Skladatelé

Doubrava Jaroslav

25.4.1909—2.10.1960

Životopisná data

Jaroslav Doubrava působil po studiích jako středoškolský učitel v různých městech východních Čech, včetně svého rodiště. Přitom absolvoval soukromé kompoziční školení u skladatele Otakara Jeremiáše v Praze (1936-40). Od r.1945 pracoval v hudební redakci Čs.rozhlasu Praha, od r.1955 až do své předčasné smrti byl skladatelem ve svobodném povolání. V roce Pražskéjho jara 1968 obdržel cenu „in memoriam" za tvůrčí činnost.
Kromě několika velkých scénických děl (opery Sen noci svatojanské (podle W.Shakespeara), Křest Svatého Vladimíra (podle K.H.Borovského, nedok.), Balada o lásce, balety Král Lávra a Don Quijote) vytvořil 3 symfonie, z čtvrté-nedokončené se hraje první věta jako Podzimní pastorale. Z komorních děl stojí za zmínku především jeho Sonáta pro klavír a dvě sonáty pro housle a klavír, jakož i jeho četné písňové cykly a sborová tvorba..

Dílo

VÝBĚROVÝ SEZNAM SKLADEB

Scénická tvorba

Sen noci svatojánské. Opera o 3 dějstvích. Libreto Rudolf Vonásek podle Shakespeara /1949/, DILlA
Balada o lásce. Opera o 3 dějstvích a 7 obrazech. Libreto Jan Wenig a skladatel podle Zikmunda Wintra /1960/, DI LlA, LP Supraphon (3. dějství) 70'
Král Lávra. Balet. Libreto skladatel podle Karla Havlíčka Borovského /1951/, DILlA, LP Su (Oslí fuga) 100'
Don Quijote. Balet o prologu, 5 obrazech a epilogu. Libreto Josef Bachtík a skladatel podle M. de Cervantese, /1955/, DILlA, LP Su (scéna Bloudění v mlhách). /I. cena Velké jubilejní soutěže SČS a ČHF 1956/. 120'

Orchestrální tvorba

I. symfonie „Chorální" /1939-40/ 40' (Odměna poroty Velké hudební soutěže Melantricha 1941)
II. symfonie "Stalingradská", /1943-44/, ČHF, LP Pa 40'
III. symfonie /1957-58/, Pa, ČHF 50'
Podzimní pastorále (fragment IV.symfonie) /1959/, ČHF, Pa, LP Pa 9'
Král Lávra, suita z baletu /1953/ SNKLHU, LP Su 25'
Don Quijote, suita z baletu /1956/,  SNKLHU, LP Su, LP Pa 30'

Komorní tvorba

Klavír sólo:
Suita pro klavír  /1937/, Svoboda, ČHF 7'
II. sonatina pro klavír /1939/, SHV 11 '
Sonáta pro klavír /1949/, SHV, LP Su, CD Studio Matouš (P 2000)  17'
Maličkosti /1953/, vyd. SNKLHU 7'

Housle sólo:
Sonáta pro sólové housle /1942/, Orbis, LP Su 12' (Cena v hudební soutěži Melantricha 1942)

Housle a klavír:

I. sonáta pro housle a klavír /1942/, Orbis, LP Su, CD Studio Matouš (P 2000)  15'  (Cena v hudební soutěži Melantricha 1942)
II. sonáta pro housle a klavír /1959/, Pa,ČHF, LP Su, CD Studio Matouš (P 2000)  11'

Viola sólo
Sonáta pro sólovou violu (1945) 14'

Vokální tvorba

S orchestrem:
Balada o krásné smrti. Kantáta pro sóla, sbor a orchestr na text J.Čarka /1941/ 20'

Písně s klavírem

Španělsko v nás. Text J. Hora /1937/ 5'
Poznání. Cyklus pro vyšší hlas a klavír, texty F. X.. Šalda, O Březina /1941/ 7'
Noci. Cyklus pro vyšší hlas a klavír, texty F. Halas, J. Hora, Z. Vavřík a D. Šajner /1943/, CD Studio Matouš (P 2000)  11 '
Epigramy. Cyklus pro vyšší hlas a klavír, texty K. Havlíček /1947/, ČHF, LP Su 5'
Zpěv rodného kraje. Lidové písně z Chrudimska /1950/, ČHF 10'
Prostopravda. Cyklus pro vyšší hlas a klavír, texty lidové poezie /1952/, SNKLHU 9'
Čarovaná láska. Cyklus pro střední hlas a klavír na texty lidové poezie /1956/, SHV, ČHF, CD Studio Matouš (P 2000) 13'
Ráj domova. Cyklus pro střední hlas (nebo dětský sbor) a klavír, texty J. Čarek /1956/, SHV 1966 7'
Povídačky. Lidová říkadla pro střední hlas (nebo dětský sbor) a klavír /1958/
Mladost. Cyklus pro střední hlas a klavír, texty lidové poezie /1956/, vyd. SNKLHU 14'

Sbory

Sudoměř. Mužský sbor na text V. Stehlíka /1941/ 4'
Český zpěv. Mužský sbor, text R. Bojko /1942/ 3'
Svítání. Cyklus ženských sborů, texty Z. Vavřík /1942/ 8'  (Cena v hudební soutěži Melantricha /1942/) 
Tři ženské sbory na texty Jana Nerudy /1942/ 7'
Pět zpěvů o lásce. Smíšené sbory na lidovou poezii /1958/, ÚDLUT, ČHF 10'
Zpívejte si se mnou. Cyklus dětských sborů na slova Fr. Hrubína /1945/, Orbis 8' 

Instruktivní skladby
První polky (klavírní sólo) /1949/, Orbis 12'
Pro pět prstů. lnstruktivní klavírní skladby pro nejmenší /1953/, Orbis, SHV 9'

 

Literatura

Československý hudební slovník osob a institucí, SHV Praha 1963
Malá encyklopedie hudby, vyd. Editio Supraphon, Praha 1983
Šeda, Jaroslav: Jaroslav Doubrava. in: Hudební rozhledy 1984, s. 230-235, 275-279
Jiránek Jaroslav: Jaroslav Doubrava prizmatem své klavírní tvorby. Pokus o analýzu stylu, in: Hudební věda 1986, s. 18-32
Pukl, Oldřich: Poselství Jaroslava Doubravy, in: Hudební věda 1987, s. 3- 25
Havlík, Jaromír: Skladatel v sevření dvou totalit (vyd. Akademie múzických umění, Praha 2002)

Inzerce