Skladatelé

Hanuš Jan

2.5.1915—30.7.2004

Životopisná data

JAN HANUŠ studoval skladbu soukromě u Otakara Jeremiáše a souběžně se na pražské konzervatoři vzdělával v oboru dirigování. Potom pracoval jako redaktor a šéfredaktor ve vydavatelstvích, jejichž pokračovatelem byl po roce 1948 Supraphon (nyní Editio Bärenreiter), ve vydavatelství Českého hudebního fondu Panton ve funkci ředitele, dále byl činný ve Svazu česko¬slovenských skladatelů, byl předsedou České společnosti pro hudební výchovu, členem řídícího výboru ISME (Mezinárodní společnost pro hudební výchovu) a předsedou její české sekce, místopředsedou České hudební společnosti, členem festivalového výboru Pražského jara, je podepsán jako editor na edicích souborných vydání děl Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha, spolupracoval na kritickém vydání díla Leoše Janáčka aj.
Ve svém skladatelském díle navazuje Jan Hanuš na českou tradici smetanovsko-dvořákovskou a následuje tak svého učitele Otakara Jeremiáše. Má s ním společný i smysl pro obsahovou závažnost děl, velkorysou architektoniku, plný až hutný orchestrální zvuk a neselhávající hudebně dramatickou fantazii. Hanušův přístup ke kompozičním úkolům je opravdu tvůrčí, proto je vývojová linka jeho tvorby proměnlivá, směřující neustále k novým hudebně obrazovým představám. Mladá Hanušova tvorba měla své dominanty v dílech vášnivě patetických, filozofických a vlasteneckých, jako je např. opera Plameny. V prvém poválečném desetiletí převládala ve výrazu jeho děl lyrika, v souhlase s dobovou estetikou blízká národní tradici (II. symfonie, Český rok), od konce 50. let je patrný sklon ke komplikaci hudebně vyjadřovacích prostředků a k jistým inovacím skladatelova hudebního jazyka (III. symfonie), jež jde až po kombinaci tradičních vyjadřovacích prostředků s elektronikou (zejména v opeře Pochodeň Prométheova). Sedmdesátá a osmdesátá léta jsou obdobím syntézy všech předchozích postupů a jejich prohloubeného užívání. Jan Hanuš vždy směřoval ke zdůrazňování velkých duchovních hodnot české i zahraniční kultury a tak nacházíme v jeho skladbách akcentovaná poselství antiky, renesance, lidové kultury i podnětů ze současnosti. Platí to jak pro scénické dílo, kantátovou, sborovou a písňovou tvorbu, ale i pro mnohé ryze instrumentální skladby. Např. Suita drammatica pro smyčcové kvarteto je studií k opeře Plameny na námět udátostí v Paříži za 2. světové války, Noční divertimento pro dvě smyčcová tria je inspirováno poezií Jaroslava Seiferta aj.

Dílo

Jevištní díla

Plameny. Opera-rapsódie na text J. Hanuše a J. Pokorného, op.14 (1944), DILIA, o EdS (výňatky)
Sůl nad zlato. Balet o pěti obrazech podle národní pohádky Boženy Němcové, op. 28 (1953), DILIA
Othello. Taneční drama o 7 obrazech podle W. Shakespeara, op. 36 (1955-56), DILIA
Sluha dvou pánů. Opera o 5 obrazech podle Goldoniho komedie, libreto J. Pokorný, op. 42 1958), DILIA
Pochodeň Prométheova. Opera o 3 dílech na motivy Aischyla, libreto J. Pokorný, op. 54 (1961-63)
Pohádka jedné noci. Opera na motivy pohádky z Tisíce a jedné noci, libreto J. Pokorný, op. 62 (1961-68), DILIA, o Panton (výňatky)
Labyrint. Taneční meditace na motivy Dantovy Božské komedie, op. 98 (1980-82), DILIA
Spor o bohyni. Operní burleska o prologu a třech obrazech podle Aristofana, libreto J. Hanuš a J. F. Fischer, op. 105 (1983 až 1984), DILIA 60'

