Skladatelé

Jiráčková Marta

22.3.1932—

Životopisná data

MARTA JIRÁČKOVÁ vstoupila do hudebního života v průběhu sedmdesátých let. Skladbu studovala nejprve na Pražské státní konservatoři ve třídě Emila Hlobila. Po absolutoriu v roce 1959 (Suita pro symfonický orchestr) začala autorka pracovat v Čs. rozhlase jako hudební režisérka. Svoje skladatelské vzdělání si doplnila na počátku šedesátých let u Aloise Háby, u něhož studovala soukromě v letech 1962-64 moderní harmonii a skladbu. Ve skladbě se dále zdokonalovala na brněnské JAMU v postgraduálním studiu u Ctirada Kohoutka a Aloise Piňose (1976 - 78).

Dlouhodobá rozhlasová aktivita znamenala pro Martu Jiráčkovou jak rozšíření jejího hudebního obzoru, který byl v době studií soustředěn zejména k tvorbě J. S. Bacha, J. Suka a A. Brucknera, tak i důkladné poznání účinnosti sónické složky hudebního vyjadřování. Tragické úmrtí jejího manžela, dirigenta Václava Jiráčka (1966) a blízký vztah ke skladatelce Slávě Vorlové prohloubili celkový filosofický podtext její tvorby.

Tvorba Marty Jiráčkové zahrnuje většinu hudebních druhů a žánrů, včetně scénické hudby pro rozhlas a televizi. Specifikou autorky je presentace vokální složky, kde lidského hlasu je použito jako hudebního nástroje. Je tomu tak ve skladbách Osm divů světa, Tři písně beze slov, v elektroakustických skladbách Pětkrát žena, Loď bláznů a jinde. Inspirační zdroje autorčiny tvorby jsou značně netradiční - např. v první symfonii Nada Devi líčí tragický osud mladé horolezkyně Nandy Devi Unsoeldové, zahynuvší na himalájské hoře téhož jména, ve 2. symfonii Silbo byly ke vzniku skladby podnětem její archeo-lingvistické zájmy (termínu Silbo bývá používáno pro označení dávného prajazyka). Jiráčková od počátku sledovala novodobé skladebné trendy, jedním z přesvědčivých výsledků jejích průniků do oblasti experimentální tvorby bylo např. užití moderních kompozičních technik ve sborovém cyklu Osm divů světa (1976) a v cyklu několika dodekafonických komorních kompozic z přelomu 80. a 90. let (Dodekaria I., II, III.). Z podnětu a na slova novozélandského básníka Davida Howarda vznikla její zatím poslední vokálně instrumentální komorní skladba "There You Go" (2007).

Od konce 70. let se Marta Jiráčková úspěšně věnovala elektroakustické tvorbě. Loď bláznů byla v roce 1992 oceněna Výroční cenou Českého hudebního fondu a v roce 1998 se její skladba Pura sub nocte umístila jako druhá na mezinárodní soutěži Musica Nova (1. cena nebyla udělena).

Dílo

Orchestrální skladby

Konfese Slávy Vorlové. Symfonická skica se sólovou trubkou a sopránem, op. 8 (1973), r ČRo Plzeň 18'
Nanda Devi. Symfonie č. 1 s dětským a ženským sborem a věžními zvony, op. 25 (1979), r ČRo Ostrava (nahr. Janáčkova filharmonie Ostrava, dir. T. Koutník) 19'
Ave Seikilos. Jednovětá skladba pro smyčce a bicí, op. 31 (1983), o Pa, r ČRo, r CD Lupulus 1993 10'
Motýlí efekt. Skladba pro violoncello sólo, smyčcový orchestr a bicí, op. 32 (1984) 10'
Silbo. Symfonie č. 2 pro velký orchestr s interludiem pro dětský sbor, op. 34 (1986-87), r ČRo 21'
Hodina skladby. Tři věty pro varhany, smyčcový orchestr a bicí, op. 35 (1988) 15'

