Skladatelé

Janovický Karel

18.2.1930—

Životopisná data

Karel Janovický je synem barytonisty plzeňské opery, Bohuše Šimsy. V Plzni studoval klavir u Oldřicha Filipovského a skladbu u Josefa Háska a později u Josefa Bartovského. Maturoval na Reálném gymnasiu v Plzni v roce 1949. V řijnu 1949 odešel do Německa a odtud v prosinci 1950 do Anglie. V Anglii nejprve studoval na Surrey College of Music (1951-54, klavir u Percy Turnbulla a další předměty), poté soukromě u Matyase Seibera (skladbu) a Jana Šedivky (komorni hudbu). V prvnich letech anglických studií získal tři diplomy na londýnských hudebních kolejích Trinity College, Royal Academy a Royal College of Music (klavír, pedagogie klavíru, teoretické předměty) a v roce 1956 graduoval na Royal College of Music (M.Mus.R.C.M.). Po ukončení studii působil na volné noze jako učitel klavíru a skladby a jako rozhlasový pracovnik. Za klavirní Variace na téma Brigadiera H. Smithe Op.7 mu byla v roce 1953 udělena cena holandské Gaudeamus Foundation. Jan Šedivka uvedl v londýnské Royal Festival Hall jeho Koncert pro housle a smyčcový orchestr Op.10 na koncertě Society for the Promotion of New Music [SPNM), která také zařadila Janovického Sonátu pro dvoje housle a klavír, op. 8 na seznam doporučených děl (1955). V roce 1956 Janovický debutoval v koncertni síni Wigmore Hall v Londýně, když doprovázel cellistku Selu Trauovou v recitálu, v němž též poprvé zazněla jeho Sonáta pro solové violoncello. V roce 1957 zvítězil v soutěži Bournemouth Symphony Orchestra "Garland for Shakespeare" symfonickými Variacemi Op.17 na téma Roberta Johnsona (Shakespearova vrstevníka a spolupracovníka). Janovický se v té době stal členem The Composers' Guild of Great Britain. Napsal hudbu k několika televizním krátkometrážnim dokumentárnim snímkům Marylane Productions o životě v Británii, Koncert pro varhany, Capriccio a passacagliu pro orchestr, komorní skladby a operní jednoaktovku s vědecko-fantastickým námětem The Utmost Sail (libretto: Karel Brušák). V říjnu 1964 nastoupil misto jako producent v hudebnim vysílání BBC, Radio 3, a v únoru 1967 přešel do Československého odděleni BBC World Service, které poslednich devět let svého rozhlasového působení (1981 - 1990) řídil. Z BBC odešel ve svých šedesáti letech.

V rámci své publicistické činnosti Janovický přeložil a redigoval nové anglické vydáni životopisu Leoše Janáčka od Jaroslava Vogela (Leoš Janáček: A Biography, Orbis Publishing, London 1981). Dalši práce zahrnují eseje o Smetanových operách Libuše (Edinburgh Festival, 1998) a Prodaná nevěsta (Glyndebourne Festival Opera, 1999), "Introducing Mr Brouček" (English National 0pera, London 1978), "Jaroslav Seifert' s Nobel Prize" (The Listener, London 18.10.1984), pravidelné příspěvky do časopisu "Czech Music" Dvořákovy společnosti Velké Británie pro českou a slovenskou hudbu. Přeložil do angličtiny "Kytici" Bohuslava Martinů, písně Pavla Haase (nakladatelství Tempo, Praha) a Janáčkovo „Věčné Evangelium" (pro novou edici Janáčkova díla, Editio Supraphon, Praha).

V červnu a srpnu 1998 otiskl časopis Harmonie dva díly Janovického portrétu Viléma Tauského. Janovický přednáší o hudbě („The Cunning Little Vixen", seminář Anglické Národní Opery, Londýn, 2.1995, „Vodník in Czech Poetry and Music, tamtéž, atd.) a přispívá do pořadů rádia BBC 3 (mezi jeho pořady patří např. „Hope and Disillusionment" o české hudbě ve stínu roku 1968, vys. BBC Radio3, 5.1994, „Mahler and the Czechs", vys. BBC R3 9.1995, natočil pět pořadů přibližujících život a tvorbu Jana Dismase Zelenky, BBC R3, 18.-22. 12. 1995, a další).

