Skladatelé

Hurník Lukáš

12.7.1967—

Externí odkaz

Životopisná data

Svou hudební dráhu začal v rockové skupině Biwoy (společně s bubeníkem Klaudiem Kryšpínem), v níž hrál na basovou kytaru a pro niž vytvořil celý repertoár přičemž mu byl tehdy hudebním ideálem Frank Zappa. Některé rockové prvky pak zužitkoval i ve čtyřruční skladbě Hot-suita, která získala v roce 1990 první cenu na mezinárodní soutěži v Tokiu. Další ceny si přivezl ze skladatelských soutěží Generace a Jihlava. Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde též získal titul Ph.D., dnes pracuje jako ředitel Českého rozhlasu 3 - Vltava. V roce 2006 se stal prezidentem České hudební rady, v roce 2007 mu Masarykova akademie umění udělila cenu Rudolfa II. Jeho skladby vydává mimo jiné Editio Bärenreiter Praha a Nakladatelství Českého rozhlasu. Lukáš Hurník se zabývá též hudební popularizací v Českém rozhlase a České televizi (Hudební laboratoř Marka Ebena a Lukáše Hurníka, Ti nejlepší z klasiky, Vinceró). Jeho rozhlasový pořad Da capo má už téměř 300 pokračování. Je spoluautorem nových učebnic hudební výchovy pro základní a střední školy, autorem fejetonů (čas. Harmonie) a popularizační knížky Tajemství hudby - odtajněno (Grada). Věnuje se též sbormistrovství - vede smíšený sbor Gaudium Pragense . 

Typickým znakem Hurníkových kompozic je postmoderní stylová syntéza, v jejímž rámci se potkávají rock s barokní a moderní polyfonií, chromatika s klasickou melodikou, kantiléna s minimalistickými patterny. V seznamu děl najdeme hudbu duchovní (Magnificat, kantáty Quis credidit? a Svatovojtěšská hodinka), orchestrální (Variace na téma Franka Zappy, Souvětí, Konstelace pro smyčcový orchestr a komorní symfonie Dívka a stroj), tvorbu písňovou (Knížka něžností, Kafkovo rozjímání, Madrigaly). Jeho dosud největším dílem je symfonie Globus pro bicí nástroje a symfonický orchestr vytvořená pro proslulou skotskou bicistku Evelyn Glennie, která je dnes v repertoáru brněnského souboru Dama-Dama a muzikálová opera The Angels. Jeho orchestrální skladby nastudovali přední dirigenti, např. Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, James Judd, Jakub Hrůša, Ondřej Kukal, Jan Kučera a další. Průřez Hurníkovou tvorbou vyšel na profilovém kompaktním disku s názvem Fusion Music.

Dílo

Skladby 

Klavírní

Hot suita pro čtyřruční klavír - 1. cena v soutěži Piano Duo Association of Japan, int.: manželé Hršelovi, 15 min. Části: Reggae I, II, Valse, Blues, Shimmy, Big Beat, vyd.  Bärenreiter Praha,  CD Ultraphon
Toccata pro klavír sólo - snadné, ale efektní, 4 min.

