Skladatelé

Kalabis Viktor

27.2.1923—28.9.2006

Životopisná data

Viktor Kalabis byl jednou z nejvýznamnějších osobností české hudby druhé poloviny 20. století. V roce 1942 maturoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci. Studiu skladby se věnoval nejprve na konzervatoři v Praze u Emila Hlobila (1945-1948), poté na AMU u Jaroslava Řídkého (1948-1952). Na filozofické fakultě Univerzity Karlovy současně vystudoval hudební vědu a psychologii (absolutorium v roce 1952, titul PhDr. mu byl přiznán až v roce 1991 po pádu komunistické vlády).

Od roku 1953 působil jako hudební režisér a redaktor Československého rozhlasu v Praze, od roku 1972 se věnoval pouze skladbě. Jeho tvorbu charakterizuje dokonalý smysl pro vnitřní logiku a řád díla, umění proporcí, ekonomika výrazových prostředků a instrumentační mistrovství. Díla mají ojedinělou zvukovost vyrůstající ze silné skladatelovy invence. Přesvědčivost hudebního sdělení, bohaté citové zázemí i osobní muzikantská praxe, zahrnující několikerá dirigentská vystoupení, vtiskují jeho tvorbě závažnost upřímně prožitého uměleckého a lidského poselství.

Mnohé jeho skladby byly komponovány na objednávku, např. Koncert pro orchestr (Česká filharmonie), 4. symfonie (Staatskapelle Dresden), Canticum canticorum (Gächinger Kantorei), 2. houslový koncert (Josef Suk). Klavírní koncert č. 1 a cembalový koncert napsal pro svou manželku Zuzanu Růžičkovou, Pět romantických písní o lásce pro Terezii Czajbókovou a Maďarskou národní filharmonii. Řada skladeb vznikla na objednávku mezinárodních soutěží, např. Pražského jara (Vábnička pro flétnu, Rondo drammatico pro violoncello), Mezinárodní soutěž Carl Czerny (Allegro impetuoso), Mezinárodní festival Brno (Invokace pro lesní roh).

Jeho díla byla prováděna předními světovými orchestry a slavnými dirigenty jako Lovro von Matačičem, Gennadijem Rožděstvenským, Wolfgangem Sawallischem, Jiřím Koutem, Zdeňkem Mácalem, Karlem Ančerlem, Václavem Neumannem, Manuelem Rosenthalem, Jaroslavem Vogelem, Herbertem Blomstedtem a mnoha jinými. Významná je též Kalabisova hudebně organizační činnost - spoluzakladatel mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga, v letech 1990 - 2003 prezident Nadace Bohuslava Martinů, kde inicioval vznik Institutu B. Martinů. Mnohá jeho díla byla poctěna cenami a vyznamenáními - v roce 1969 Státní cena a Cena československé kritiky za dílo Koncert pro velký orchestr, videosnímek Alenka v říši divů ztvárněný Českou televizí obdržel cenu Parents' Choice Award v USA.

Dílo

Orchestrální skladby

Balety

Dva světy (volně podle "Alenky v říši divů"), pro symfonický orchestr (2 části), 1980, dur. 25', ČHF, CD MSR-Classics (USA)
Bajka pro komorní orchestr, dur. 12-14'

Symfonie

I. pro velký orchestr, 4 věty, durata 36', EBP (nyní vydavatelství Bärenreiter Praha s.r.o.)
II. "Sinfonia pacis" pro velký orchestr, 4 v., dur. 27'30'', EBP
III. pro velký orchestr, 3 v., 24' - 25', PA / Schott Music
IV. pro velký orchestr, 2 v., 19' - 20', EBP, CD MSR-Classics (USA)
V. pro velký orchestr ("Fragment"), jednovětá, 14', PA / Schott, CD MSR-Classics (USA) 

Symfonická díla

Suita pro velký orchestr "Strážnické slavnosti", 5 částí, dur. 28' - 29', ČHF
Symfonické variace, 12'-14', PA / Schott
Koncert pro velký orchestr, 4-větý, 28'-30', PA / Schott 

Koncerty

- Klavír

I. Koncert pro klavír a orchestr, 3 v., 20' - 22', PA / Schott, CD MSR-Classics (USA)
II. Koncert pro klavír a dechové nástroje, 1 v., 19' - 21', ČHF

