Skladatelé

Graham Peter

1.7.1952—

Životopisná data

Peter Graham (umělecký pseudonym Jaroslava Šťastného - Pokorného) vystudoval na brněnské konzervatoři hru na varhany u Josefa Pukla a kompozici u Bohuslava Řehoře. Ve studiu pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě Aloise Piňose, absolvoval roku 1980 Trojkoncertem pro lesní roh, housle, klavír a orchestr (oceněno ve skladatelské soutěži Ministerstva kultury ČSR a na soutěži JAMU v témže roce). Po dokončení vysoké školy prošel řadou zaměstnání - byl korepetitorem tanečního oddělení brněnské konzervatoře, rozhlasovým hudebním režisérem, dělníkem Českého hudebního fondu a učitelem na hudební škole. V současnosti učí na katedře kompozice a dirigování Hudební fakulty Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně a od roku 1993 každoročně dramaturgicky připravuje mezinárodní festival soudobé hudby v Brně (Expozice nové hudby).

Hlavní Grahamovou doménou je skladatelská tvorba, jež má široký stylový i žánrový záběr, i když převažují intimně laděná komorní díla s výrazným hledačským impulsem. Jeho skladby se pravidelně objevují na koncertech soudobé hudby v Praze, Brně, Ostravě i dalších městech a setkávají se s velkým ohlasem i v zahraničí (Velká Británie, Německo, Polsko, Rakousko, Itálie, Rumunsko, Nizozemí, Švédsko, Francie, USA a další země). Za svou komorní kantátu Der Erste získal třetí cenu v mezinárodní soutěži skladeb na texty Franze Kafky v rámci pražského festivalu Musica iudaica 1993. Komorní orchestr Reykjavík si vybral tuto kantátu do svého programu v rámci své české koncertní sezóny 2008/2009 (prov. 7. 2. 2009 v sále Kammersveit Reykjavík, Reykjavík). Jeho raný Smyčcový kvartet č. 1 byl s úspěchem proveden světoznámým souborem Arditti String Quartet na druhém ročníku pražského festivalu soudobé hudby Contempuls (9. 11.2009). Na Festivalu Pražské jaro měla v tomto roce premiéru jeho "Cesta s violou", která vzbudila značný - i když rozporuplný - ohlas a potvrdila autorovo nekonvenční chápání koncertní hudby.

Dílo

Orchestrální a vokálně orchestrální skladby

Adrienne, pro klavír a orchestr (1987) 8´ man., o ČRo Plzeň
Koncert pro housle a orchestr (1989) 10´, n ČHF, o Český rozhlas Brno (live nahrávka)
Křehké vztahy (Brittle Relations), pro housle a komorní smyčcový orchestr (1990) 6´ man. /pův. pro sólový klavír- viz níže)
„Bosé nožky", komorní symfonie-melodram s texty Marie Filipiové (1986/92) 43´ man.
Sonata da chiesa pro komorní smyčcový orchestr (1997)
Subida (na text Juan de la Cruz) pro 4 soprány, 4 hoboje, klarinet, 4 lesní rohy, 4 trubky, 4 trombóny, 2 el. kytary, baskytaru, bicí, 2 syntetizátory, 2 klavíry a 4 violy (2002)
Work 2 pro 16 nástrojů (2006)
Broken Concerto pro sólistu (klarinet, sopránsaxofon,altsaxofon,tenorsaxofon,barytonsaxofon a basklarinet) a 7 instrumentálních skupin rozmístěných po budově (2012)

Skladby pro klavír sólo

Dvě etudy pro klavír (1978/87) 16´ n ČHF
Sonáta pro klavír (1985) 23´ n ČHF
Křehké vztahy (1986) 6´ n ČHF
Australia (1990) 15´ n A
Zahrada Orfeova - grafická partitura (1976/92) 10´ n A
Elegia sulla morte di Luigi Nono (Elegie na smrt Luigi Nona) (1993/94) 15´ n HIS
Čtyři (chabá) preludia podle Erika Satieho (1993/94) 10´ n A
Poor Clavier: 4 Impromptus, 2 Berceuses (1994) 15´ n A
23 zátiší (1994), durata: variabilní [cca 60´] n A, CD ŠOT Records Brno
Seatrade (Selected and Transformed Details form Trois morceaux en forme de poire) pro klavír (1995)
Tři divné skladby (Three Weird Pieces) pro klavír (2001)
Fragile (2002) 8´ man.
Golden Sun pro klavír (1990/2003) 10´15´´
Bagately pro klavír (2000)
Ztracený ráj pro klavír nebo dva cimbály (2000)
Fuju no hi (Zimní den) pro klavír (2002)
Three Page Preludes pro klavír (2004)
à René Magritte pro klavír (2006)
Zartgesang pro klavír (2006)
Dárek (pro Ivu Oplištilovou) pro klavír nebo cembalo (2009)
Uspávanka pro klavír (2009)
Mazurka č. 1 a č. 2 pro klavír (2003)
Mazurka č. 3 pro klavír (2009)
DCH. Smuteční hudba pro Dalibora Chatrného pro klavír (2012)
Existuje nekonečný počet různých druhů štěstí, pro zpívající, tančící a recitující klavíristku (2012)
On Page for Daniel Matej pro klavír (2013)

