Skladatelé

Ježková Olga

28.2.1956—

Externí odkaz

Životopisná data

Olga Ježková po maturitě na gymnáziu absolvovala obor skladby na Pražské konzervatoři ve třídě Fr. Kovaříčka (1981). Poté pracovala šest let v rozhlasovém gramoarchívu, nato byla učitelkou hudební výchovy na LŠU (později ZUŠ, do r. 1994, editorkou ve vydavatelství Supraphon (1989-1991), od r. 2001 je redaktorkou Hudebního vydavatelství Českého rozhlasu, byla předsedkyní Společnosti českých skladatelů (SČS při AHUV, 2003 - 2008), v současné době je místopředsedkyní  téže společnosti (SČS). V rámci Českého rozhlasu pracuje (kromě Hudebního vydavatelství) také jako redaktorka na stanici D dur.

Dílo

Orchestrální a vokálně orchestrální skladby

Missa in honorem sancti Adalberti, pro soprán, smíšený sbor, housle a bicí (1996), vyd. Atton music /Promo/
Slavnostní fuga pro smyčcový orchestr
Serenáda pro smyčce
Žlutočervený plakát pro velký orchestr, vyd. CD Atton music /Promo/
Pastýř David, žalmová fantazie pro dva soprány a kom. orchestr. Text: autorka podle Starého zákona, vyd. CD Atton music /Promo/, prem. 14. 4. 2005, Rudolfinum, Pražské premiéry
Trojí zvolání pro soprán a komorní soubor (sm. kvarteto a bicí)
Modré valéry pro smyčcový orchestr a konga (části: I.Kobalt  II.Blankyt  III.Modrotisk  IV.Pruhy azuru v pařížské modři)
Oko - symfonická fantazie pro chlapecký soprán a symfonický orchestr

Komorní hudba

Impromptu pro varhany
Klavírní sonáta (1979)
Sonata pro violoncello a klavír (1981)
Variace na téma W.A.Mozarta pro harfu (1982)
Čtyři balady na lidový text pro mezzosoprán a klavír (1983)
Moji andělé, cyklus písní pro alt, 2 kytary, flétnu (verze i s klavírem) na verše J. Skácela (1987)
Spectrum základních barev pro dvě kytary (1993)
Sonáta pro housle a klavír "Zažíhání" (1999)
Sonáta pro čtyřruční klavír
Sonáta pro klarinet a housle (2000)
Smyčcový kvartet "Modrý" (2001), vyd. CD Atton music /Promo/
Advent pro housle, cembalo, kytaru a bicí nástroje (2006)
Tři hry pro dva hráče na tři nástroje (klavír, housle, claves) (2006)
Možná - tři písně na básně Andrey Waldové (2007)
Spectrum pro smyčcový kvintet s kytarou
Barlachův anděl pro smyčcový kvintet s flétnou
Dialogy malého prince pro kontratenor, baryton, housle, kytaru a bicí nástroje (Saint-Exupéry)
Báby, dědkové, dámy a slečny ve staré Anglii - pro nižší hlas, klarinet/sax a valchu (Edward Lear)
"Na há", zvukové vábení podle Marca Chagalla pro komorní soubor a elektroniku

Melodramy
Velebný kmet plný lásky - melodram pro recitátora a harfu (2007)
Melodramy poučné na texty Fr. Halase pro 3 flétny, klavír, metal chimes a recitaci
Narození Sisyfovo - melodram pro smyčcový kvartet a recitátora (text: Miroslav Holub)
Talitha kumi - melodram pro smyčcový kvartet a recitátora

Sbory
Missa laeta pro smíšený sbor a capella
Resurrexi - introitus pro smíšený sbor a capella
Kristus factus est - pro soprán, smíšený sbor a capella
Rotate caeli - introitus - smíšený sbor a capella
Rozpočítadla pro dětský nebo ženský sbor, housle a violu
Jerusalem gaude - smíšený sbor a capella
Tichá řež - cyklus smíšených sborů na básně O. Mikuláška
Prosba na úpatí pro smíšený sbor, text J. Peterka
Malé a velké nebe - cyklus pro dětský sbor na texty M. Černíka
Etudy - cyklus dětských sborů s klavírem a bicími nástroji
Korálek - znělka pro ženský sbor
Pater noster, pro smíšený sbor, troje housle, tympány a zvony
Via lucis, smíšený sbor s průvodem harfy na text Jana Ámose Komenského (2007)
Christus factus est pro smíš. sbor
Christus factus est pro dívčí sbor
Záhadná pohádka pro dívčí sbor a vibrafon (Petr Nikl)
Záhadná pohádka pro dívčí sbor, klavír a zvonkohru (Petr Nikl)

Instruktivní hudba
Pojď, zahrajem si spolu - klavírní cyklus pro čtyřruční klavír
Poetické etudy pro housle a violoncello
Kocouří písničky, na texty M. Černíka pro klavír
Troje úsměvy pro smyčcový kvartet
Tři úsměvy pro troje ústa pro 2 klarinety a flétnu
Rondo brillante pro žákovský orchestr
Obrázky na klávesách pro klavír
Obrázky malované smyčcem pro housle a klavír
Etudy ke hraní a líbení pro dvě flétny a violoncello

Inzerce