Skladatelé

Ivanovič Marko

5.1.1976—

Externí odkaz

Životopisná data

Vzdělání:

1993-97 Konzervatoř v Praze, dirigování (prof. Miroslav Košler, prof. Jaroslav Vodňanský), skladba (prof. Jiří Kollert, prof. Ivan Kurz)
1998-2003 Akademie múzických umění, dirigování (prof.Radomil Eliška, prof.Jiří Bělohlávek), skladba (prof.Václav Riedlbauch) 1999 stáž u prof. Jurjena Hempela v Utrechtu (Holandsko)
2008 získal doktorský titul (Ph.D.) v oboru skladba a teorie skladby

Jako autor vážné hudby pravidelně spolupracuje s předními českými interprety v tomto oboru (Agon Orchestra, Ansambl Moens, Komorní orchestr Berg,...), jeho skladby zazněly na řadě koncertů a festivalů u nás i v zahraničí (Maraton soudobé hudby - Praha, Wien Modern - Vídeň, Europe Young Classic - Berlín, atd.). Řada jeho skladeb byla natočena českými, německými a rakouskými rozhlasovými stanicemi. Skladba Šílencova ranní suita (2003) byla zařazena do rakouské monografie Susanny Niedermayr a Christiana Scheiba „European Meridians" (Saarbrücken, 2004) o soudobé hudbě východní a jižní Evropy. Inscenace jeho absolventské opery Dívka a smrt získala Cenu ředitelky festivalu OPERA 2003. Je autorem mnoha scénických, rozhlasových a filmových hudeb. Spolupracoval mj. s divadly Alfréd ve dvoře, Studio Dva, Myron - Ostrava, Městské divadlo Český Těšín, s režiséry Ctiborem Turbou, Hanou Kofránkovou, Alešem Vrzákem. Podílel se na aranžování populárních písní pro řadu orchestrů a vokálních uskupení. Na katedře skladby pražské AMU vede seminář scénické a filmové hudby. Coby autor hudební úpravy a instrumentace a coby druhý dirigent se podílel v roce 2007 s režisérem Milošem Formanem na nové inscenaci opery J.Suchého a J.Šlitra „Dobře placená procházka" v Národním divadle v Praze. Jako dirigent spolupracuje s různými českými a zahraničními orchestry: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie, Filharmonie Bohuslava Martinů, Filharmonia Sudecka (Polsko), Toyama Academy Orchestra (Japonsko), atd. V roce 2003 se v polských Katowicích stal laureátem Mezinárodní soutěže mladých dirigentů G. Fitelberga. S pražským Národním divadlem spolupracoval Marko Ivanović původně externě (Ph. Glass: Kráska a zvíře, B. Britten: Curlew River). V září 2006 zde nastoupil do stálého angažmá a jako dirigent se podílel m.j. na inscenacích Mozartovy opery La clemenza di Tito, politické „opery-procesu" Zítra se bude... A. Březiny nebo již zmíněné jazzové opery Dobře placená procházka. Od roku 2009 je šéfdirigentem Komorní filharmonie Pardubice.

Dílo

Skladby:

"Předehra na rozloučenou"(1999), živá nahr. Jihočeská komorní filharmonie, Praha 2000
"Dětská hra" pro sedm nástrojů (2001)
"Vyzvání k tanci" (2002), Komorni orchestr Berg, Praha 2002
"Šílencova ranní suita"(2003), Agon Orchestra, Vídeň 2003
"Rock's goin' on?"(2004), Komorní orchestr Berg, Praha 2004

Scénická hudba

"Jezinky a bezinky", hudba ke stejnojmennému představení Městkého divadla Č.Těšín
"Mates", hudba ke stejnojmenné pantomimě, Klub Roxy, Praha
"Dům u Cikánek", hudba k představení "Okamžik", Disk,Praha

Filmová hudba

"Trojská válka", titulková hudba ze stejnojmenného animovaného filmu M.Kubátové
"Sladkosti", demo nahrávka titulkové hudby ze stejnojmenného filmu J.Vejdělka

Hudba k rozhlasovým hrám

- Jako skladatel hudby k rozhlasovým hrám spolupracoval s režisérkou Hanou Kofránkovou (Na dně každé číše...,Nora, Veřejná žena, Orfeova píseň), dále s režiséry Jiřím Adámkem (Radosti života) a Alešem Vrzákem (Racek, Matčina kuráž).

Studie, odborné články 

- Barva jako kompoziční princip v hudebně-jevištním díle, in: Orchestrace jako otevřený proces. Sb. studií, Díl I., s. 152, vyd. nakladatelství Triga pro AMU v Praze 2009, 1. vyd.

 

Inzerce