Komorní instrumentální

Tři věty pro housle a klavír. Části: Věta Oznamovací, Tázací, Rozkazovací. Kosovo duo, 10 min. Skutečné "věty", včetně příslušného interpunkčního znaménka na konci každé z nich. Vydal Amos Editio
Fusion Music pro hoboj, klarinet, fagot, klavír, nebo flétnu, housle, klavír, violoncello. Bärenreiter Praha. V repertoáru souborů In modo camerale a Ensemble Martinů, 13 min. Části: Sonata+Rock, Fuga+Blues, Rondo+Funky CD Ultraphon, CD Radioservis
Obrácené variace na téma W.A.Mozarta. Obsazení: Smyčcové kvarteto nebo smyč.orchestr. V repertoáru souborů Herold Quartet a Penguin Quartet. Nahrávka Český rozhlas, noty Nakladatelství ČRo
Pas de deux (sm.kv.). Concertino pro dva stojící sólové houslisty s doprovodem violy a violoncella. Silná rocková inspirace. V repertoáru souborů Apollon Quartet a Kubelíkovo kvarteto. Obsazení: Smyčcové kvarteto 7 min.
Sonatina pro sopránový nástroj a klavír. Pro flétnu (i zobcovou, nebo klarinet nebo hoboj a klavír). Neoklasicistně znějící dílko, interpretačně snadné
Dumka. Něžná skladba s překvapením uprostřed. Hoboj, klarinet, fagot, klavír. V repertoáru souboru In modo camerale, 6 min.
Toccata pro bicí. Virtuozní skladba pro čtyři hráče na bicí. Marimba, vibrafon, zvonkohra a perc. V repertoáru souboru Aries. 6 min
Depozitář. Suita pro sólovou harfu. V repertoáru Jany Bouškové, 10 min
Ninna nanna. Sonáta pro flétnu a klavír. Verze pro fl, vl, vcl, pno. V repertoáru Miroslava Matějky, 10 min. Ukolébavka a variace na ní. Též možno chápat jako programní skladbu o marné snaze uspat řvoucí dítě.
Cosi... na motivy Mozartovy opery pro vcl a pno 
Cosi... na motivy Mozartovy opery pro klavírní trio
Saxofonový kvartet č.1 - Prezidentský. Saxofonové kvarteto Bohemia 10 min.
Shimmy pro dvě cembala. Rozšířené Shimmy z Hot suity pro dvě cembala. Edita Keglerová, Iva Štrynclová
Houby sólo pro bicí nástroje. Části: Jedlá a výtečná, Jedlá ale nechutná, Neškodná, Smrtelně jedovatá
Triová sonáta k poctě J.D.Zelenky (fl, vln, cemb., vcl) Barokní forma, ale soudobý obsah. V druhé větě kontrapunktická koláž z témat J.D.Zelenky. Flétna, housle, cemb., violoncello. V repertoáru souborů Quartetto con flauto, Trillo a Ensemble Martinů. Nahrávka Český rozhlas
Malé preludium a ještě menší fuga pro 3 basetové rohy
Pět a půl - variace na "Kdybys měla má panenko sto ovec" pro vlc a bicí

Komorní vokální

Kafkovo rozjímání na slova Franze Kafky pro baryton, klarinet a klavír. Nazpíval Roman Janál, 12 min
Kafkovo rozjímání (verze pro baryton, smyčce a harfu). Nazpíval Roman Janál, 12 min. CD Radioservis 2009
Magnificat. Polyfonní kompozice zejména pro sbory zabývající se barokní hudbou. Pro kom. smíšený sbor a varhany ( a vcl), latinsky. 15 min. CD Radioservis
Kantáta o čaji (smíš.sbor, 2 vln, vcl, cemb, varh.). Oslava čaje na texty čínských, anglických, japonských a českých básníků. Pro malý smíš. sbor, soprán sólo, 2 housle, a basso continuo. V repertoáru: Gutta musicae /Sv. Jányš/. (Psáno pro festival Pražské jaro 2004)
Svatovojtěšská hodinka (sopr.sólo, smíš.sbor, varh.). Komorní kanáta o hledání klidu pro smíš sbor, soprán, malé varhany, zvony, cemb. 15 min., CD Gaudium Pragense
Quis credidit? Komorní kantáta pro dětský sbor, baryton a varhany na slova proroka Izaiáše (latinsky). Kühnův dětský sbor, Roman Janál, 15 min. CD Radioservis 2009
Pasticcio (sm.sbor, varh.) Koláž ze slavných světových kánonů. V repertoáru souboru Gaudium Pragense, řídil autor, 6 min.
God Is Calling (sm.sbor, varh. ad lib.) 4 min. SATB. Smíšený sbor na slova Petra Čenského. Zazvoní mobil a v něm se ozve hlas Boží. Konec modliteb, konec svatozáří, ať žije komunikace! God loves you!
Tři madrigaly (3 ženské hlasy) Texty: Prévert, Apollinaire. Pro 3 ženské hlasy, česky, 5 min.
Příběhy (sm.sbor) na slova G. Apollinaira pro smíšený sbor, česky, 7 min.
Pod kosou času. Tři melodramy na Shakespearovy Sonety. Pro recitátora, flétnu, housle, vcl a klavír. CD Radioservis 9 min. V repertoáru Borise Rösnera a Ensemble Martinů.
Tance smrti. Melodram na lidové texty o smrti. Recitace, zobc. flétna, cembalo, violoncello. V repertoáru souboru Trillo 7 min.
Tři české koledy - Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán. Pro smíšený sbor, varhany a 2 housle nebo flétny. V repertoáru souboru Gaudium Pragense 5 min.
Betlémská muzika. Suita z českých koled pro sólový soprán (verze pro ženský sbor), 2 melodické nástroje, cembalo a violoncello.

