Skladatelé

Hejnar Robert

8.9.1969—

Životopisná data

Vzdělání:

Konzervatoř Praha - obor klavír, absolutorium - 1992
HAMU Praha - obor skladba (Prof. Ivan Kurz) - 1998
- od r. 2005 doktorand oboru skladba a teorie skladby na HAMU Praha

Ocenění:

1994 - Cena Nadace Českého hudebního fondu za kantátu Tres psalmi (130, 23, 70) pro alt (mezzosoprán) a symfonický orchestr

1998 - Cena Nadace Leoše Janáčka za oratorium Stabat Mater pro soprán, alt, dětský (dívčí) sbor, varhany a symfonický orchestr

Zaměstnání:

prof. Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci

Hejnar spolupracoval s významnými osobnostmi české hudby (J. Chvála, O. Trhlík, O. Kukal, S. Vavřínek, P. Vrábel, M. Doubravský aj.), symfonickými a komorními orchestry (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Severočeská filharmonie Teplice, Moravská filharmonie Olomouc, Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, Symfonický orchestr Mariánské Lázně, Komorní orchestr Berg, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Pražský studentský orchestr aj.), svými skladbami se zúčastňuje na hudebních festivalech (Forfest Kroměříž, Smetanova Litomyšl).

Dílo

Skladby

Vokálně-symfonické:

TRES PSALMI (130, 23, 70) pro alt (mezzosoprán) a symfonický orchestr - 1993 /durata: cca 20´, nahrávka ČRo/ latinský text

STABAT MATER pro soprán, alt, dětský (dívčí) sbor, varhany a symfonický orchestr - 1997 /durata: cca 30´, nahrávka ČRo /latinský text, partitura: vydavatelství Triga

Sborové:

AVE MARIA pro dětský (dívčí) sbor a varhany - 2002 /durata: cca 10´, nahrávka SDH/ latinský text, partitura: vydavatelství Triga, CD zvukové studio HAMU

Orchestrální - symfonické:

SEN ÚZKOSTI pro flétnu a symfonický orchestr - 1994 /durata: cca 11´, nahrávka zvukového studia HAMU/

ELYSIUM pro klavír a symfonický orchestr - 2010 /durata: cca 28´

Orchestrální - komorní:

VARIACE pro flétnu a komorní smyčcový orchestr - 1991 /durata: cca 8´, nahrávka ČRo i zvukového studia HAMU/

HOMMAGE À CONCERTO GROSSO pro violoncello a komorní smyčcový orchestr - 1996 /durata: cca 10´, nahrávka ČRo i zvukového studia HAMU/

Balet:

ANDERSENOVY POHÁDKY (I. Slavík, II. Cínový vojáček, III. Ošklivé káčátko, IV. Malá mořská víla, V. Císařovy nové šaty) pro dětský balet, klavír a komorní orchestr - 1995 /durata: cca 15´, nahrávka zvukového studia HAMU/

Komorní:

I. SONÁTA „Ringing the Changes\" (Vyzvánění) pro klavír (jednovětá) - 1992 /durata: cca 9´, nahrávka zvukového studia HAMU/

PAN A APOLLÓN pro hoboj a harfu - 1995 /durata: cca 7´, snímek ČT - záznam koncertu z 24. patra hotelu Forum Praha, nahrávka zvukového studia HAMU/

Elektroakustické:

NIOBE - 1996 /durata: 4´01´´, nahrávka na CD zvukového studia HAMU/

Další informace

Kontakt: Cyrilská 9, 779 00 Olomouc, tel. 585 751 785, e-mail: r.hejnar@centrum.cz

Inzerce