Skladatelé

Hurník Ilja

22.11.1922—7.9.2013

Externí odkaz

Životopisná data

Pro svou uměleckou mnohostrannost býval označován jako typ renesanční. Již v roce 1933 vyšly jeho první klavírní skladby a dodnes platí jako klasická instruktivní literatura. Od té doby pokračoval jeho vývoj plynule, bez slohových zlomů. V roce 1938 musela jeho rodina prchnout před sudetským záborem do Prahy. Ztrátu domova kompenzovalo to, že se stal žákem legendárních učitelů, Vítězslava Nováka v kompozici a prof. Viléma Kurze (později na AMU jeho dcery Ilony Štěpánové) v klavírní hře. Jeho práce všech oborů se vyznačují vytříbenou formou, sdělností, šarmem, noblesním humorem, životním kladem. Vrcholem kompoziční tvorby jsou jeho opery na vlastní libreto, kde spojil svou invenci hudební s literární, Symfonie in C, oratorium Noé a kantáty Esop a Maryka na slezské lidové texty. Průřez jeho kompozičním dílem je zachycen na profilovém kompaktním disku. Jako pianista vynikl v interpretaci skladeb Debussyho (v nichž vedle impresionistické barevnosti vyzvedl také kresebnost, upevnil rytmus a formu) a Janáčka, jemuž věnoval i teoretické práce, upozorniv na příbuznost jeho hudebního jazyka se slezským nářečím. Koncertoval spolu s Pavlem Štěpánem, pak se svou ženou Janou v klavírním duu. Jeho „Čtyřruční hra", obsahující techniku, estetiku a psychologii tohoto oboru, speciální cvičení a etudy, je prvním dílem toho druhu vůbec. Spolu s Petrem Ebenem sepsal českou verzi Orffovy školy, která se stala vzorem obdobných adaptací v dalších zemích. K jeho tvorbě kompoziční a pianistické se přiřazuje rozsáhlá tvorba slovesná. Jsou to povídkové sbírky, eseje, paměti, rozhlasové hry, libreta k jeho operám, popularizační pořady rozhlasové a televizní, četba pro děti.

Pedagogicky působil na Pražské konzervatoři, na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě a v přeneseném slovy smyslu jako prvotřídní hudební popularizátor, široký ohlas měl jeho osmideskový cyklus Umění poslouchat hudbu, kde se mu podařilo do českého prostředí mistrně převést tehdy velmi oblíbené popularizační metody Leonarda Bernsteina. Byl jmenován čestným doktorem Ostravské univerzity, stal se laureátem ceny Classic, skladatelské soutěže Piano Duo Association of Japan 1998, Ceny ministra kultury ČR a státního vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Hurníkovo jméno nese asteroid 1998 FP73.

Dílo

Opery

Dáma a lupiči. Celovečerní opera na vlastní libreto (1966), Dilia
Mudrci a bloudi. Tři obrazy na téma starověké, středověké a soudobé, na vlastní libreto (1968), Dilia
Diogenes. Apokryf na vlastní námět a libreto (1973), Dilia
Rybáři v síti. Komická opera na náměty vlastních povídek (1981), Dilia
Oldřich a Boženka. Celovečerní opera na vlastní libreto (1985), Dilia

Balety

Ondráš. Slezská lidová balada  (1949), Dilia  50'
Faux pas de quatre. Baletní groteska (1978), Dilia 25'

Vokálně symfonické skladby

Maryka. Kantáta pro smíšený sbor, sólový soprán a orchestr na slezské lidové texty (1955), PA, o SU, o Pa 20'
Noé. Oratorium pro tenor sólo, smíšený sbor a orchestr na biblické texty (1959), ČHF  42'
Ezop. Kantátová suita pro smíšený sbor a orchestr podle Ezopových bajek (1964), SU, o SU  19'
Ozvěna. Komorní kantáta pro sóla, dívčí sbor, komorní a smyčcový orchestr, hoboj a klavír na vlastní text (1982), ČHF 15'

Symfonické skladby

Tance z baletu Ondráš. Suita pro velký orchestr (1951), ČHF, o SU 23'
Kyklopes, pro velký orchestr (1965), PA 13'
Suita z baletu Faux pas de quatre (1978) 15'
Věci. Divertimento pro malý orchestr (1977),CHF, o SU 16'
Klicperovská předehra (1985), ČHF 6'
Symfonieta (1996) 15'
Symfonie in C (2000), nahr. ČRo Praha 2001  20'

Koncertantní skladby

Koncert pro flétnu a orchestr (1952) 14'
Koncert pro dechové nástroje, klavír a tympány (1956)  15'
Koncert pro hoboj, smyčce a klavír nebo cembalo (1959), ČHF, o SU  14'
Koncert pro klavír a komorní orchestr (1972), ČHF 16'
Nový clavecin, verze pro klavír a smyčce (1975) 12'
Concertino pro klavír a smyčce (1981), PA, též verze pro dvoje housle a smyčce 12'

Skladby pro malý orchestr

Čtvero ročních dob. Suita pro 12 nástrojů (1952), CHF, o SU  28'
Komorní hudba pro smyčce (1962), PA, o SU 16'
Moments musicaux. Suita pro 11 dechových nástrojů (1962), SU, o SU, o PA  14'
Sinfonia facile, pro smyčce a klavír (1975), ČHF 11'
Muzikanti. Suita pro vypravěče a 18 sólistů na básně Františka Branislava (1963), ČHF 30'