V Anglii prošlo Janovického rukama mnoho pěvců a pěveckých sdružení, též sólisté a sbor Královské opery Covent Garden, při fonetickém nácviku českého repertoáru, především děl L. Janáčka (opera „Káťa Kabanová", dále např. nahrávka „Glagolské mše" s London Symphony Chorus and Orchestra za řízení Michaela Tilson-Thomase, významné bylo též nastudování tohoto díla Sirem Ch. Mackerrasem v nové verzi Paula Wingfielda, dále nastudování „Její pastorkyně" souborem Welsh National Opera v září 1998). Kromě děl Janáčkových se podílel i na nastudování děl A. Dvořáka (např. kantáta „Svatební košile", BBC, 16. 8. 1991), B. Martinů („Gilgameš", BBC 28.1.1995 a „Polní mše", opět BBC v lednu 1998), B. Smetany („Prodaná nevěsta", Royal Opera House Covent Garden, prosinec 1998) ad.

Od svého návratu do vlasti v lednu 1990 vyslechl Janovický již řadu českých premiér a dalších provedení svých novějších děl: Duo for Cellos (1990), ČTV 12. 1990 a ČRo 3 - Vltava 1995, Sonáta pro basetový roh a klavír (1991, ČRo 3 a Brněnský hudební festival), Čtyři malé pohádky pro dětský sbor na slova Fr. Hrubína zazněly na Pražském jaru 1992, Fantazie pro varhany (Pražské jaro 1995 a ČRo 3 - Vltava), Klavírní sonáta na Plzeňském mezinárodním semináři v roce 1995 a v následujícím roce (1996) to bylo koncertní „Tango pro čas v nepaměti" pro klavír, Smyčcový kvartet byl uveden v pražském Klementinu Kvartetem B. Martinů (leden 1997 a opět v koncertech Umělecké besedy (březen 1998), Klavírní variace ve Spolku přátel Pražského jara (září 1995), Klavírní sonáta v rámci koncertů sdružení Přítomnost (listopad 1997), Saxophone Quartet byl proveden Saxofonovým kvartetem Bohemia v Sukově síni Rudolfina (říjen 1997), Smyčcový kvartet č. 3, věnovaný Nossekovu kvartetu HAMU (říjen 1997) a mnoho dalších provedení.

O Duu pro cella napsal kritik Hudebnich rozhledů, Petr Veber: "Duo...se ukázala být muzikantsky svěžím, invencí a sazbou št'astným cyklem. V jeho charakteristice nesmí chybět zminka o tonálnosti, neustálé výměny, imitace a echa mezi oběma nástroji., tematické obměny a návraty, zvukově tvárné, výborné posazení. Je to charakteristická hudba, která se dá po prvním poslechu v celkovém dojmu zapamatovat..." (HR, roč.48, č. 1., 1995, str.12).

"Soft Moonshine", jedna z anglických písní Karla Janovického, z cyklu "Passages of Flight" na básně Richarda Robbinse, vyšla v antologii "British Contemporary Music Anthology 1996-97" (ed. Gerald Leach, Frontier Press, 1997). Mezi novějšími provedeními Janovického děl v Anglii jmenujme Terzina for Violin and Piano (1998) (Peter Fisher, violin, and Alvin Moisey, piano, Coway Hall, London, 10.1998) a koledu In Joyful Freedom na slova Richarda Robbinse pro smíšený sbor a varhany (Highgate Choral Society, 12.1997).

Životopisný rozhovor s Karlem Janovickým publikovala Jana Marhounová ve sborníku „Svět hudby na plátně doby", vyd. Empatie, Praha 1993 (vyšlo též anglicky: „Czech Music in the Web of Life", přel. Deryck E. Viney, Empatie, Prague 1993). Časopis Harmonie otiskl o Karlu Janovickém v březnu 1998 článek Jiřího Pilky nazvaný příznačně „Splácení dluhů".