Symfonie

I. symfonie E dur pro velký orchestr a altové sólo na text sekvence Stabat mater od Jacopona da Todi, op. 12 (1942) 35'
II. symfonie G dur. op. 26 (1951), SNKLHU, o SU 32'
III. symfonie d moll (Pravda světa), op. 38 (1956-57), SNKLHU 34'
IV. symfonie, op. 49 (1960), SHV 32'
V. symfonie, op. 58 (1964-65), Panton, o Panton 32'
VI. symfonie, op. 92 (1978), ČHF, o Panton 28'
VII. symfonie pro orchestr, smíšený sbor, soprán a baryton sólo na latinské duchovní texty, op. 116 (1989-90), n ČRo

Koncertantní a ostatní orchestrální díla

I. suita z baletu Sůl nad zlato pro orchestr, op. 28a (1952), o SU 22'
Koncertantní symfonie pro varhany, harfu, tympány a smyčce, op. 31 (1953-54), SNKLHU, o SU 22'
Petr a Lucie. Symfonická fantazie z podnětu novely R. Rollanda, op. 35 (1955), Panton 18'
I. suita z baletu Othello, op. 36a (1956), Panton, o SU 24'
II. suita z baletu Othello, op. 36b (1956), Panton, o SU 25'
Galeria Goldoni. Partita buffa pro malý orchestr a preparovaný klavír, op. 42a (1977), ČRo 21'
Tajemný trubač. Předehra pro orchestr podle námětu W. Whitmana, op. 53 (1961), ČHF, ČRo  9'
Fragmenty z Prométheie, I. suita pro symfonický orchestr a elektronické zvuky, op. 54a (1964-65), ČHF 18'
Concerto doppio pro hoboj, harfu a orchestr, op. 59 (1965), Panton 22'
Musica concertante pro violoncello a klavír, dechové a bicí nástroje, op. 67 (1969-70), ČHF, o Panton 21'
Concerto grosso pro velký dechový orchestr, op. 71 (1971), 20'
Pražská nokturna (Notturni di Praga) pro komorní orchestr, op. 75 (1972-73), ČHF, Panton, 0 Panton 27'
Tři eseje. Symfonický triptych, op. 86 (1975-76), ČRo 22'
Tři dantovská preludia z baletu Labyrint pro orchestr, op. 98a (1983) 12'
Variace a koláže pro orchestr, op. 99 (1982-3), ČHF, o Panton 21'
Passacaglia concertante pro dvě violoncella, celestu a komorní smyčce, op. 102 (1984-5), ČHF 13'
Aristofanovské variace pro malý orchestr a klavír, op. 105a (1987), ČHF 22'
Koncert pro housle a orchestr, op. 112 (1986-87), ČHF 26'

Komorní hudba

Meditace 1938 pro klavír, op. 5 (1938, rev. 1974) 14'
Sonata-rapsodia pro violoncello a klavír, op. 9 (1941) 23'
Suita podle Mánesových obrazů pro housle a klavír, p. 22 (1946) 15'
Preludia pro klavír, op. 23 (1949), SNKLHU 15'
Serenata semplice pro nonet, op. 30 (1953, rev. 1970) 18'
Suita lirica pro varhany, op. 39 (1957, SNKLHU 10'
Suita drammatica pro smyčcové kvarteto, op. 46 (1959) Panton, o SU 23'
Fresky. Trio pro housle, violoncello a klavír, op. 51 (1961 ), SHV, o SU 26'
Suita domestica pro dechové kvinteto, op. 57 (1964), Panton 16'
Sonata quasi una fantasia pro hoboj a klavír, op. 61 (1968), ČHF 13'
Contemplazioni per organo, op. 64 (1969), ČHF, o SU 22'
Concertino pro sólové tympány a magnetofonový pás (z tympánových nahr.), op. 69 (1970) 17'
Sonata quasi una serenata pro flétnu a klavír, op. 73 (1971), ČHF 11'
Sonata seria pro housle a bicí nástroje, op. 80 (1974) 13'
Zamyšlené divertimento pro dvě violoncella, op. 82 (1974), SU 12'
Sonata Ommagio a Michelagelo pro varhany, op. 85 (1975), ČHF 15'
Sonata variata pro klarinet a klavír na téma Ukolébavky J. A. Komenského, op. 87 (1976) 13'
Hudba věže (Pocta Bohuslavu Martinů), pro dvě trubky, lesní roh a dva trombony, op. 88 (1976), SU 15'
Malá polyfonní hudba pro dvě trubky a dva trombóny - instruktivní, op. 90 (1977) 8'
Chvála komorní hudby. Sextetto pro flétnu, hoboj, housle, violu, violoncello a cembalo (nebo piano préparé), op. 94 (1979), ČHF 24'
Sonata capricciosa pro fagot a klavír, op. 96 (1980), ČHF 12'
Sonata piccola pro kontrabas a klavír, op. 107 (1985), ČHF 15'
Noční divertimento pro dvě smyčcová tria (Památce Jaroslava Seiferta), op. 111 (1986-87) 17'
Lyrický triptych pro smyčcové kvarteto, op. 114 (1988-89) 20'