Skladby pro jiné sólové nástroje

Hudba pro varhany (1977) 8´ n ČHF
Hudba pro akordeon (1982)
Dolcissima mia vita... pro varhany (1987) 10´ n ČHF
Jiná geometrie pro klarinet sólo (1990) 3´ CD Panton 81 1397-2131
107 taktů pro varhany (1978/94) 8´ A
Tři etudy pro kytaru (1989) 9´ A
Geometrické myšlenky pro sólové violoncello (1990/94) 5´ n A
ALBa /pro Amy Lynn Barber/ pro vibrafon sólo (1994/95) 23´ n A
Secreta pro bicí (1995) 2´ CD Arta /2 HP Production
Poslední večer básníka Si-Kchanga pro sólovou flétnu (1973/98) 2´ CD Arta /2HP Production
Quadragesima pro varhany (2003)
Suita pro violoncello sólo (2005) /1.Goya 2.Geometrické myšlenky 3.Garcia Lorca 4.Grido 5.Grand Jeu 6.Grave/, CD SU 4009-2 (pouze 1. a 2. část)
Paciaccona pro cembalo solo (2008)
BAMAWI pro cembalo (2009)
Fantasías y Ficciones, 18 skladeb pro cembalo (2009)
Quattro Schizzi pro cembalo (2012)

Skladby pro čtyřruční klavír

The Lovers /pro György a Martu Kurtágovi/ (1991) 7´ n HIS
Le métier perdu (1994) 10´ n

Ostatní dua

Duo pro hoboj a akordeon (1982) 10´ n ČHF
Caprichos pro dva hráče na bicí nástroje (1987) cca 20´ n ČHF
Couple pro dva akordeony (1989) 4´ n ČHF
Double pro flétnu a klarinet (1990) 7´ n ČHF
And When That Comes About pro dva hráče na bicí nástroje (1992/93) cca 10´ n A
Sonáta pro fagot a klavír (1995) 8´ n A
Sonáta pro housle a klavír (1996) 20´ n A
Canto (per Ezra Pound) pro kontrabas a klavír (1996) 4´ n A
Fragment II pro violoncello a klavír (1998) 3´ CD Arta / 2HP Production
Annabara pro zobcovou flétnu a cembalo (2009)
Aria concertante per soprano e piano con flauto obligato (2009)
From Inner to Outer Shadow pro klarinet a klavír (2011)
Kniha chvění, kapitola 1 pro 2 vibrafony (2013)

Komorní skladby pro tři a více nástrojů

Smyčcový kvartet č. 1 (1982) 18´ n ČHF , nahr. CD CONTEMPULS 2008-09-10, vyd. HIS 2011
Riot pro hoboj, violoncello a klavír (1985) 17´ n A
Dumky pro hoboj, violoncello a klavír (1986) 11´ n ČHF
Smyčcový kvartet č. 2 (1988) 15´ n ČHF
Tichá hudba, verze pro tři klarinety (1990) 14´ n ČHF, CD Arta/2HP Production
Smyčcový kvartet č. 3 "Polední přestávka v továrně budoucnosti" (1991) 30´ n ČHF
Get Out of Whatever CAGE pro 4 - 24 hráče /grafická a tradiční notace/ (1992/93) durata variabilní, n A
Trio pro housle, vibrafon a klavír (1993) 11´ n HIS, A
Nejasná zpráva pro dvě harfy a časoměřiče (1993) 10´ n A
Kvintet pro altovou flétnu, klarinet, basklarinet nebo violoncello, violu a klavír (1994) 15´ CD Arta Records
Redun-Dance pro klavír a 11 nástrojů (1994) 5´ n A
Latens pro klavír, tři housle, violu, violoncello a kontrabas (1995) 10´ n A
Sonata da chiesa pro 11 smyčcových nástrojů (1995) 17´ n A
11 Haiku pro flétnu, fagot, cimbál, marimbu, klavír, housle a dva kontrabasy (1996) 10´ n A
Variace na téma La Monte Younga pro flétnu, klarinet, fagot, syntezátor, klavír, bicí, housle a violoncello (1996) 15´ n A
Rozbitý čas pro housle a dva klavíry (1996) 4´ n A
Sextet pro dvě smyčcová tria (1998) 12´ n A, CD Arta / 2HP Production
MOENS aneb „Dvořákův problém" pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello, syntezátor a klavír (1998) 12´ n HIS, CD Arta/2HP Production
Komorní hudba „In memoriam Václav Tejkal" pro basklarinet, violu, kontrabas, harfu, bicí a klavír (1999) 11´ n A (u autora)
Te Deum pro koncertantní bicí a osm nástrojů (2 trubky, 2 saxofony, 2 trombóny a 2 akordeony) (1999) 23´ n A (autor)
Song of Fixed Accord, instrumentální verze pro hoboj a cembalo (2001)
Fibonacci Fantasias (without Titian), No. 1 "About Leaving" pro hoboj a smyčcové kvarteto (2002) 20´ n A
Veni Creator Spiritus pro čtyři saxofony /saxofonové kvarteto/ (2006)
Čirá anarchie pro basklarinet, trombón, el. kytaru, housle, violoncello a klavír (2012)
Bylo nás šest...pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a basklarinet (2013)
Serenáda aneb Dyndování kratochvilné a daremné ucha lechtání pro 2 kytary, loutnu a cembalo (2013)
Was bleibt, was vergeht... pro klarinet, violu a klavír (2013)
Cesta s violou. Hory, voda a měsíc (2014) pro violu a instrumentální ansámbl rozmístěný v prostoru: klarinet, dvoje housle, violoncello, kontrabas, kytara, klavír, ženský hlas (bez textu); Premiéra na Festivalu Pražské jaro, 19. 5. 2014, Anežský klášter, hr. Ánsámbl Konvergence, um. vedoucí Ondřej Štochl