Komorní skladby

Čtyři preludia, interludium a postludium pro klavír, op. 5 (1972-73), r ČRo 11'
Variace na ukradené téma pro komorní soubor, op. 14 (1975) 10'
Tři písně beze slov pro soprán, flétnu, anglický roh, klarinet, basklarinet, violoncello, celestu a bicí, op. 21 (1977), r ČRo 6'
Blankenburská fuga pro smyčcové kvarteto, op. 33 (1985) 11'
Imago vitae. Suita pro varhany sólo, op. 36 (1989), r ČRo 17'
Variace na politiku královny Hatšepsovet pro dva klavíry, op. 37 (1989, přepr. 2011), nahr. Rozhlasu v Innsbrucku a Baden Badenu, CD Music from Prague, live recording in Tokyo 2011 15'
Dodekaria I. Jednovětá sonáta pro housle a klavír, op. 38 (1990) 12'
Dodekaria II. Jednovětá skladba pro cimbál a flétnu, op. 42 (1992) 5'
Dodekaria tristis (III). Jednovětá skladba pro basetový roh a klavír, op. 43 (1992) 7'
Die Wahrheit über Sancho Panza (Pravda o Sancho Panzovi). Aforismus pro recitátora, flétnu, fagot, violoncello a bicí, op. 48 (1993) 12'
Těžiště lidskosti. Jednovětá skladba pro 8 dvojplátkových dechových nástrojů, op. 49 (1993) 12'
Olbramovy Evy. Suita pro housle, hoboj a klavír, inspirována skulpturami Olbrama Zoubka (1995), r ČRo Praha 12'
Pár s hlavami plnými oblaků, pro basklarinet a klavír, op. 52 (1998) 12'
Tři obrazy Edvarda Muncha - smyčcový kvartet, op. 54 (2000), r ČRo Praha 17'
Růžová pivoňka /Die Rosa Pfingstrose/. Fantasie pro violu a klavír dle stejnojmenného obrazu Bohumila Klimeše-Koziny, pro violu a klavír, op. 56 (2000) 11'
"There You Go" - freska pro soprán, recitátora a klavírní trio na slova novozélandského básníka Davida Howarda, op. 59 (2007) 17'

Vokální skladby

Lók Gít. Cyklus ženských sborů na indickou poezii, op. 2 (1972), r CRo 8'
Jen tak. Pět duet pro soprán a flétnu na slova stejnojmenné sbírky J. Préverta, op. 3 (1972), r ČRo 13'
Já, Charles Lounsbury. Malá kantáta pro baryton a klavír na vlastní text podle závěti Ch. Lounsburyho, op. 7 (1973), r ČRo 10'
Osm divů světa. Osm obrazů pro lidské hlasy, harfu a bicí, op. 18 (1976), o Pa, r CRo 16'
De corde. Komorní skladba pro soprán, klavír a věžní zvon na slova Jana Tausingera, op. 29 (1982) 10'
Svatý Václave. Evokace starého rukopisu chorálu pro soprán, violu a klavír, op. 39 (1991) 10'
Svatý Václave. Evokace starého rukopisu chorálu pro mezzosoprán a varhany, op. 39a (1992) 5'

Elekroakustické skladby

Ukolébavka. Rozhlasový hudební obraz (syntetická montáž), op. 23a (1978), r CRo, 8'
Loď bláznů. Elektroakustická baletní hudba podle stejnojmenného obrazu Hieronyma Bosche, op. 40 (1991), r CRo, 26' (pozn.: 2. část baletního diptychu spolu s op. 45)
Výhledy z balkonu. Elektroakustická suita o 7 částech, op. 41 (1991), r CRo 16'
Včely a slunečnice. Skladba pro flétnu sólo a magnetofonový pás, op. 44 (1992) 7'
Pětkrát žena. Elektroakustické baletní variace pro ženský hlas a syntetizér, op. 45 (1992), r ČRo, 24' (pozn.: 1. část baletního diptychu spolu s op. 40)
Pura sub nocte. Elektroakustická skladba věnovaná památce Karla Odstrčila (1998), r ČRo 12'
Solstitium aestivum /Letní slunovrat/. Elektroakustický hudební obraz, op. 55 (2000) 11'
Sedm pyramid. Elektroakustický hudební obraz, op. 57 (2001), r ČRo 12'

Inzerce