Vokálně-symfonická díla

Země mluví. Kantáta pro soprán, mužský, ženský, smíšený sbor a velký orchestr na slova V. Dyka na pamět československých studentů zavražděných v listopadu 1939, op. 8 (1940), ČHF 25'
Zpěv naděje. Celovečerní kantátový cyklus pro soprán, alt a baryton sólo, sbory, orchestr a varhany na text Kamila Bendáře, op. 21 (1945-48), ČRo 80'
Fragmenty z Prométheie II. Vokální suita pro recitaci, sóla, sbory, orchestr a elektronické zvuky na námět básně J. Pokorného, op. 54b (1974) 43'
Ecco homo. Oratorium na texty V. Renče a Františka Trtílka, op. 97 (1977-80), ČHF (německý překlad dr. Kurt Honolka, latinský Markéta Koronthályová) 100'
Píseň bratra slunce pro smíšený sbor, varhany a smyčce na text sv. Františka z Assisi, op. 100 (1982-3), 8,
Deštník z Piccadilly. Tři zpěvy pro hluboký mužský hlas a orchestr na básně Jaroslava Seiferta, op. 103 (1983-4), ČHF, SU 15'
Matka chudých. Oratorní triptych pro soprán, smíšený sbor, varhany a orchestr na text Frant. Trtílka, op. 113 (1987) 23'

Písňové cykly

Dřevěný Kristus. Šest písní na kříž nalezený v horách pro nižší hlas a klavír, op. 40 (1957, orchestrální verze (1970), ČHF 20'
Sonety na texty renesančních básníků pro hlubší hlas a klavír, op. 48 (1960), SHV, o SU 13' Světlo. Báseň pro soprán, klavír a malý bubínek na poezii Z. Renčové, op: 68 (1970), ČHF 17'
Písně Omara pijáka pro hlubší hlas, klavír a flétnu na básnické texty Jar. Pokorného, op. 84 (1975) 13'

Sbory

Maminka. Cyklus dívčích (ženských sborů na básně Jar. Seiferta" op. 55 (1963-64), CHF 14' Antické zpěvy. Cyklus sborů na básně V. Renče ze Sofoklovy Antigony, op. 56 (1964), SU 15'
Poselství. Vokální triptych pro smíšený sbor, baryton sólo, dva klavíry, elektronickou kytaru, bicí nástroje a magnetofonový pás na texty Písma a K. Bednáře, op. 66 (1969) 16'
Evropské vánoční písně pro 1 - 2 sólové nebo sborové hlasy s doprovodem klavíru (varhan) (1976) 110'
Glagolská mše pro bas. smíšený sbor, varhany a zvony, op. 106 (1985) 20'
Slunovraty. Sborový cyklus, op. 104/I-IV (1983-87, ČHF 45'
I. Sonatina v lidovém tónu pro dětský sbor na texty lidové poezie (1985)
II. Tři ženské sbory na texty Vlad. Šefla
III. Tři mužské sbory na texty Vlad. Šefla
IV. Tři smíšené sbory na texty Vlad. Šefla

