Skladatelé

Franz Vladimír

25.5.1959—

Externí odkaz

Životopisná data

Vladimír Franz se narodil v rodině elektroinženýra, vedoucího projektanta v podniku TESLA a zdravotní sestry, která po jeho narození zůstala v domácnosti. Již během svých studií na Právnické fakultě University Karlovy (1978-82) studoval soukromě malbu u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, skladbu u Miroslava Raichla a Vladimíra Sommera, dějiny umění u Jaromíra Homolky a dějiny hudby u Jaromíra Kincla. V letech 1981-84 byl spoluzakladatelem, scénografem, výtvarníkem a skladatelem autorského divadla Kytka, dále byl zaměstnán jako hudební dramaturg Divadla pracujících v Mostě (1986-89). Od roku 1991 působí jako pedagog na Divadelní fakultě AMU v Praze, od 1995 jako vedoucí kabinetu scénické hudby. V roce 1998 byl habilitován docentem v oboru dramaturgie se zaměřením na scénickou hudbu (název habilitační práce O hudbě scénické). V létech 1996-2000 byl předsedou Akademického senátu AMU. Ke dni 15. října 2004 byl jmenován profesorem AMU pro obor dramatická umění - dramaturgie činoherního divadla. Jako pedagog rovněž působil na brněnské FAVU (2005-7).

Ocenění
- mnohonásobný držitel ceny Alfréda Radoka za scénickou hudbu (1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007)
- Cena Divadelních novin v kategorii hudební divadlo (2001)
- Cena OSA (2012)

 

 

 

 

Dílo

Dílo hudební (výběr)

Scénická hudba

Filosofská historie, režie Zbyněk Srba (MD Most, 1986);
Cirkus Humberto, režie Zbyněk Srba (MD Most, 1987);
Hodina mezi psem a vlkem, režie Jakub Špalek (Divadlo v Řeznické, Spolek Kašpar, Praha, 1989);
Její pastorkyňa, režie Jiří Pokorný (Disk, Praha, 1991);
Faust, režie Zbyněk Srba (Národní divadlo Brno, 1997);
Bloudění, režie J.A. Pitínský (Národní divadlo Praha, 1998);
Tramvaj do stanice Touha, režie Věra Herajtová (Národní divadlo moravsko-slezské, Ostrava, 2001)
Markéta Lazarová, režie J.A. Pitínský (Národní divadlo Praha, 2002);
Júdit, scénické oratorium, režie Věra Herajtová (MD Zlín, 1999);
Rút, scénické oratorium, režie Věra Herajtová (Západočeské divadlo, Cheb, 2000);
Hérakles, scénické oratorium, režie Miroslav Bambušek (Multiprostor Louny, 2002);
Pokušení sv. Antonína, muzikál (2001).
Markéta Lazarová, režie J. A. Pitínský (ND Praha, 2002)
Kráska a zvíře, režie Zbyněk Srba (ND v Brně, 2002)
Dias de las Noches, Teatr Novogo Fronta, Národní divadlo Minsk, Bělorusko 2003
Don Juan a Faust, režie Věra Herajtová, Nár. divadlo moravskoslezské, Ostrava 2003
Terorismus, režie Peter Chmela, DISK, Praha 2005
Porta Apostolorum, režei Miroslav Bambušek, La Fabrika, Praha 2005
Anfitryon, režie Hana Burešová, Městské divadlo, Brno 2006
Uražení a ponížení, režei Filip Nuckolls, Činoherní studio, Ústí nad Labem 2006
Muž, který se směje, režie Milan Schejbal, Horácké divadlo Jihlava 2006
Bláznivá z Chaillot, režie Karel Kříž, Divadlo na Vinohradech, Praha 2007
Babička, režie J.A.Pitínský, Národní divadlo v Praze, prosinec 2007
Smrt Pavla I., režie Hana Burešová, Městské divadlo Brno, září 2007
Markéta Lazarová, režie Věra Herajtová, Horácké divadlo Jihlava, únor 2008

Operní tvorba

Válka s mloky, libreto Rostislav Křivánek podle Čapkova stejnojmenného románu, režie David Drábek, dir. Marko Ivanovič, účinkující: sólisté, sbor a orchestr Státní opery, prem. 10. 1. 2013, Národní divadlo v Praze 

Ostatní tvorba

1. symfonie „Píseň o samotách"
Ludus Danielis, opera-oratorium (1989)
Láska a smrt, lidová suita (1985)
Masopust, lidová suita (1984)
Křik strašidel, komorní kantáta, na text básně Jaroslava Seiferta
Tractatus Pacis, kantáta pro smíšený sbor na texty návrhu mírové smlouvy Jiřího z Poděbrad a novozákonní Apokalypsy (1997).

Literatura

- Český hudební slovník osob a institucí, vyd. Centrum hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy FF UK (http://www.ceskyhudebnislovnik.cz)
- Scénická hudba Vladimíra Franze, dok. film režisérky Markéty Válkové, v rámci cyklu Zblízka, pre. 25. 11. 1997
- Klusák, Pavel: Franzovy muchomůrky (Kamenný most, in: LN 6. 11. 1996)
- Vlasák, Vladimír: Hudební babylón má vnitřní řád (Kamenný most, in: MFDnes, 25. 10. 1996)
- Hrdinová, Radmila: Maryša: Ta muzika! Ta muzika! Při té je mně nejhůř! K pojetí scénické hudby ve dvou inscenacích Maryši, in: Svět a divadlo, 2/2000

 

 

Inzerce