Orchestrální

- Konstelace. Serenáda pro smyčce, 5 částí. Vznikla na základě číselných řad odvozených z horoskopů. Talichův kom. orchestr, 15 min.
- Variace na téma Franka Zappy (2 sax, kom.orch.)pro sopránový a barytonový saxofon a kom. orchestr (2003), Variace na Zappovo Lumpy Gravy. Klasická forma, ale stále slyšitelný rockový základ. Kateřina Stupková, Pavel Fiedler, Pražská komorní filharmonie, Jiří Bělohlávek. Nahrávka: Český rozhlas
- Globus (bicí, symf.orch.). Symfonie pro bicí nástroje a orchestr, na obj. festivalu Pražský podzim. 45 min. Hr. Dama-Dama (Dan Dlouhý),  FOK, Filharmonie Hradec Králové (dir. O. Kukal). Šest vět, každá věnována jednomu světadílu, včetně Antarktidy!. Fanfárové "globalizační téma" soupeří s etnickými prvky jednotlivých světadílů. Části: Kapky (Antarktida), Koncert v pralese (Austrálie), Domov (Evropa), Hlad (Afrika), Nic (Asie), Rychlost (Amerika). Notový materiál a CD: Pražský podzim
- Dívka a stroj (fl sólo, kom. orch.). Symfonie pro komorní orchestr a flétnu, 2 věty. Dívka - flétna bojuje s nelidských strojem - orchestrem. (fl solo, 2cl, 2fg, 2cor, 2tr, tymp, archi) 30 min.
- Dívka a stroj - orch. předehra, Noty vydalo: Nakladetelství Českého rozhlasu. Souboj něhy s brutální mašinou. Vztah se však vyvíjí pozitivně a dívka se strojem úspěšně flirtuje k prospěch obou... (2-2-2-2-2-2-1trb-tymp-archi)
- Souvětí. Předehra pro orchestr (2-2-2-2-2-2-1trb-pno-tymp-archi), trvá cca 13 min. Stavba gramatického souvětí souřadného převedená do hudby. Silné rockové prvky. Editio Bärenreiter Praha - půjč.mat. V rep. Pražské kom. filharmonie (Jiří Bělohlávek) a SOČRu. vyd. na CD Ultraphon
- Trigon - koncert pro housle, dva smyčcové orchestry, dechy a bicí (2007), 22 min., 3 věty. Věnováno "třem velkým B". (vln solo, 2cl, 1fg, perc, archi)
- Čínské a evropské písně pro paní SONG (2008), pro symfonický orchestr a zpěv
- Variace na Chopinovu Mazurku pro komorní orchestr s harfou. Instruktivní skladba ukazující možnosti práce s orchestrem.
- Toccata a Preludium k Mendelssohnovu houslovému koncertu, pro symfonický orchestr. V repertoáru SOČR, noty: archív ČRo
- Formové variace na píseň "Holka modrooká" pro komorní orchestr. Instruktivní skladba ukazující možnosti variací v různých formách - sonátová forma, variace, fuga. V repertoáru Pražské kom. filharmonie
- Na cestě z Litomyšle. Symfonická fantazie pro orchestr (2013), Prem.: 6. 7. 2014, Litomyšl, Mezinár. operní festival Smetanova Litomyšl, zámecké nádvoří, hrál orchestr Česká sinfonieta, v čele s Radkem Baborákem  (komponováno na zákl. 10-taktového hudebního náčrtu zapsaného B. Smetanou v dostavníku na cestě z Litomyšle do Prahy)
 

Inzerce