Skladatelé

Macourek Michal

27.11.1972—

Externí odkaz

Životopisná data

Michal Macourek pochází z muzikantské rodiny. Jeho děda Harry Macourek, hudební skladatel a dirigent, ho vedl k hudbě od útlého mládí. V pěti letech se začal učit hrát na klavír na LŠU Voršilské u prof. Korbelové. Ve dvanácti letech začal studovat dirigování ve speciálním ročníku Konzervatoře Jar. Ježka u prof. Karla Fialy a zároveň soukromě skladbu u prof. Milana Jíry. V roce 1986 byl přijat na Pražskou konzervatoř do klavírní třídy prof. Emila Leichnera a do řádného studia na KJJ - dirigentské třídy prof. Karla Fialy. O rok později začal souběžně studovat na Pražské konzervatoři jako druhý hlavní obor skladbu u prof. Milana Jíry. Již během studia na konzervatořích získal několik ocenění (Cena Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci díla BM, 2. místo skladatelské soutěže Wiener-Talent za svou klavírní sonátu) a pro rozhlas a televizi vytvořil několik snímků.
     Po úspěšném absolutoriu konzervatoří byl v roce 1992 přijat na pražskou AMU, na katedru skladby do třídy prof. Marka Kopelenta rok poté do dirigentské třídy prof. Radomila Elišky. Během studia skladby a dirigování se též věnoval intenzívní koncertní činnosti s violoncellistou Tomášem Strašilem v duu Libera Artes , se kterým natočil pro rozhlas skladby Dvořákovy, Rachmaninova a svoje vlastní. Zúčastnil se prestižních skladatelských kurzů Krzystofa Pendereckého a Pierra Bouléze. AMU absolvoval úspěšně v roce 1997. Od roku 1992 se stal pedagogem na Pražské konzervatoři (do r.2005) a KJJ. Zároveň je hudebním režisérem v ČRo.
Jeho skladby zazněly na několika významných festivalech - Mladé podium, Třídení, Pražské jaro, ISCM - International Society for the Contemporary Music, České kulturní dny ve Francii, Pražské premiéry a v řadě Evropských i zámořských zemích např. USA - New York, Francie - Paříž, Lyon, Německo - Mnichov, Rumunsko - Bukurešť, Libanon - Bejrút. Dirigentsky byl smluvně vázán do roku 1998 s Bavorským rozhlasovým symfonickým orchestrem. V Čechách spolupracuje s Plzeňskou filharmonií a SOČRem.
     V roce 1998 se stal spoluzakladatelem a uměleckým vedoucím souboru pro soudobou hudbu s názvem Resonance, se kterým se mimo jiné zúčastnil festivalu Pražské jaro Hans Krása - Hudba pro cembalo a kom. orch., Brundibár - dětská opera) a s nímž natočil profilové souborové CD se skladbami současných českých autorů (Piňos, Pokorný, Parsch, Zemek, Macourek). Jako dirigent premiéroval řadu novinek - např. Marek Kopelent - Holanovské reminiscence. S orchestrem Archioni Plus nastudoval premiéru dětské opery Edvarda Schiffauera (Vrať nám, ptáku, hastrmana, 17.12.2008, Divadlo Minor). S jeho skladbami se můžeme, kromě koncertů, setkat na CD (Petr Matuszek, Sax. kvarteto Bohemia). Věnuje se též tvorbě jazzové a scénické (spolupracuje s režisérem Karlem Weinlichem). 
      Od roku 2006 vyvíjí intenzívní koncertní činnost v duu se svou manželkou Kateřinou (Duo DACAPO - flétna, klavír).

Ocenění:

Skladba:
• 1. místo v Mezinárodní skladatelské soutěži řeckého ministerstva kultury 1998 (Molekulárium pro bicí nástroje)
• 2. místo v Mezinárodní skladatelské soutěži v Lyonu 2000 (Klarinetový kvartet)
• Čestné uznání v Mezinárodní skladatelské soutěži SDO ČR 2007 za skladbu LET OP! pro velký dechový orchestr
• Čestné uznání v IX.ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2008 pro smíšené sbory za skladbu Vyznání

Dirigování:

• 4. místo v Mezinárodní dir. soutěži v Lyonu 2001

Dílo

Dílo hudební (výběr)

Hovory s Chan-Šanem pro baryton, klavír a bicí (1992);
Trio pro housle, violu a violoncello (1993);
Čtyři preludia pro saxofonové kvarteto (1994);
Svítání k životu pro baryton sólo na texty: Petr Matuszek, Josef Kostohryz, Petr Pokorný (1994), nahr.: CD Petr MATUSZEK - Na prahu světla, vyd. Happy Music 1996
Molekulárium pro bicí nástroje (1995);
Jen tak... pro saxofonové kvarteto, flétnu a kontrabas (1995).Tak jest pro smíšený sbor, recitátora, flétnu, 2 violoncella a kontrabas (text Petr Matuszek, 1996);
Allegro pro klavír sólo (1996);
Souznění pro smyčcový orchestr a bicí (1997);
Smutnění pro 5 violoncell (1998);
O čase, smyčcový kvartet (1999);
Prologos pro symfonický orchestr (1999);
Con Di Re pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello, kontrabas, cembalo a bicí (1999);
Rozstmívání, klarinetový kvartet (1999);
Amors pro smyčcový orchestr (2000);
Procitání pro soprán, klarinet, violu a klavír (text Petr Matuszek, 2000);
Koncert pro cembalo a komorní orchestr (2001);
Preludia pro flétnu, cembalo a violoncello (2001);
Tvář pro baryton a magnetofonový pás (2001)
Francouzská suita pro cembalo sólo (2002)
Preludia pro 4 hráče /saxofonový kvartet/ (2004); nahr.: CD Přítomnost IV "Soudobá česká hudba", int.: Saxofonové kvarteto Bohemia (2005), vyd. Arco Diva + Přítomnost
Dvanáct zastavení času a naděje Michala Macourka pro baryton, smíšený sbor a smyfonický orchestr na texty Harryho Macourka (2008), premiéra 1. části - Otčenáš - na festivalu Pražské premiéry, 4. 4. 2008, soubor Resonance, řídil autor
Sonáta pro flétnu a klavír (2010)
Mechatonico pro flétnu a klavír (2012)

Literatura

- Český hudební slovník osob a institucí - http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/
- Srnka, Miroslav: Jeden takt Michala Macourka, in: Harmonie, 2000, č. 1, str. 24
- Matuszek, Petr: Novinky soudobé hudby IV - Michal Macourek: Dvanáct zastavení času a naděje, in: Hudební rozhledy č. 3, roč. 2010, s. 44-45

Inzerce