Skladatelé

Báchorek Milan

18.8.1939—

Životopisná data

1954 - 60 - studoval hru na klavir u Milady Šlachtové na Vyšší hudební pedagogické škole v Ostravě

1963 - 67 - studium skladby na ostravské konzervatoři u Miroslava Klegy

1960 - 67 - učitelem hudby ve Frenštátě pod Radhoštěm (LŠU)

1965 - 89 - sbormistrem amatérského pěveckého sboru Radhošt'

1967 - učitel hudebně teoretických předmětů na Konzervatoři v Ostravě, později vyučuje také skladbu

1974 - 90 tajemníkem ostravské pobočky Svazu českých skladatelů a koncertních umělců

1990 - 92 předsedou Tvůrčího centra Ostrava a členem rady Asociace hudebních umělců a vědců

1991 - sbormistrem Ženského pěveckého sboru B. Martinů Frýdek-Místek

1992 - /dosud/ ředitelem Ostravské konzervatoře

Báchorek vyvíjí též kritickou a popularizační činnost, je předsedou a organizátorem skladatelské soutěže pro mladé autory do 30 let "Generace", členem festivalových výborů Janáčkova hudebního Lašska, Janáčkova máje, Hudební současnosti.

Kompoziční styl: Ve své rané tvorbě vyšel Milan Báchorek ze syntézy stylového odkazu "klasiků 20. století" s folklórními intonacemi svého rodného kraje. Další a dosud nejvýznamnější etapu jeho tvorby zahájilo Ritornello per orchestra z roku 1969, v němž se skladatel přihlásil k modernistické orientaci tzv. Nové hudby. Jeho další skladby, z nichž největšího ohlasu získal cyklus tří vokálně symfonických skladeb z let 1973-87 (Lidice /III. cena Českého a Slovenského hudebního fondu, 1973/, Sterefonietta a Hukvaldská poéma) a violoncellový koncert (získal "výroční cenu" českého skladatelského svazu v oblasti vážné hudby za rok 1991) se vyznačují velkým smyslem pro zvukovou barevnost, výraznou melodiku, tektonické vyvážení a charakteristickým lyricko-epickým zabarvením. Tyto rysy jsou charakteristické i pro sborovou tvorbu, z níž cyklus dětských sborů Malá večerní hudba byt v roce 1983 odměněn cenou SČSKU.

Přesvědčivých uměleckých výsledků dosáhl Milan Báchorek vytvořením volně utvářeného cyklu tří vokálně instrumentálních skladeb, vzniklých v rozmezí let 1973-86, propojených závažností tematiky i volbou zvukového materiálu. Tvoří jej melodramatický obraz Lidice pro zpěvní sóla, recitaci, mužský a ženský sbor; bicí nástroje a orchestr, dále láskou k tvořivosti prodchnutá Stereofonietta pro soprán, baryton, bicí nástroje, varhany a dva orchestry a konečně hold rodnému kraji a jeho lidu - Hukvaldská poéma pro soprán, tenor, baryton, dětský a ženský sbor a orchestr.

Dílo

Symfonická a vokálně symfonická díla

Dramatická předehra pro orchestr (1965), ČHF 8'

Ritornello per orchestra (1969), CHF 7'30"

Lidice. Melodramatický obraz pro sóla, recitátora, mužský a ženský sbor, bicí nástroje a orchestr (1973), r PA 30'

Stereofonieta pro soprán, baryton, bicí nástroje, varhany a dva orchestry na slova Vatjo Rakovského (1977), PA, o PA 16'30"

Hukvaldská poéma pro soprán, tenor, baryton, dětský a ženský sbor a orchestr na slova Karla Vůjtka (1986), ČHF, o P 28'

Scény pro hoboj a smyčce (1982), ČHF     12'

Concerto piccolo per violoncello ad archi (1991)

Rozmanitosti pro smyčce (1992)

Balada na slova lidové poezie pro soprán, baryton, ženský sbor a třináct dechových nástrojů (1996)