Dílo

Seznam skladeb:

Opera 

 • The Utmost Sail Op.22, (libreto: Brušák, K.) (full score) (1958)
 • The Utmost Sail Op.22, (libreto: Brušák, K) (vocal score) (1958)

Zpěv (sólo nebo s doprovodem)

 • Národní přísaha pro zpěv a klavír, (Najman, J) (1945)
 • Ztemna lesa žežulička kukala pro hlas a klavír, (Mácha, K.H.) (1945)
 • Balada o šípu pro střední hlas a klavír, (Vrchlický, J) (1945)
 • Vyletěl skřivánek pro hlas a klavír (1947?)
 • Vánoce vČechách, (Bednář, V) (1947)
 • Tvé oko krásné pro hlas a klavír, (Hálek, V) (1947)
 • Neptej se na to pro hlas a klavír (1947?)
 • Modlitba pro hlas a klavír, (Neruda, J) (1947?)
 • Luhy, luhy zelené pro hlas a klavír (Sládek, J.V.) (1947)
 • Do krásy pro hlas a klavír (Neruda, J) (1947)
 • Ach, kdo zapomíná pro hlas a klavír, (Sládek, J.V) (1947?)
 • Ach cestičko, cesto pro hlas a klavír, (1947?)
 • Ach, Bože, Bože pro hlas a klavír, (Vrchlický, J) (1947)
 • Zima: Hlas ticha pro střední hlas a klavír (Toman, K) (1948)
 • Zasněženo pro střední hlas, (Korejs, M) (1948)
 • Struny ve větru pro vyšší hlas (Hora, J) (1948)
 • Seděl jsem sám pro hlas a klavír, (Mathesius, B) (1949)
 • Pastýřská pro hlas a klavír, (Mathesius, B) (1949)
 • Jak staré lásky zapomnít, (1949)
 • Nine Songs for Alto, Violin and Piano, (on words from old Chinese poetry) (1951)
 • Aubade for String Orchestra and Soprano Solo - A song of Early Morning, (1951)
 • Song of Czechoslovakia (Offer, C K) (1953)
 • Twelve Peasant Carols of Moravia for Voice and Piano (Offer, C. K) (1958)
 • "Three Cambridge Songs" for High Voice and Piano (Offer, C. K) (1958)
 • Nine Limericks, children´s pieces for speaker(s) (in Czech), violin, viola and cello (1999)
 • "Passages of Flight", a cycle of five songs for high voice and piano on poems by Richard Robbins (1995)
 • "A Bed of Roses", a cycle of seven songs for high voice and piano on poems by Richard Robbins (1998)
 • Písně Eurydiky ("Songs of Eurydice"), a cycle of six songs (in Czech) for mezzosoprano and piano on poems by Olga Stepanova (1996)
 • The Corner of My Eye, a cycle of six songs for medium low voice and piano (Robbins, R) (2002)
 • Sudiček Blues (Evanová, V) (2008)
 • Čtyři písně pro baryton a smyčcový orchestr (Wordsworth, W) (2009)
 • Angles of Light, four songs for medium voice and piano (Szirtes, G) (2010)
 • Rain Songs for soprano, Treble Recorder and Piano (Szirtes, G) (2010)

Sbory

 • Ej, lásko, lásko, "Oh, love, you are not constant" (SATB) (1949)
 • Kánon z Dhammapaddam (for three voices a cappella) (1949)
 • Ever in my Life have I sought Thee for Women's chorus, Piano and Strings (SSA) (Tagore R) (1951)
 • Canons for Three Voices a cappella on sentences from Dhamapadda (1951)
 • Čtyři malé pohádky - "Four Little Fairy Tales" (in Czech) for childern's chorus a Cappella on poems by Frantisek Hrubin (1991)
 • Písně podzimu for SATB chorus (in Czech) on poems by Ivan Jelinek (1995)
 • "Ave Maria" for SATB chorus (1996)
 • "In Joyful Freedom", a carol for SATB chorus (with organ ad libitum) to words by Richard Robbins (1997)
 • Koleda z Valašska "A Carol from Valachia" for mixed choir and recitation [ded. to Mila Fouskova] (2008)
 • Bodaj by vás, vy mládenci (SSA) (2010)
 • Ej, lásko, lásko (SSA) (2010)