Duchovní hudba 

Missa in Des (Pentecosta) a Pange Lingua, pro smíšený sbor, soprán sólo, varhany, smyčce, harfu a tympány, op.l3 (1943) 20'
Missa II in G (Pastoralis) a Pange Lingua, pro smíšený sbor, sóla, orchestr a varhany, op.25
( 1950 ) 25'
Missa III in D (Paschalis - Mors et vita), Pange Lingua, Regina Coeli, Haec dies a Terra tremuit, pro.smíšený sbor s doprovodem varhan., žesťů a tympánů nebo s doprovodem varhan, op.33 (1954)
Missa IV (In honorem d,Immaculatae), pro smíšený sbor a varhany, smyčce ad lib., op.44 (1959) 20'
Missa V (Ut omnes unum sint), pro sólo, lid nebo dětský sbor, smíšený sbor a varhany, op.60
(1966) 20'
VI. mše (chorální ordinarium) a Otče náš, pro jednohlasý lidový zpěv a varhany, op.77/1 (1972-73) 15'
VII. mše (hlaholská, ke cti českých patronů), pro bas sólo, smíšený sbor, varhany a zvony, op.106 (1985) 20'
Mešní proprium k svátku sv. apoštolů Cyrila a Metodtje, pro dětský nebo ženský sbor, mužské hlasy a varhany, op.65/II (1969) 16'
Tři postní motetina, pro dětský jednohlas a tři mužské hlasy, op.65/I (1969) 12' /též pro smíšený sbor bez doprovodu/
Cantate Domino, pro dětský jednohlas a mužský sbor, op.65/III (1969) 2'
Tři chvály Nejsvětější svátosti, pro sbor a varhany, ad lib. smyčce, op.65/VI (1980) 9'
Pašije podle Matouše, pro sóla a smíšený sbor bez doprovodu, op.65/VII/I (1977-78) 12 1/2'
Pašije podle Jana, pro sóla a smíšený sbor bez doprovodu, op.65/VII/2 (1982) 30'
Dvě moteta na latinské duchovní texty, pro dětský nebo ženský sbor bez doprovodu, op.65/IV (1969-70) 10' /1. Ubi caritas, 2. Magnificat/
Dva žalmové zpěvy, pro baryton, orchestr a varhany, op.11 (1941) 15'
Chvalozpěv. Idyla-symfonietta o jedné větě, pro orchestr a sopránové sólo, slova Ladislav Stehlík, op.16 (1945) 17'
Malá vánoční muzika. Jesličková hra pro dětský sbor, recitaci a malý instrumentální soubor na básně Václava Renče, op.65/V (1975) 20'
Modlitby 1973, pro soprán, alt, baryton a varha¬ny na básně Kamila Bednáře, op.77/II (1973) 14'
Středověký triptych. Staročeské velikonoční hry pro sóla, sbory, recitaci a soubor dobových nástrojů (1975-76) 40'
Pastorale. Kytice lidových písní, her a tanců pro dětský sbor, sóla a malý instrumentální sou-bor (1973)

Dětské sbory

Český rok. Pásmo dětských sborů na lidové texty (K. J. Erben) s doprovodem malého orchestru nebo klavíru, op. 24 (1949-52), Orbis, o SU 56'
Concerto piccolo pro principali (sóla pro malý dětský event. ženský sbor), ripieni (hlavní dětský, ev. ženský sbor), flétnu a violoncello na text starořecké písně Vlaštovička, op. 70 (1970-71), o Panton 11'
Malované písničky pro mateřské školy a první třídy ZDŠ a LŠU na básně V. Fischera s doprovodem ko¬morní instrumentální skupiny, op 79 (1973), Panton 15'
Měsíce. Pásmo pro dětský sbor a klavír na texty V. Fischera, op. 72 (1972), SU 24'
Toč se, větrníku. 12 písniček pro dětský sbor a klavír na texty V. Fischera, op. 72 20'
Tancuj, tancuj. Tři pásma lidových písní pro dětský sbor a komorní orchestr nebo klavír (1975) 22'
Děti, věci, zvířátka. Dětské sbory s doprovodem flétny a kytary na texty V. Fischera, op. 72 (1976) 13'
Písničky ze sna. Dětské sbory s doprovodem zobcové flétny a klavíru na text Vlad. Šefla, op. 101 (1983) 10'

Literární dílo, memoáry 

Hanuš, Jan: Labyrint svět. Svědectví z konce času, Nakl. ODEON, s.r.o., 1996, 328 s.

Inzerce