václav Riedlbauch). Zpočátku vyučoval hudební teorii na pražské konzervatoři a v letech 1994 - 1997 pracoval jako redaktor v hudebním nakladatelství Panton, poté byl šéfredaktorem časopisu Czech Music, vydávaném Hudebním informačním střediskem (1997 - 2001).

Od roku 2002 trvale spolupracuje s Filmovým hudebním studiem Barrandov - Studio Smečky (orchestr Filharmonici města Prahy) a s agenturou MUSA s.r.o. (FILMharmonic Orchestra). Pravidelně s nimi nahrává hudbu pro produkce z USA, Japonska, Kanady, Francie, Velké Británie, Španělska, Dánska ad. významnáý byla jeho orchestrátorská a aranžérská spolupráce na hudbě k filmům Z pekla štěstí - hudba Karel Svoboda, Musíme si pomáhat - hudba Aleš Březina, k televiznímu seriálu pro BBC The Scarlet Pimpernel - hudba Michal Pavlíček, na filmu Tmavomodrý svět - hudba Ondřej Soukup, dále na muzikálech Monte Cristo a Dracula Karla Svobody ad.). Skládá též hudbu ke krátkým filmům, k divadelním představením a počítačovým hrám.

V oblasti tradiční vážné hudby je autorem řady skladeb orchestrálních, koncertantních a komorních. Jeho práce byly oceněny ve skladatelských soutěžích (Generace 1989, 1991, Cena Ministerstva kultury ČR v roce 1990). Řada jeho skladeb byla premiérována na významných domáících festivalech i v zahraničí. Pro Floridskou státní univerzitu v Tallahassee (USA) zkomponoval v roce 1994 skladbu pro symfonický dechový orchestr, která byla tamtéž za autorovy účasti premiérována v roce 1995 ( Windy Music). Koncertantní věta pro fagot a orchestr měla premiéru na festivalu Mladé pódium 1996. V roce 2002 měla premiéru skladba MiniAmadé pro hoboj a smyčcové trio, objednaná Památníkem W.A. Mozarta na Bertramce. Na přehlídce soudobé hudby Pražské premiéry 2004 byla uvedena jeho orchestrální předehra Ludwigarium, v níž autor uplatňuje svou zálibu v přetváření motivů z děl klasických autorů v duchu hudebního minimalismu.

Ve své dirigentské profesi se zaměřuje zvláště na hudbu 20. století. Premiéroval řadu skladeb českých i zahraničních autorů. Spolupracoval mimo jiné s Filharmonií Hradec Králové, Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu v Bratislavě, souborem Prague Percussion Plus, Sukovým komorním orchestrem a dětským sborem Bambini di Praga. V letech 1995 a 1997 byl hlavním dirigentem Orchestru Hudební mládeže ČR. Je jedním z našich předních studiových dirigentů pro nahrávání filmové a scénické hudby (stálá spolupráce s Hudebním studiem Smečky).

 

Dílo

Sonáta pro klarinet a klavír 15\'
Sinfonia lacrimosa per archi, pianoforte, timpani e campane (1989), ČHF 17\'
Proměny luny. Cyklus pro klavír (1990)
Čtyři sonety Černé paní - cyklus písní na sonety W. Shakespeara. Originální verze pro baryton a 4 nástroje /fl, vln, vla, vcl/ (1990)
Perspektivy pro hoboj sólo (1992) 11\'
Hudba pro čtyři hráče /ob, cl, fg, pf/ (1993)
Koncert pro klavír a orchestr (1994), ČHF 25\'
Windy Music pro velký dechový orchestr (1994)
Koncertantní věta pro fagot a orchestr (1996) 14\'
Fantazie pro dechové kvinteto a harfu (1997), Triga, n HIS
Miniamadé pro smyčcový kvartet (2001)
Ludwigarium pro komorní orchestr (2002)

 

 

Inzerce