Skladatelé

Fried Alexej

13.10.1922—19.6.2011

Životopisná data

Životopisná data

1932 - 40 studoval reálné gymnázium v Brně
1942 - 44 působil jako hudebník z povolání
1944 - 45 vězněm v koncentračním táboře
1945 založil a vedl zábavní orchestr v Brně
1945 - 47 studoval na Brněnské konzervatoři (klavír - Anna Skalická, skladba - Theodor Schäffer)
1947 - 48 na Pražské konzervatoři studoval skladbu u Emila Hlobila
1948 - 53 Hudební fakulta AMU, skladbu u Pavla Bořkovce
1949 - 50 stál v čele Lidového souboru Pražské konzervatoře
1950 - 51 vedl Orchestr Jaroslava Ježka
1951 - 53 vedl Velký estrádní soubor Právnické fakulty UK
1953 - 55 působil v Československém rozhlase (jako vedoucí Velkého tanečního orchestru Alexeje Frieda a jako hudební redaktor)
1955 - 2011 byl skladatelem ve svobodném povolání
1961 - 63 tvůrčím tajemníkem SČS
1954 - 68 umělecký ředitel Mezinárodního jazzového festivalu v Praze
1964 - 67 umělecký ředitel Armádního uměleckého souboru

Alexej Fried byl příkladem všestranného hudebníka, jehož aktivity obsáhly stejnou měrou jak hudbu uměleckou, tak jazzovou a okrajově i lehčí hudební žánry. V prvém tvůrčím období zaujal především jako vynikající aranžér: Jeho aranžmá standardu Alexander\'s Ragtime Band Irvinga Berlina pro big band Alex\' Boys nebo skladby Duka Ellingtona Caravan (vypracované původně pro orchestr Ladislava Habarta a označené za nehratelné - později tuto úpravu hrál s velkým úspěchem Orchestr Karla Vlacha) vysoce překračovala běžný domácí průměr a upoutala jazzové odborníky v zahraničí.Fried zpočátku psal i běžné populární písně (Kolem nás rozkvétá máj, Pražské blues, Moje kakaové baby), filmovou a scénickou hudbu, muzikály (Legenda o ďáblu, původně rozhlasová komedie, později muzikál s názvem Ďábel prošel městem, Slavnost v Harlemu, Divoká řeka, Karneval v San Catarině) i umělecky náročnější jazzové kompozice (mj. Dialog pro dva altsaxofony a big band, Jazzový koncert pro klarinet a big band, Moravská svatba, Slunovrat, Koncert pro big band) a skladby na pomezí obou oblastí, tzv. Třetí proud (Trojkoncert pro flétnu, klarinet, lesní roh a orchestr, Kvintet pro Barok Jazz Kvintet); ve sféře hudby vážné vytvořil řadu skladeb koncertantních (Gotický koncert pro komorní orchestr, Guernica - kvintet pro sopránsaxofon a smyčcové kvarteto, Trojkoncertino pro hoboj, klarinet, fagot, smyčce a bicí nástroje ad.) a komorních (Tympanon, Panem et circenses aj.).

Friedovy snahy o stylovou syntézu patřily - podobně jako skladby jiného brněnského tvůrce, Pavla Blatného - do skupiny děl tzv. třetího proudu (vedle již uvedených zejména Sidonie, Akt). Četné Friedovy skladby byly hrány v zahraničí na jazzových festivalech (skladbu Sidonie provedl a na gramofonovou desku firmy BASF nahrál známý jazzový trumpetista Don Ellis) a v běžném koncertním provozu (USA, Německo, Švýcarsko, Španělsko, Finsko ad.), nahrávány na gramofonové desky, vydávány tiskem a recenzovány ve specializovaných odborných časopisech (Downbeat, Gramophone); doma je hrál především orchestr Gustava Broma, ale pravidelně zaznívaly i v programech symfonických těles (zejména Trojkoncert pro flétnu, klarinet a lesní roh a orchestr a oba Koncerty pro klarinet a symfonický orchestr). Alexej Fried byl také několikrát hostem Severoněmeckého rozhlasu v Hamburku a Hannoveru, kde osobně nahrál většinu svých skladeb, jak pro big band, tak pro symfonický orchestr (např. Akt, Sidonie, Panem et circenses, Trojkoncert ad.)

Ocenění (výběr)

1975 2. cena v Celostátní soutěži komorní tvorby v Piešt\'anech (Sonatina drammatica)
1979 3. cena v Celostátní soutěži komorní tvorby v Piešt\'anech (Moravské trio)
1981 cena SČSKU (2. koncert pro klarinet a symfonický orchestr)
1985 cena SČSKU (Tympanon)
2002 udělil Český rozhlas Brno Alexeji Friedovi Cenu Gustava Broma za mimořádný vklad k vývoji a úrovni českého jazzu.