Komorní skladby

Partita in A pro flétnu a klavír (1950), SHV, též verze se smyčcovým orchestrem, ČHF 14'
Sonáta pro violu a klavfr (1951), SNKLHU, ČHF 19'
Sonata da camera pro flétnu, hoboj, violoncellocello a cembalo nebo klavír (1953), SNKLHU, CHF, o SU 15'
Čtvero ročnich dob, verze pro dechový kvintet (1952), CHF 16'
Esercizi pro flétnu, hoboj, klarinet a fagot (1958), CHF, Universal Edition, o SU 15'
Malý faun, pro flétnu a klavír (1965), Leduc, Paris 9'
Příběhy jedné kapely, pro vypravěče a komorní soubor na vlastní text (1968), o SU 35'
Concertino pro housle a klavír (1971), PA 15'
Concertino pro 2 housle s doprovodem klavíru (cembala) nebo komorniho orchestru (1981), CHF
2. dechový kvintet (1985), o PA 13'
Sonatina pro kontrabas a klavir (1986), CHF 9'
Sonatina pro housle a harfu (1996)
Concerto capriccio pro varhany, 2 housle a čelo (1998) 13'
Variace na Beethovenovo téma pro violu a klavír (1998), vyd. Ritornel, Ostrava 1999
Sonatina pro housle a klavír (2001)
Sextet pro žestě a varhany (2006)

Skladby pro klavír sólo

Motivy z dětství (1934, rev. 1944), SNKLHU
Preludia (1943), HMUB, Panton 1988 - obsahuje pouze 3 části (Allegrezza, Intimo, Mazurka)
Sonatina pro klavír (1950), SNKLHU 9'
Kousky pro klavír ve snadném slohu, SHV 15'
Písničky pro klapky. Snadné skladby pro klavír (1969), PA  10'
Nový clavecin, verze pro klavír sólo (1975), SU 12'
Voršilská ulička. Cyklus snadných přednesových skladeb (1978), PA 7'
Džezík. Cyklus snadných skladeb pro klavír (1977), SU 8'
Hudba pro klavír (2005), vyd. Český rozhlas Praha 2009, nahr. ČRo (Miroslav Sekera)
Dvanáct klavírních preludií (2008), vyd. Český rozhlas Praha 2010, nahr. ČRo (Miroslav Sekera)

Skladby pro klavir na čtyři ruce nebo pro dva klaviry

Valčiky pro klavír na čtyři ruce (1971), SU
Čtyřruční hra. Cvičení a etudy (1966), SU, o PA (výběr)
Domácí hudba pro klavír na 4 ruce (1963), SU, o SU
Fantazie pro dva klavíry (1979), ČHF 11'
Variace na Pergolesiho téma, pro klavír na čtyři ruce (1984), CHF  14'

Vokální skladby

a) písňové

Květiny. Cyklus pisní pro soprán a klavír na slova Františka Vrby (1940), Melantrich, SHV 18
Písničky s flétnou, pro vyšší hlas, flétnu (housle) a klavír na slova lidové poesie (1953), Orbis 13'
Šalamoun, pro bas a smyčcové kvarteto nebo varhany na text Písně písní (1961), o PA 13'
Minutové písničky, pro soprán, flétnu a klavír (1961), SHV, o PA  13'
Šalamít. Cyklus písní pro střední ženský hlas a klavlr nebo varhany nebo komorní orchestr
na slova Písně písní( (1983), SHV, o SU  20'

b) sborové

Sbory o matkách. Tři smíšené sbory na slova lidové poezie (1955), CHF, o SU  14'
Dětská terzetta, pro 3 dětské hlasy, flétnu, harfu a kontrabas na slova Františka Branislava (1962), SHV, o SU 12'
Červnová noc. Cyklus dvojzpěvů pro dětský (dívčí) sbor a klavir na slova lidové poezie (1965), PA 12'
Vyhřátá mez. Cyklus dětských (dívčích) sborů s doprovodem klavlru na texty Jana Čarka (1955), PA 13'
Pastorela pro dětský sbor a komorní soubor (1965), Baerenreiter-Verlag, Kassel, o SU  15'
Tři dcery. Malá kantáta pro dětský (divčí) sbor a klavír na slova lidové poezie (1960); PA, CHF 7'
Scény pro dětský sbor, na texty Václava Fischera a vlastn(1971) 15'
Rozhovory matky s děckem. Dětské sbory na  lidové a vlastní texty (1984), CHF 12'
Sezónní madrigaly, pro komorní smíšený  sbor a instrumentální soubor, na vlastní texty (1984), ČHF 14'
Voda voděnka. Dětské sbory na slova Václava Fischera (1986) 8'
Kapr, blecha a tak dále. Píničky pro dětský 19 sbor a klavír na vlastn( texty (1985), PA, ČHF

 

Literatura

Malina, Jaroslav (editor) + kol. autorů: Ilja Hurník, vyd. Masarykova Univerzita v Brně 1995 (ed. Osobnosti)

Inzerce