Skladatelé

Životopisná data

Vystudoval arcibiskupské gymnásium, hudební teorii u doc. Jiřího Válka. Pražskou konzervatoř absolvoval jako žák Jiřího Gemrota, současně studoval hudební vědu na FF UK. Od roku 2011 je studentem na Katedře skladby HAMU ve třídě prof. Václava Riedlbaucha. Věnuje se sborovému zpěvu, mj. působil v Pražských pěvcích. V kostele sv. Václava v Dejvicích působí jako varhaník.  

Inzerce