Dílo

Symfonické skladby

Trojkoncert (původně Jazzový trojkoncert) pro flétnu, klarinet lesní roh a orchestr [1971), n+o Norddeutscher Rundfunk Hamburg /dále NDR/, n+o ČRo Praha, o Pa 16\'

Koncert pro symfonický orchestr (1974), n ČHF 16\'

2. koncert pro klarinet a symfonický orchestr (1976), n ČHF, n+o NDR Hannover, o Su 20\'

Panem et circenses (Chléb a hry). Hudební obraz pro flétnu, sopránsaxofon, lesní roh a symfonický orchestr (1982), n ČHF, n+o Norddeutscher Rundfunk Hannover 18\'

Skladby pro komorní a smyčcový orchestr

Koncert pro lesní roh a komorní orchestr s klavírem /též úprava pro lesní roh a klavír/ (1977), n ČHF, o Pa 15\'

Gotický koncert (původně Freibergský koncert pro komorní orchestr s klavírem (1977 - přeprac. 1982), n ČHF, o Pa 16\'

Trojkoncertino pro hoboj, klarinet, fagot, 2 hráče na bicí nástroje a smyčce (1981), n ČHF, n SU, o Pa 14\'

Kasace pro komorní orchestr (1985), n ČHF, o Pa 8 1/2\'

Skladby pro komorni soubory

Sonatina drammatica pro housle a klavír (1975), n ČHF, o Pa 13\'

Moravské trio, pro flétnu, marimbu a harfu (1978), n ČHF, o Pa 12\'

Guernica, kvintet pro sopránsaxofon a smyčcové kvarteto, inspirován stejnojmenným obrazem P. Picassa (1978), n ČHF, o SU 15\'

Quintetto per flauto, violino, viola, violoncello e pianoforte \"Ze života hmyzu\" podle stejnojmenné hry bratří Čapků (1979), n ČHF, o Pa 15\'

Tympanon. Trio pro housle, sopránsaxofon a klavír (1982) 18\'

Sextet pro flétnu, klarinet (nebo sopránsaxofon) basklarinet, klavír, kontrabas a bicí, původně pro Barock Jazz Quintet (1984), n ČHF 11\'

Sonáta pro saxofonové kvarteto (1987), n ČHF 91/2\'

Tři charakteristické etudy pro lesní roh sólo (1990), n Deutsche Verlag für Musik /ve sborníku \"Skladby pro lesní roh\"/ 6\'

Concertino per flauto, chitarra, quartetto d\'archi et 2 percossa (1992) 12\'

Parafráze a variace na motivy West Side Story pro housle, violoncello, klarinet a klavír (1996) 10\'

Variace na píseň Blue Skies od Irvinga Berlina pro housle, violoncello, klarinet a klavír (1996) 5\'20\'\'

Variace a parafráze na motivy z West Side Story od L..Bernsteina pro xylofon a klavír (1998) 10,5\'

Variace a parafráze na motivy z West Side Story od L. Bernsteina pro saxofon /flétna/, klavír, kontrabas a bicí (1998) 10,5\'

Skladby pro jazzový orchestr

Souvenir, pro big band (1970), n+o ČRo Praha 8\'

Moravská svatba. Jazzová symfonietta (1972), n+o ČRo Brno 20\'

Slunovrat. Koncert pro 2 bigbandy (1973), n+o ČRo Brno, n ČHF, o Su 21\'

Koncert pro big band (1976), n+o ČRo Brno 20\'

Polyfon pro big band (1978), n ČHF, o Pa

Skladby pro sólové nástroje a jazzový orchestr

Akt, pro trubku, flétnu a big band, inspirováno obrazem P. Picassa \"Sedící žena\" (1968), n+o ČRo Brno, o Pa 61/2\'

Jazzový koncert pro klarinet a bigband (1970], nČHF, n+o ČsR Brno, o Pa 15\' /též verze pro klarinet a combo/

Jazzové baletní etudy pro klarinet (střídá sopránový a al­tový) a bigband (1970), n+o ČsR Brno 21\'

Sidonia, pro trubku a bigband (1971), n ČHF, n+o ČRo Brno, n+o NDR Hamburg, o Pa 7\'

Koncertino pro klarinet a bigband (1974), n ČHF, n+o ČRo Brno /úprava pro klarinet a klavír nebo rytmickou skupinu/ (1979), n Pa, n ČHF

Dialog pro 2 altové saxofony a bigband (1974), n+o ČRo Brno, n ČHF, n+o NDR Hamburg 9\'

Parafráze na motivy Blues Skies, pro sopránový saxofon nebo flétnu a bigband (1975), n+o ČRo Brno 8\'

Píseň pro trubku a big band (1979), n ČHF 4\'

Hry, pro sólo bicích, tenorový saxofon a big band (1980), n ČHF

Siluety,pro barytonový saxofon a big band (1983), n ČHF 9\'

Pohlednice z Moravy, pro barytonový saxofon a big band (1985), n ČHF 5\'

Salut, pro sopránový saxofon (střídá se s flétnou) a big band (1987), n ČHF, o Su 8\'

Skladby pro komorní soubory v jazzovém stylu

Koncertino pro sopránový saxofon, klavír, syntetizér, baskytaru a bicí (1987), n ČHF 7\'

Smyčcové okteto se sólovou flétnou a s doprovodem syntezátoru, baskytary a bicích nástrojů (1987), n ČHF, n+o ČRo

Hrátky, pro 4 saxofony, baskytaru nebo kontrabas a bicí nástroje (1990), n ČHF 5\'

Inzerce