Mluvené slovo

 • Šel Velký Pátek po Čechách, pro mluvený hlas a klavír, č. 1 a č. 2 (1947)
 • Sattasai - lyrické melodramy na slova R. Thákura (1948)
 • Opět se vracím, pro mluvený hlas a klavír (1948)
 • Nočním klidem padá sníh, pro mluvený hlas a klavír (1948)
 • Kouzelník, pro mluvený hlas a klavír, slova Karel Kořínek (1948)
 • Kde jsou ty verše, pro mluvený hlas a klavír, slova Vladimír Thiele (1948)
 • Zahradník č. 29, 31 (1949)
 • Jarní sonáta pro klavír a ženský recitační sbor na slova R. Thakura (1949)
 • Devětlimeramatčimeloriků (limerickových melodramat nebo melodramatických limericků) pro housle, violu, cello a hlasy (1999)

Orchestr

 • Symphony for full Orchestra (dedicated to Rafael Kubelik) (1951)
 • Sinfonietta for Strings (1951)
 • Sinfonietta for Full Orchestra Op.5 (1952)
 • Concertante-Fantasia for Strings (1952)
 • Concerto for Piano and Orchestra (full score) (1952)
 • Variations on a Theme of Robert Johnson Op.17 for Symphony Orchestra (1956)
 • Concerto for Organ, Brass Instruments, Timpani and Strings Op.18 (1957)
 • Capriccio and Passacaglia for Orchestra Op. 20 (1957)
 • Concerto for Strings (2002)
 • Prelude and Double Fugue (the subjects supplied by Messr B.S. and A.D. who never got round to writing the fugue themselves) (2003) [for string orchestra]
 • Symphony (2004)
 • Four Songs to Wordsworth's poems for baritone and string orchestra [translated into Czech by Zdenek Hron] (2009)
 • Fantasy for Piano and String Orchestra on Motives from Dvorak's Biblical Songs (2009)

Instrumentální dua:

 • Four Impromptus on Czech Christmas Carols, for violin and piano (1953)
 • Sonata for Bass Clarinet and Piano (1984)
 • Terzina for Violin and Piano (1988)
 • Duo for Cellos (1990)
 • Sonata for Bassett Horn and Piano (1991)
 • Sonata for Alto Saxophone and Piano (1999)
 • In Praise of Rossini: Variations on 'Ecco ridente in cielo' (The Barber of Seville) for flute and piano (2001) 
 • Sonata for Violin and Piano (1999)
 • Duo for Violin and Bassoon (2004)
 • Duo for Violin and Bassoon (2006)
 • Sonata for Bassoon and Piano No.2 (2005)
 • Sonata for Clarinet and Piano (2007)
 • Sonata for Violin and Piano No. 2 [dedicated to Jana Vonaskova Novakova]  (2007)
 • Sonata for Viola and Piano [dedicated to Matej Kroupa]  (2008)
 • Impromptus on Old Scottish Airs for treble recorder and harpsichord  [dedicated to Katarina Ducaiova]  (2008)

Ansámbl pro 3 a více nástrojů      

 • Trio As dur (1948)
 • String Quartet (1951)
 • Trio for Violin, Cello and Piano Op.6 (1953)
 • Piano Trio No. 2 (2005)
 • Quartet for Strings Op. 23 (1959)
 • Quartet for Strings in A Op. 24 (1960)
 • Quartet for Strings (1992)
 • Quartet for Strings (1995)
 • Quartet for Strings (1997)
 • Quartet for Strings (2006)
 • Prelude and Double Fugue (the subjects supplied by Messr B.S. and A.D. who never got down to writing the fugue themselves) (2003) [for string quartet]
 • Quintet for Flute and Strings Op.15
 • Sonata for Two Violins and Piano  Op. 8 (1953)
 • Trio for Guitars (1986)
 • Clarinet Quartet (2000)
 • Ballads, Laments and Reels. Four Impromptus on Old Scottish Airs for violin, violoncello and percussion   (2008)
 • Quintet for Treble Recorder and String Quartet (2010)

