Skladatelé

Hrabánek Pavel

18.6.1946—

Externí odkaz

Životopisná data

Houslista a skladatel Pavel Hrabánek se hudbě věnuje od svých osmi let. Komponování jej začalo vážně zajímat až v době studií na Pražské konzervatoři, od roku 1979 studoval kompozici na Akademii muzických umění v Praze. Studia zakončil v roce 1985 symfonií Dove. Ve stejné době už působil i jako houslista Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a působí zde dodnes.

Získal ocenění v několika skladatelských národních soutěžích a jeho práce byly uvedeny na pražském festivalu Dny soudobé hudby a nahrány Československým rozhlasem.

Jako skladatel chtěl v počátku navázat na klasiky 20. století, zejména na uměleckou avantgardu působící v letech po I. světové válce. V současné době však tento směr opouští ve prospěch osobitého kompozičního projevu, který odráží jeho zkušenosti hráče v komorním, operním či symfonickém. Zabývá se také elektronickou a počítačovou hudbou

Dílo

Výběr z díla

Orchestrální skladby

Symfonie DOVE pro orchestr 32:53
Symfonie pro smyčce 26:32
Symfonická hudba III - Listy z Atlantidy, orchestrální cyklus (Fragment I až VI)
Dvojkoncert pro lesní roh, klavír a orchestr 16:11 min.
Koncert pro trubku a orchestr 18:30
„Zdi a pustiny\", koncert pro varhany a orchestr 17:40
Koncert pro housle a orchestr 20:20
Dva obrazy pro komorní orchestr 19:10
Si tu marches, Splendeur /G. Apollinaire/ pro tenor sólo, sbor a orchestr 11:22
Koncert na konci léta pro troje housle a malý orchestr 15:39

Komorní skladby

Smyčcový kvartet č. 2
Čtyři dueta na poezii R. M. Rilkeho pro dva ženské hlasy, harfu a klavír 16 min.
Doteky - baletní hudba pro sólovou harfu 8 min.
Oktet pro smyčce 15:10
Divertimento pro dechový kvintet 12:10
Sonata brevis pro housle a klavír 15:45
Lux in finis pro klarinet, housle a violoncello 14:50
Říše konečností pro 14 smyčcových nástrojů, klavír a synthetizér 14:40
Cesta pro mužský hlas a 3 violoncella na verše Fr. Šrámka 18:50
Rozhovory pro housle, violoncello a klavír 12:30
Hledání mantry pro klarinet a varhany 10:32
Scénická hudba pro dvoje housle 9:02
Třikrát z Rimbauda pro ženské hlasy a harfu 8:43
Znaky pro flétnu, violu a harfu 9:10
Enigmata pro klarinet a smyčcové kvarteto 16:30
Chybění slov pro soprán, klarinet a klavír 9:50
Dva eseje pro flétnu a smyčcové trio 11:20
Domácí hudba pro anglický roh, violoncello a harfu 9 min.
Insomnie pro soprán a bicí nástroje 12:07
Pour Feliciter pro klavír a smyčcový kvartet 16:07
Chybění slov pro soprán a klavír 9:50
Hledání mantry pro klarinet a varhany 10:32
Kapitoly pro dechový kvintet a klavír /Sv. premiéra: Festival dny soudobé hudby 2015, 9. 11., Sál Martinů, HAMU, Pražské dechové kvinteto, Daniel Wiesner - klavír/
 

Komorní opera

Rehabilitace - komorní opera o 2 aktech na libreto Amose Weisze, překlad z angličtiny a úprava předlohy autor

Inzerce