Skladatelé

Čermáková Věra

17.3.1961—

Životopisná data

Věra Čermáková studovala hru na klavír na pražské konzervatoři u prof. Aleny Polákové a prof. Jiřího Tomana (absolutorium r. 1983). Dále pokračovala ve studiu kompozice u prof. Oldřicha Semeráka (absolutorium r. 1992). Od té doby se vedle kompoziční zabývá i pedagogickou činností na základní umělecké škole v Kladně (obor klavír a kompozice). Je členkou několika hudebních společností pro soudobou hudbu, v nichž je pravidelně premiérována její komorní tvorba: Společnost českých skladatelů, Ateliér 90, Přítomnost.
Od dob studií se zaměřila na nové kompoziční techniky 20. stol. Často ve svých skladbách ponechává v rámci pevně zvoleného řádu prostor tvůrčí fantazii interpretům (variabilní forma, proporční notace, organizovaná aleatorika).
V její tvorbě převládají skladby pro komorní obsazení (čtyři smyčcové kvartety, dvě saxofonová kvarteta, dua a podobně); četná řada vokálních kompozic pro netradiční instrumentální kombinace, psaná na texty významného amerického básníka současnosti - Johna Gracena Browna (1936), s nímž již řadu let úzce spolupracuje, dále napsala mnoho sólových skladeb pro klavír, saxofony, flétnu, violoncello apod.
Spolupracuje s předními sólovými interprety a komorními soubory, kteří každoročně uvádějí její skladby na festivalech soudobé hudby (Ateliér 90, Dny soudobé hudby Praha)

Dílo

Výběr ze skladeb

Sedm preludií pro kytaru sólo (1994)
Melodické ostinato pro klavír sólo (1995)
Tři bagately pro saxofonový kvartet (1996)
Zátiší pro klarinet sólo (1997)
Prolínání pro flétnu a varhany (1998)
Reliéfy pro komorní soubor (1999)
Smyčcový kvartet č.4 (2000)
Genesis pro saxofonový kvartet (2000)
Reflections and Meditations I - III, vokální cykly na verše amerického básníka Johna Gracena Browna (2001, 2004)
Sólo pro soprán saxofon (2002)
Sólo pro alt saxofon (2002)
Sólo pro tenor saxofon (2002);
Sólo pro baryton saxofon (2002)
Sonnet "Things of the Distance" pro ženský hlas a klavír na verše Johna Gracena Browna (2004)
Žalmy 23 a 121 pro alt a baryton (a capella) (2009)
Žalmová píseň č. 3 pro hardingfele (2011); prem.: Festival dny soudobé hudby 2012
Žalmy 139 a 90 pro mezzosoprán a baryton (2012), prem: Festival Třídení 2013, Kostel sv. Vavřince, 6. 12. 2013, int.: Petr Matuszek a Markéta Dvořáková

Literatura

Český hudební slovník osob a institucí, vyd. Centrum hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy FF MU ( http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/ )

Inzerce