Konfrontace pro housle, komorní smyčce a cembalo (1998)

Andante amoroso I., II., III. Malá kantáta pro ženský sbor a orchestr na slova Fr. Navary (2002)

Sborová díla

Modrá. Malá svita pro dětský sbor s průvodem klavíru na slova Františka Hrubína (1963), PA

Ztracená milá a Hezký Janek. Dva smíšené sbory na slova lidové poezie (1966 a 1969)

Balada na slova lidové poezie pro sopránové sólo, recitátora a ženský sbor s průvodem flétny, violy a klavtru (1970), ČHF

Klasy. Tři mužské sbory pro tenorové sólo, recitaci, vibrafon a zvony na slova Jiřího Wolkera (1975), ČHF, o PA

Bohatýrská ukolébavka. Smíšený sbor na slova Jana Čarka (1975)

Nokturno pro ženský sbor na slova Ladislava Dvořáka (1975)

Májová. Smíšený sbor na slova Jana Čarka (1975)

Pfseň domova. Malá kantáta pro baryton, smíšený sbor, klarinet, housle, violoncello a klavír

na slova Zbyška Malého (1976), ČHF 12'

Chór pro smíšený sbor (též v úpravě pro dětský sbor) na slova Miroslava Floriana (1976), ČHF

Jak kočka lezla dírou a pes oknem. Malá kantáta pro dětský sbor a komorní soubor na lidový text (1979)         4'

Malá večerní hudba. Tři dětské sbory s průvodem flétny na slova Františka Navary (1982), ČHF        10'         

Ke staré Lysé. Tři smíšené sbory na slova M. Jahna (1982), ČHF          12'

Omluvenky pro žáky poškoláky. Dětské sbory s celestou, klavírem (čtyřručním klavírem) a dětskými hračkami na slova Lad. Dvořáka (1985), ČHF        12'         

Hradba. Mužský sbor a capella na slova N. Guilléna  (1985), ČHF          5'           

Andante amoroso. Tři ženské sbory na slova Frant. Navary (1985)       8'            

Svět se točí. Pionýrské písně pro dětský sbor a klavír na texty Frant. Navary (1986)         10'         

Píseň přátelství na slova lidové poezie (1987)      6'

Pohled na domovinu. Tři mužské sbory a capella na slova Fr. Halase (1989)

 

Komorní díla

 

Sonatina pro flétnu a klavír (1964)                                             10'          

Fantasia da camera pro flétnu, klarinet, fagot a 11 smyčcových nástrojů (1966)       10'          

Epigramy pro sólový klarinet (1970), PA         7'            

Dialog pro dvě violy (1970 - přeprac. 1974), PA, r PA        10'          

Fantasia burlesca pro akordeon (1974)        5'            

Tři scény pro hoboj a klavír (1978), ČHF, r SU           10'          

Duo pro housle a klavír (1979)       8'            

Hudba pro žest'ové kvinteto (1979), o PA       12'          

Radovánky pro zobcovou flétnu a klavír (1979), PA    4'            

Šest capriccií pro sólový fagot (1981)          10'          

Capriccietti pro tři flétny (1982)      7'            

Episodi per accordion (1983)             9'            

Inspirace pro pět (1984), ČHF   12'         

Epizody pro hoboj, klarinet a fagot (1985)         10'          

Duo pro violoncello a klavír (1986)               7'    

Tři věty pro klarinet a klavír (1989)     7'  

Ozvěny ticha pro smyčcový kvartet (2001)

Sonatina pro kvartet fléten (2001)     

 

Melodrama

 

Melodramatické imprese na haiku Jaromíra Brabence pro dva recitátory a tři hráče na flétnu, harfu, vibrafon a bicí nástroje (2002)

Literatura

 Steinmetz, Karel: Hukvaldská poéma Milana Báchorka, vyd. Montanex, a.s., Ostrava 2004

Inzerce