- Housle

I. Koncert pro housle a orchestr, 3 v., 21' - 23', EBP
II. Koncert pro housle a orchestr, 1 v., 15' - 16', EBP

- Cembalo

Koncert pro cembalo a smyčcový orchestr, 3 v., 23' - 25', EBP

- Viola

Koncertní fantazie pro violu a orchestr, 1 v., 10'-13', ČHF

- Violoncello

Koncert pro violoncello a orchestr, 3 v., 35' - 36', EBP

- Trubka

Koncert pro trubku a orchestr "Le Tambour de Villevielle", 3 v., 15' - 16', EBP

- Fagot

Concertino pro fagot a dechové nástroje, 1 v., 10' - 11', EBP

Skladby pro komorní orchestr

Diptych pro smyčce, 2 části, 15' - 19', PA / Schott
Komorní hudba pro smyčce, 3 v., 18' - 20', PA, CD MSR-Classics (USA)
Concerto pro komorní orchestr "Hommage à Stravinskij", 3 v., 17' - 20', ČHF 

Komorní hudba

Smyčcové kvartety

I. smyčcový kvartet, 4 v., 22' - 24', CD Praga Digitalis
II. smyčcový kvartet, 3 v., 14' - 16', EBP, CD MSR-Classics (USA), CD Praga Digitalis
III. smyčcový kvartet, 3 v., 18' PA / Schott, CD Praga Digitalis
IV. smyčcový kvartet ("Ad honorem J.S.B."), jednovětý, 11' - 13', PA / Schott, CD Praga Digitalis
V. smyčcový kvartet ("Památce Marca Chagalla"), 3 v., 17' - 21', PA / Schott, CD Praga Digitalis
VI. smyčcový kvartet ("Památce Bohuslava Martinů"), 3 v., 16' - 17', EBP, CD Praga Digitalis
VII. smyčcový kvartet, jednovětý, 16' , CD Praga Digitalis

Klavírní kvartet ("Ludus"), jednovětý, 13', PA / Schott 

Nonety

Klasický nonet, 4 v., 18' - 21', ČHF
II. nonet ("Pocta přírodě"), 4 v., 19' - 22', EBP 

Dechové soubory

Inkantace - Tredecet pro 2 Fl, Ob, Cor.ingl, 2 Cl, 4 Cor, 2 Fg, cFg; 1 v., 11' - 13', Ed. "Compmusic", Holandsko
Septet ("Podivní pištci") pro 2 Ob, 2 Cor.ingl, 2 Fg, cFg; 1 v., 8'30'' - 10', Ed. "Compmusic", Holandsko
Oktet ("Jarní píšťalky") pro 2 Ob, 2 Cl, 2 Cor, 2 Fg; 10', PA
Divertimento pro dechové kvinteto, 5 částí, 17' - 18', ČHF
Malá komorní hudba pro dechové kvinteto, 3 v., 11'-12', EBP

Dua s klavírem

- Housle a klavír

Sonáta pro housle a klavír, 3 v., 15' - 18', PA / Schott Music
Hallelujah pro housle a klavír, část třetí z cyklu "3 starozákonní fresky" (1. část - P. Eben, 2 část - O. F. Korte), 6' - 7' (celé 20'), PA / Schott

- Viola a klavír

Sonáta pro violu a klavír, jednovětá, 10'

- Violoncello a klavír

Sonáta pro violoncello a klavír, 3 v., 18' - 20', PA / Schott

- Klarinet a klavír

Sonáta pro klarinet a klavír, 3 v., 21' - 22', PA / Schott
Suita pro klarinet a klavír, 3 v., 7' - 9', PA / Schott, CD Arco Diva (Hr. Irvin Venyš, Martin Kasík)

- Hoboj a klavír

Suita ("Dudácká") pro hoboj a klavír, 7 částí, 15' - 18', EBP
Fantazie pro hoboj a klavír, 8' - 10' 

- Lesní roh a klavír

Variace pro lesní roh a klavír, 8', Schott Music

- Pozoun a klavír

Sonáta pro pozoun a klavír, 2 v., 15', Schott

Dua s cembalem

Sonáta pro housle a cembalo, 3 v., 15' - 16', EBP, CD MSR-Classics (USA)
Dialogy pro violoncello a cembalo, 4 části, 10' - 12'
4 obrazy pro flétnu a cembalo, 4 v., 17' PA / Schott

Jiné komorní sestavy

Duettina pro housle a violoncello, op. 67 /4 v./, 9' - 12', CD Ariel
Duettina pro violoncello a kontrabas, 3 v., 7' - 8'
3 imprese pro dva klarinety, 3 v., PA / Schott
Malá suita pro dva fagoty, 3 v., PA
Dvojice (Couples) pro dvě flétny, 3 v., PA