Klavír sólo (též s orchestrem)

 • Rondo pro klavír (1949)
 • Preludium a fuga pro klavír na čtyři ruce (1949)
 • Fugue and Canon on the Theme of the English Christmas Carol (1950)
 • Sonatina in C for Piano (1951)
 • Sonata for Piano (2ms) (1951)
 • Twelve Sentiments: suite for piano Op.1 (1952)
 • Sonatina for Piano in two Movements Op.3 (1952)
 • [Fragments for Piano] (1952)
 • Concerto for Piano and Orchestra Op. 2 (two pf)
 • Concerto for Piano and Orchestra (full score) (1952)
 • Variations on the Theme of Brigadier H. smith for Piano Op.7 (1953)
 • Sonata for Piano Op. 14 (1955)
 • "All Kind of Plonkybles", piano pieces for children (1963, rev. 1996)
 • Piano Sonata No.1 (1993)
 • Sonata for Guitar 'Tre Terzine' (1984)
 • Sonata for Cello Solo (1989)
 • Czech Composers Contemplate Their Good Friend, Graham Melville-Mason (1993)
 • "Tango for Time out of Mind", a concert piece for piano (1996)
 • Piano Sonata No. 2 (2005)
 • Piano Sonata No. 3 (2006)
 • Fantasy for Piano and String Orchestra on Motives from Dvořák's Biblical Songs (2009)
 • Sonata for Piano (2010)

Varhany 

 • Trojhlasé invence a fugy pro varhany (1949)
 • Svatý Václav (1954)
 • České koledy: Czech Christmas Carols for Organ Op.16 (1956)
 • Concerto for Organ, Brass Instruments, Timpani and Strings Op.18 (1957)
 • Two Fantasias for Organ (1994 & 1998)

Harfa

 • Sonata for Harp (2000)

Komorní hudba s dechovými nástroji 

 • Studentská fantazie pro 2 harmoniky (1944)
 • Quintet for Flute and String quartet Op.15 (1956)
 • Terzina for Three Recorders: Descant, Treble and Tenor Op.25 (1963)
 • Sonata for Bass Clarinet and Piano (1984)
 • Sonata for Bassett Horn and Piano (1991)
 • Saxophone Quartet (1996)
 • Quartet for Flute, Oboe, Guitar or Keyboard and Cello (1998)
 • Clarinet Quartet (2000)
 • Duo for Violin and Bassoon No. 2 (2006)
 • Sonata for Bassoon and Piano (2005)
 • Sonata for Clarinet and Piano (2007)
 • Impromtus on Old Scottish Airs for Treble Recorder and Harpsichord (2008)
 • Quintet for Treble Recorder and String quartet (2010)
 • Quartet for Recorders (2011)
 • Quartet for Recorders No. 2 (2011)

 

.

Literatura

Český hudební slovník osob a institucí, red. Kabinet hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy FF MU (on-line)
Marhounová, Jana: Svět hudby na plátně doby (Praha 1993).
Fiala, Jaroslav: Návraty Karla Janovického (Hudební nástroje 33, 1996, č. 1, s.7).
Pilka, Jiří: Splácení dluhů (Harmonie 3, 1998, s.31).
Vejvoda, Jiří - Nutz, Ota: Káva u Kische - Ted' jsem jen pouhý skladatel (Týdeník Rozhlas, 1996, č. 27, 28 a 29, str. 27).
Vonášková - Nováková, Jana: Karel Janovický - život a dílo, Praha 2007 (Magisterská práce na HAMU)

 

 

 

Inzerce