Skladatelé

Červenková Milada

8.9.1947—

Externí odkaz

Životopisná data

Milada Červenková (rozená Orsagová) se narodila v rodině učitelú hudby, kteří od dětství podporovali její všestranné hudební nadání včetně tvůtčího. Profesionální vzdělání získala na Konzervatoři v Brně (1962-1968) v oborech housle (J. Stanovský) a klavír (Z. Zámečníková). Po absolutoriu nastoupila jako houslistka do Moravské filharmonie v Olomouci, kde působila v letech 1968-2005. Nejdříve komponovala autodidakticky a posléze studovala kompozici u profesora M. Báchorka na Konzervatoři v Ostravě, kde absolvovala v roce 1990 (Passacaglia pro velký orchestr).
Autorka patří ke generaci českých skladatelů, jejichž dílo se formovalo na pozadí syntézy vývojových proudů hudby 20. staletí. Ve své dosavadní převážně instrumentální komorní tvorbě klade důraz na osobitou stylizaci nosných melodických nápadů se zdůrazněním jejich rytmické podstaty, přehledného členění větších formálních celků a logického utváření jejich skladebné tektoniky. Své tvůrčí názory opírá o dlouholeté praktické orchestrální zkušenosti, na jejichž základě dovede odhadnout posluchačskou účinnost skladby i její hráčskou zajímavost a vděčnost.
Skladatelčina díla byla provedena na koncertech Asociace hudebních umělců a vědců v Praze, Olomouci, Brně, Ostravě a Plzni. Za Sonátu pro housle a klavír získala v roce 1993 Prémii Českého hudební fondu. V témže roce zazněl autorčin smyčcový kvartet na festivalu v Heidelbergu (Bundesrepublik Deutschland) a následně v roce 1996 napsala autorka kompozici „Hommage á Heidelberg" k oslavě 800 let jeho založení, kde byla také provedena na festivalovém koncertu.
Významnější skladby autorky jako orchestrální Passacagliu, Houslovou sonátu, Smyčcový kvartet, Pastorální suitu a Hudbu pro žestě nahrál Český rozhlas pro prezentaci soudobé hudby na stanici Vltava.

Dílo

Seznam díla (chronologicky):

Vox aeterna, píseň pro nižší hlas a klavír na slova Rostislava Bartochy (1978).
Variace pro klavír na téma z dětství (1978).
Andante a Scherzo pro klavír (1979).
Znělky, šest miniatur pro klavír (1980).
Sedm lidových písní z Horácka v úpravě pro střední hlas a klavír (1981).
Dvě etudy pro klavír (1982).
Malá svita pro lázeňský orchestr (1982-84).
Kormoráni a Dopis v láhvi, dětské písničky s klavírem na slova Jiřího Žáčka (1984).
Sonáta pro klavír (1985).
Sonatina pro housle a klavír (1986).
Duettino pro housle a violoncello (1986).
Sonáta pro housle a klavír (1986).
Není lepší jako z jara, smíšené sbory na lidové texty z Horácka (1987).
Capriccietti pro žesťový sextet (1987).
Smyčcový kvartet (1988).
Svita pro smyčcový orchestr (1989).
Passacaglia pro velký orchestr (1990).
Preludium a Toccata pro klavír (1992).
Hudba pro žestě (1994).
Malé slavnosti, tři skladby pro cembalo (1994).
Nekonečná píseň pro housle, violu, flétnu a xylofon (1996).
Die Freudenexplosion, Hommage á Heidelberg pro flétnu, klarinet, housle, dvě violoncella, kontrabas, klavír a bicí nástroje (1996).
Pastorální suita pro flétnu a harfu (1996).
Triptych pro varhany (1997).
Otázky a odpovědi pro varhany (1998).
Malá dětská suita pro klarinet a klavír (2005).
Dvě romantické skladby pro klavír, Introdukce a Allegro (2005).
Tre pezzi, dětské skladby pro zobcovou flétnu, housle a klavír (2006).
Scherzino, dětská skladba pro dvě sopránové zobcové flétny a klavír (2006).
Příhody malých pasáčků, dětské skladby pro dvě sopránové zobcové flétny a bicí nástroje (2006).
Něžná zátiší: čisté, váhavé, dravé i hravé, tři skladby pro klavír (2007).
Šest kusů pro smyčcvé trio (2008).
Kaliya - Lila,rapsodie pro violoncello sólo, harfu a tympány (2008).
Andante a Allegro, dvě skladby pro klavír (2008).
Tři charakteristické etudy pro klavír (2008).
Schubertiana, pět klavírních kusů (2009).
O Kačce pro Kačku, dvě dětské drobnosti pro klavír (2009).
Rozmarný kuplet pro klavír (2010).
Dvě dětské skladby pro violoncello a klavír, Hasti-slon, Marka-opice (2011).
Dětské duettino pro zobcovou flétnu a violoncello (2012).
Light and Simply , Trio pro hoboj, klarinet a fagot (2012).
Ocůnek, dětská skladba pro zobcovou flétnu a violoncello (2012).
Jednou z rána, dětská skladba pro zobcovou flétnu a klavír (2013).
V krabici od bot, klavírní hudba ke krátkometrážnímu filmu (2013).

 

 

Literatura

- Zenkl, Luděk: Milada Červenková a Stanislav Červenka. Portréty dvou osobností hudební Olomouce 20. a 21. století (in: Hudba v Olomouci a na Střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec, Olomouc 2007, s. 205-214).
- Heslo Milada Červenková ( in: Český hudební slovník osob a institucí, kabinet lexikografie Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně).

 

Inzerce