Sólové nástroje

Klavír

Akcenty (výrazové studie pro klavír), 8 částí, 16' - 18', EBP
Entrata, aria e toccata pro klavír, 3 v., EBP
3 polky pro klavír, 11', EBP
4 Enigmas for Graham (4 skrývačky pro G.), 11' - 12'
2 toccaty pro klavír, PA / Schott Music
Allegro impetuoso pro klavír, PA / Schott Music
I. sonáta, 3 v., 13'30'' - 15' PA / Schott Music
II. sonáta, 2 v., 17' - 19' PA / Schott Music
III. sonáta, 2 v., 16' - 19' EBP 

Cembalo

Šest 2-hlasých kánonických invencí, 14' - 16' Schott Music, CD MSR-Classics (USA)
Akvarely, 3 části, 8' - 11', ČHF
Preludio, aria e toccata ("I casi di Sisyphos"), 10' - 12', PA / Schott 

Violoncello

3 monology pro violoncello sólo, 12', PA / Schott Music
Rondo drammatico pro violoncello sólo, 4'40'', PA / Schott Music 

Flétna

3 kusy pro flétnu, 7' - 8', PA / Schott
"Vábnička" pro flétnu, 8' - 12', PA / Schott

Lesní roh

"Invokace" pro lesní roh sólo, EBP

Kytara

"Reminiscence", 5 částí, 13' - 19', vyd. Zimmermann, Frankfurt am Main

Varhany

Symfonická freska (Afresco sinfonico), 9' - 11', PA / Schott Music

Vokální skladby

Kantáty

"Canticum canticorum" - pro smíš. sbor, komorní orchestr, alt, tenor, 13' - 14', ČHF
"Vojna" - pro smíš. sbor, Fl., cimbál (klavír) na slova lidové poezie, 6 částí, 18', ČHF

Písně s orchestrem

"5 romantických písní o lásce" na slova R. M. Rilkeho, 15', EBP

Písně s klavírem

"Ptačí svatby", vyšší hlas a klavír, 8 písní, 12' - 14', PA / Schott
"Kolotoč života", nižší hlas a klavír na slova R.M.Rilkeho, 5 písní, 11' - 12'

Smíšené sbory

"Svítání", "Podzim", 2 sbory na slova Vlad. Šefla, 4' a 3'

Dětské sbory

Dětské písně (s klavírem), 6 částí, 12', EBP
Album lidových písní (s klavírem), 20 písní, 30', SHV
4 písničky pro nejmenší (s klavírem), 5', ČHF
Písnička se zpívá (s flétnou a hobojem), 5 dvou- a tříhlasých kánonických sborů, 6' - 8', ČHF
3 dětské sbory (s klavírem), 6' - 8'

---------------------------------------------------------

DISKOGRAFIE - CD

Orchestrální díla

- 3. symfonie op. 33, 1. houslový koncert op. 17, Koncert pro orchestr op. 25 (PA 819027-2011)
- Koncert pro cembalo op. 42, 2. houslový koncert op. 49, Symfonické variace op. 24, 5 romantických písní o lásce op. 38 (SU 3736 - 2911)
- 3. symfonie op. 33, 5. symfonie op. 43, BAJKA op. 50, TRISTIUM PRO VIOLU op. 56 (HARMONIA MUNDI PR 255-002)
- 2. SYMFONIE op. 18 (HARMONIA MUNDI PR 250-014)
- DIPTYCH PRO SMYČCE OP. 66 (PANTON 81-0954-2131)
- 4., 5. symfonie (MSR-Classics)

Komorní díla

- SMYČCOVÉ KVARTETY Č. 3 - 6 (BONTON 71-0440-2)
- SMYČCOVÉ KVARTETY Č. 1 - 6 /Souborná nahrávka/ (Praga Digitalis)
- SONÁTA PRO HOUSLE A KLAVÍR OP. 58 (PANTON 811398)
- FRESKY (Haleluja) op. 74 (PANTON 811398-2131)
- KLAVÍRNÍ KVARTET (LUDUS) op. 82 (ARCO DIVA UP 0027 2131)
- DUETTINA PRO HOUSLE A VIOLONCELLO op. 67 (ARIEL)
- SUITA PRO KLARINET A KLAVÍR op. 55 (Arco Diva)

Cembalo

- Akvarely op 53, Preludio, aria e toccata (NIBIRU 0138 - 2131)

Literatura

1) PILKA, Jiří: VIKTOR KALABIS - portrét skladatele, vyd. Academia, Praha 1999

2) ŠEDA, Jaroslav: VIKTOR KALABIS - komentovaný katalog skladeb, in: Hudební oddělení Městské knihovny v Praze, Knihovna Českého muzea hudby v Praze (2 díly)

 

Inzerce