Skladatelé

Bárta Lubor

8.8.1928—5.11.1972

Životopisná data

Lubor Bárta se narodil ve venkovském prostředí s dlouhou kantorskou tradicí. První kompoziční pokusy učinil ve dvanácti letech, hrál dobře na housle a virtuózně na klavír. Mohl volit koncertní dráhu; uplatňoval se však především jako doprovazeč. Byl typem s rovnoměrně vyvinutými sklony uměleckými i intelektuálními, čemuž odpovídalo i jeho vzdělání. Po absolvování gymnázia studoval hudební vědu a estetiku na filozofické fakultě Karlovy univerzity (1946-48). Kompozici se učil u Jaroslava Řídkého nejprve soukromě a pak jako řádný posluchač v jeho třídě na Akademii múzických umění (1948-52). Zde byl orientován na domácí tradici, ale objevil také blízkost poetiky evropských modernistů 20. století - Stravinského, Honeggera, Bartóka. Ze syntézy a transformace těchto podnětů se rodil Bártův kompoziční styl.

Ve svých skladbách Bárta vynikal vnímavostí k zvláštnostem nástrojových možností a mistrovskou představivostí v práci s hudebním motivem. Vzácně se zde snoubí jiskřivá muzikální nápaditost s koncepčností myšlení. V dramaturgii kompozičního celku vytváří napětí střetáváním poloh jitřivě hloubavých s plochami energického vzepětí, přičemž se téměř vždy dokázal vyhnout jakékoliv hudební mnohomluvnosti (rétoričnosti). Spontánnost, melodická přirozenost rozrušovaná drsnou konfliktností, harmonicky složitá témata pojedná­vaná evolučně až do dramatických gradací, to jsou znaky skladatelovy hudební řeči ve všech žánrech, kterým se věnoval. Vyhovovaly mu z klasicko-romantické tradice vycházející absolutní hudební formy - koncertantní princip a sonáta. Životní pocity dokázal zachytit bez pomoci programních proklamací, silou výrazu a soustředěnou, až briskní stylizací.

Napsal sonáty pro řadu nástrojů: klavír, housle, violoncello, flétnu, klarinet, kytaru, cembalo. Ve výčtu jeho děl tvoří významnou položku ansámblové komorní skladby; tři smyčcové kvartety, dva dechové kvintety, díla pro komorní orchestr. Na svém kontě má také 3 symfonie. Obliba jeho instrumentálních koncertů byla dokumentována návraty interpretů k provádění jak obou koncertů houslových, tak klavírního i violového. Všechny byly též zaznamenány na gramodeskách (Supraphon, Panton). 

Dílo

Orchestrální skladby

1. koncert pro housle a orchestr (1952), ČHF, o PA
1. symfonie (1955),ČHF
Koncert pro komorní orchestr (1956), ČHF
Konceřt pro violu a orchestr (1957), ČHF, o SU
Dramatická suita pro velký orchestr (1958), ČHF
Koncert pro klavír a orchestr (1959), SU, o PA, SU
Z východních Čech. Symfonická suita (1960), ČHF
Ludi, pro komorní orchestr (1964), SU, o SU
2. koncert pro housle a orchestr (1969), ČHF, o PA
2. symfonie (1969), ČHF, PA, o PA
Musica romantica par archi (1971), SU
3. symfonie (1972), ČHF, PA, o PA

 

Komorní skladby

1. dechový kvintet (1956), ČHF
1. sonáta pro klavír (1956), SU
Trio C-dur pro housle, violoncello a klavír (1956), PA
2. smyčcový kvartet (1957), ČHF
Sonáta pro klarinet a klavír (1958), SU
Sonatina pro trombón a klavír (1956), ČHF, PA
2. sonáta pro housle a klavír (1959), SU, o SU
2. sonáta pro klavír (1961 ), SU
Balada a burleska pro violoncello a klavír (1963), SU
Concertino pro pozoun a klavír (1964), SU
Čtyři skladby pro hoboj (klarinet) a klavír (1965), SU
Osm skladeb pro klavír (1965), SU
Sonáta pro kytaru sólo (1965), SU, o SU
Čtyři kusy pro housle a kytaru (1966)
Sonáta pro flétnu a klavír (1966), PA, o PA
3. smyčcový kvartet (1967), SU
Osm skladeb pro mladé klavíristy (1967), SU
Sonáta pro cembalo (1967), ČHF, SU, o PA 14'
Tři kusy pro violoncello a klavír (1968), SU 8'
2. dechový kvintet (1969), ČHF, o SU 12
3. sonáta pro klavír (1970), o SU 14'
Amoroso pro lesní roh a klavír (1971)
Sonáta pro violoncello a klavír (1972), ČHF, PA 15'

Vokální skladby 

Zpěv nového věku. Kantáta pro sbor a orchestr na text V. Nekvindy (1962), ČHF 18
Tři mužské sbory na slova M. Floriána, P. Verlaina a F. Hrubína (1963), ČHF, PA 8'
Čtyři písně pro děti s doprovodem klavíru na slova V. Nekvindy, J. Havla a Zd. Kriebla (1965), SU 8'
Čtyři dětské sbory na slova Zd. Kriebla (1965), SU 10'

Inzerce