Vokální skladby

Z plání a pralesů. Tři písně pro vyšší mužský hlas a bicí na slova indiánské poezie v českém překladu Ladislava Nováka (1980)  9´ n Pa
Ave regina pro smíšený sbor (1989) 2´ /věnováno Vzdělávací nadaci Jana Husa/ n Laurendale Associations, USA
Stabat mater pro smíšený sbor (1990) 12´ n ČHF
Ave verum corpus pro soprán, klarinet a klavír (1990) 6´ n ČHF, CD Arta/2HP Production
Chanson pro soprán, klarinet a klavír na francouzský text Hanse Arpa (1992) 15´ n A
Aleluja pro dva soprán (sólo nebo sbor) a 18 nástrojů (1992) 15´ n A
Der Erste. Komorní kantáta na německý text Franze Kafky pro soprán, basovou flétnu, basklarinet, akordeon, bicí a kontrabas (1993) 10´ n Editio Bärenreiter, CD Arta / 2 HP Production
Tři ženy / Three Wives. Tři písně na texty E.E.Cummingse, C. Grotha a Akahita (angl. překlad K. Rexroth) pro soprán, klarinet (flétnu) a harfu (2.) (1976 / rev. 93) 9´ CD Oliverius Records 
Kafka-Lieder. Devět písní pro ženský hlas a klavír na německé texty F. Kafky (1996) 30´ n HIS
Žalmy (1.-7.) pro sólový mužský hlas (1997) cca 30´ n HIS
Cantiga de amor final pro soprán, smíšený sbor, anglický roh, žesťové sexteto, klavír a dva cimbály (2001) 23´ n A
Aria concertante per soprano e piano con flauto obligato (2008)
Song of Fixed Accord pro zpěv a cembalo (angl. text: Wallace Stevense) (2001); též verze pro hoboj a cembalo (2003)
Věruju pro smíšený sbor (2004)

Skladby pro akustické nástroje a mg pás (elektroniku), elektroakustické skladby

Kama - skladba pro velký orchestr, dva syntezátory, klavír a mg pás (1977/8) n HIS
Nokturno pro basklarinet, klavír a mg pás (možno hrát jako sóla nebo ve všech vzájemných kombinacích i celku) (1981) 16´ n A
Tichá hudba, verze pro klarinet a mg pás (1990) n ČHF 22´
Nebe i země pominou... pro komorní soubor a mg pás (1997) CD Arta/2HP Production 8´
A Nap (Funeral Music for Mauricio Kagel) pro cimbál, klavír a elektroniku (2009)
soft morning city Isp! - elektroakustická hudba (tech. spolupráce Jiří Suchánek, 2013)
Piano Wears the Slouche Strings - elektroakustická hudba (2013)

Teoretické stati, hudební publicistika 

Jaroslav Šťastný: Otázky tvůrčího myšlení u skladatelů Aloise Piňose a Romana Bergera, vyd. JAMU v Brně, ed. Acta musicologica et theatrologica, 5. sv., Brno 2000, 229 s. + příklady

Literatura

-Tinklová, Jaroslava: Tvůrčí myšlení Petra Grahama, dipl. práce na Katedře HV UPOL, Olomouc 2002

Inzerce