Skladatelé

Jirásek Ivo

16.7.1920—8.1.2004

Životopisná data

Studoval soukromě kompozici u Otakara Šína, poté, v letech 1938-45, u Aloise Háby a Miroslava Krejčího na pražské konzervatoři. Zde se vzdělával také v dirigování u Pavla Dědečka a Zdeňka Chalabaly a v operní režii u Ferdinanda Pujmana. V letech 1945-46 byl asistentem Rafaela Kubelíka v orchestru České filharmonie, potom v letech 1946-53 v Divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě jako dirigent a posléze i šéf opery. Dále působil v mnoha tvůrčích, pedagogických a organizačních funkcích. Mezi léty 1969-76 byl ředitelem Ochranného svazu autorského, poté ředitelem Hudebního studia v Praze.
Jiráskova hudební řeč vychází z ostrčilovské tradice, později byla ovlivňována tvorbou pařížské Šestky, Igorem Stravinským i druhou vídeňskou školou. Jirásek se snažil o syntézu různých stylů, jeho tvorba nebyla upnuta ke konkrétnímu skladatelskému proudu. Operu Mistr Jeroným komponoval na objednávku Národního divadla ke stému výročí otevření. Opera Medvěd byla provozována i za hranicemi. V roce 1980 mu byl propůjčen titul zasloužilého umělce.

Dílo

Hudebně-dramatické skladby

Pan Johanes, opera ve 4 aktech na text Jiřího Šrámka podle Aloise Jiráska (1951-52);
Svítání nad vodami, opera v 5 obrazech na text Jiřího Procházky (1960-61);
Medvěd, jednoaktová opera. Libreto Karel Berman dle stejnojmenné hry Antona Pavloviče Čechova (1964);
Klíč, jednoaktová opera. Libreto Karel Berman podle N. A. Avertschenka (1968);
Danse macabre (I byl večer a bylo jitro), opera ve 3 aktech. Libreto Ivo Jirásek a Pavel Eckstein podle Ingmara Bergmana (1970-71);
Mistr Jeroným, celovečerní opera (1979-80);
Zázrak, jednoaktová opera (1981);
Faust, celovečerní balet (1982-85).

Orchestrální skladby

Koncertantní symfonie pro housle a orchestr (1958);
Malá suita pro orchestr (1964);
Variace pro orchestr (1965);
Slavnostní předehra (1971);
Matka Naděje. Symfonie (1973-74);
Mozartiana. Concertino pro komorní orchestr (1978);
Čtyři dramatické studie pro orchestr (1985);
Podvečerní hudba pro anglický roh a smyčcový orchestr (1985);
Concertino pro cembalo a jedenáct smyčců (1985);
Čtyři scény z Fausta (1985-86);
Malá koncertní hudba pro syntetizátor a orchestr (1988).

Komorní skladby

Čtyři studie pro smyčcové kvarteto (1963-66);
Sonata da camera per 13 archi (1966);
Hudba pro soprán, flétnu a harfu (1967);
Tři kusy pro čtyři nástroje (1971);
Partita pro dechy (1972);
Praha s prsty deště. Suita pro cimbál (1974);
Portrét ženy pro flétnu, basklarinet, vibrafon, klavír a soprán (1975-76);
Permutatione per flauto, violoncello e pianoforte (1981);
Ludi con tre toni. II. smyčcový kvartet (1977-78);
Trio pro housle, violoncello a klavír (1975);
Karneval v Rio, pro flétnu, klarinet, klavír, kontrabas a bicí (1986);
La Frescobalda. Meditazione sul thema di G. Frescobaldi per la clavicembalo (1987);
Preludium, fuga a chorál na téma Domenica Scarlattiho pro flétnu, klarinet, klavír, kontrabas a bicí (1987);
Serenády pro flétnu, basklarinet a bicí (1967);
Sonáta pro violu a bicí (1976).

Vokální skladby

Ukřižované srdce. Cyklus písní pro nižší mužský hlas a klavír na básně Jiřího Wolkera (1948);
Balada z nemocnice. Kantáta pro sóla, sbor a orchestr (1944, 2. verze 1957);
Ty, domovina moja. Cyklus písní pro baryton a orchestr na básně Andreje Plávky (1960);
Láska. Kantáta pro bas sólo, ženský sbor a komorní orchestr na text Kamila Bednáře (1960);
Rok v rezavém lese, Osm písní pro nižší mužský hlas a komorní soubor nebo klavír na básně Miloše Tůmy (1966);
Stabat Mater. Oratorium pro sóla, sbor, varhany a dechový orchestr (1968);
Zpěv o planetě jménem Země. Kantáta pro sóla, sbor a orchestr (1975-76).

Skladby pro děti

Mezi dětmi, cyklus sedmi skladbiček pro klavír (1945);
Concertino pro klavír a malý smyčcový orchestr (1979);
Tanečky a písničky, cyklus drobných skladeb pro klavír a libovolný dechový nástroj (1986);
Babiččin kalendář pro dětský sbor a instrumentální soubor na lidové texty (1974);
Říkadla pro dětský sbor, dechové kvinteto a bicí na básně Josefa Kainara (1962).

Literatura

Český hudební slovník osob a institucí, vyd. Centrum hudební lexikografie, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (on-line)

Inzerce