Skladatelé

Řehoř Bohuslav

17.1.1938—

Životopisná data

Studoval hru na klavír na brněnské konzervatoři u Jar. Posadovského a skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Theodora Schaefera. V letech 1964-1986 působil jako pedagog na brněnské konzervatoři a od roku 1986 vyučoval na Pražské konzervatoři skladbu a hudební teorii (do r. 2012). Jako skladatel se věnuje převážně instrumentální tvorbě pro sólové nástroje (sonáty pro klavír, housle, violu, violoncello, flétnu), pro komorní soubory (10 smyčcových kvartetů, dechové trio, 2 dechové kvintety) a pro orchestr (4 symfonie, nástrojové dvojkoncerty, sólové koncerty pro flétnu, klarinet ad.).

Dílo

Výběr z děl

Pro sólové nástroje

Balada pro kytaru (1987)
Pět meditací pro klavír (1994)
Sonáta pro violoncello sólo (2000)
Sonáta pro cembalo (2003)
Musica pura per piano (2008), věnováno Danielu Wiesnerovi (prem. 5. 12. 2009, Dny soudobé hudby)

Pro komorní dua

Sonáta pro flétnu a klavír č. 1 (1973)
Závrať. Dvě skladby pro housle a klavír (1977)
Sonáta pro housle a klavír č. 2 (1984)
Baladická suita pro marimbu a klavír
Tři věty pro klavír a varhany (1988)
Suita pro klavír na čtyři ruce (1989)
Fantazie podle Jana Skácela. Sonáta pro violoncello a klavír (1996)
Air pro flétnu a klavír (2001)

Komorní skladby pro 3 až 9 nástrojů

Smyčcový kvartet č. 1
Smyčcový kvartet č. 2 (1972)
Fantasie pro smyčcové kvarteto
Znělky pro žestové kvinteto
Hudba z javoru, pro 4 fagoty (1980)
Stínohry pro flétnu, kytaru a cembalo (1988)
Biorytmy pro 3 hráče na bicí nástroje
Osmihra pro flétnu, klarinet, housle, violu violoncello, kontrabas, bicí a klavír /cembalo/ (1998)
Aerofonie II, pro dechové kvinteto (1999)
Intimity. Tyři věty pro cimbál, flétnu, klarinet, housle a violoncello (2000)
Čtyři epilogy pro smyčcové kvarteto (2000)

Skladby pro instrumentální sóla s orchestrem

Concerto da camera pro flétnu a smyčce (1963)
Reflexe pro klavír a smyčce (1977)
Koncert pro anglický roh a smyčce (1983)
Komorní věty pro klavír, klarinet a smyčce (1986)
Koncert pro klarinet a orchestr (1986)
Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr (1986), nahr.: LP Panton 1987
Koncert pro 2 lesní rohy a smyčce (1987)
Čtyři obrazy pro flétnu a smyčce podle Fr. Halase

Skladby pro symfonický orchestr

Symfonie č. 1 (1974)
Symfonie č. 2 (1979)
Symfonie č. 3 (1980)
Symfonie č. 4 (1982)
Symfonietta č. 1 (1980)
Symfonietta č. 2 (1988)
Archetypy pro symfonický orchestr (2007), prem.: Pražské premiéry 2008

Vokální skladby

Duetto pro nižší ženský a mužský hlas s doprovodem zvonu (2002-03)

Vokálně instrumentální skladby

Evangelický příběh (1990), komorní kantáta pro soprán, tenor, recitátora, flétnu, hoboj, violoncello a klavír

 

Inzerce