Skladatelé

Adamík Josef

29.6.1947—3.7.2009

Životopisná data

První hudební školení získal u svého otce, který ho učil hře na housle. V letech 1965-69 studoval na brněnské konzervatoři klavír ve třídě I. Janíčkové a skladbu u B. Řehoře. Ve studiu skladby pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kterou absolvoval r. 1974 ve třídě M. lštvana. Na JAMU ještě pokračoval postgraduálním studiem pod vedením Aloise Piňose a Ctirada Kohoutka. Poté dlouhodobě působil jako pedagog a sbormistr na LŠU (po roce 1990 ZUŠ) ve Valašských Kloboukách. Již v průběhu studia si vyzkoušel různé komnpoziční styly na žánrově odlišných skladbách, např. pokusy novoklasické, skladby komponované seriální technikou, používání mikrointervalů ve zvukově barevném poli. Techniku koláže uplatniI ve Suitě pro 16 smyčcových nástrojů, kterou s úspěchem provedl Komorní orchestr B. Martinů na Mezinárodním hudebním festivalu v Brně v r. 1979. Ve své tvorbě se Adamík snažil být co nejotevřenější, jeho systematické úsilí po širší stylové syntéze zahrnovalo i inspiraci přírodními zvuky a přírodou vůbec. Jeho skladby se sice držely v rámci rozšířeně tonálního myšlení, ale často využíval možností heterofonie, dovedl mistrně využít zvukových možností tradičních akustických nástrojů a příležitostně vyhledával i neobvyklý nástrojový aparát - v Dechovém kvintetu jsou použity i dětské hračky jako nápodoba dechových nástrojů. Velké zdravotní problémy nakonec způsobily, že během roku 1985 přestal komponovat a věnoval se již jen pedagogické práci (krátkodobě se vrátil ke komponování v roce 1999). Svůj život ukončil předčasně dobrovolnou smrtí.

Dílo

Komorní skladby

Paianus super Odam Pythicam pro varhany (1970)
Suita pro 16 smyčcových nástrojů (1971-72)
Monolog pro basklarinet (1975)
Stínování I pro flétnu, dvoje nebo čtvery housle a klavír (1975), vyd. ČHF
Vox humana pro fagot a klavír (1975)
Dechový kvintet (1977-79)
Náhrobek Sabbatai ben Kohena pro sólové housle (1979 až 1980)
Nonet (1980-81)
Tance labilní a nepravděpodobné pro 10 hráčů (1983-84), nahráno na: CD ARTA Records F 1 0018-2111
Sonatina pro flétnu sólo
Zátiší s klarinetem
Dvě etudy pro fagot
Chorale pro lesní roh
Vzpomínky na lepší časy pro klavír (1999)
Il ritorno pro klarinet a klavír (1999)

Orchestrální skladby

1. symfonie (1973-74)
2. symfonie (1981 až 1983)
3. symfonie (1984)

Vokální skladby

Song. Kantáta pro smíšený sbor, hoboj, pozoun a bicí nástroje na anglický text W. Whitmana (1976)
I Stop Somewhere Waiting for You pro šest mužských sborových hlasů (1979-80)
Šlo povidlo na vandr. Cyklus dvaceti dětských písní s doprovodem klavíru nebo malého komorního souboru na texty J. Vodňanského (1979), vyd. ČHF
Hádala se paraplata. Cyklus dvaceti dětských písní s doprovodem klavíru, houslí, klarinetu a bicích nástrojů na texty J. Vodňanského (1981)

Elektronická

Z tajemné laboratoře v Bílých Karpatech (1977 až 1979).

 

Literatura

Čeští skladatelé současnosti, ed. Alena Martínková, Praha 1985

Kofroň, Petr: Třináct analýz, Praha 1993, s. 7-17

Inzerce