Skladatelé

Gregor Čestmír

14.5.1926—2.3.2011

Životopisná data

Čestmír Gregor, skladatel, hudební teoretik a publicista se narodil v muzikantském prostředí, dědeček byl kapelníkem, jeho otec Josef byl známým hudebním pedagogem. Po ukončení reálného gymnázia v Brně (maturita 1945) vstoupil na konzervatoř tamtéž (od září 1945, skladba u Jaroslava Kvapila). Po přerušení studia v důsledku těžkého onemocnění pokračoval u J. Kvapila jako mimořádný posluchač na JAMU (1950-54). V letech 1945-47 studoval též hudební vědu na brněnské univerzitě.
V praxi začal jako skladatel ve svobodném povolání (do srpna 1968 patřil k nejprovozovanějším českým symfonikům). Jako hudební kritik a publicista se uplatňoval od roku 1946. Po přesídlení na Ostravsko v polovině 50. let byl krátce tvůrčím tajemníkem tamní pobočky Svazu čs. skladatelů (1958-59) a od října 1959 nastoupil do ostravské stanice Čs. rozhlasu jako vedoucí jejího hudebního vysílání. V letech 1965-70 studoval znovu na JAMU, tentokrát jako řádný posluchač a získal absolutorium. V roce 1972 byl po politických prověrkách z rozhlasu vyobcován a dostal roční nepodmíněný zákaz publikování slovem i hudbou. V roce 1976 přesídlil do Prahy, kde poté působil jako skladatel, hudební teoretik a publicista.

Dílo

Seznam skladeb

Sonata brevis pro klavír, 1946.
Radostná předehra pro orch., 1951, vyd. ČHF
Kdyby všechny dívky světa, symfonický obraz, 1953 (Původní název „Jedna z nás\"), LP Supraphon.
Symfonie „Země a lidé\", 1953.
Jednou z jara navečer, suita pro komorní orchestr, 1954, vyd. ČHF.
Nikdo není sám, rapsodie pro klavír a orchestr (3 věty), 1955.
Prosím o slovo, symfonická předehra, 1956, vyd. ČHF, LP Panton.
Tragická suita pro malý orchestr, 1957.
Concerto semplice pro klavír a orchestr, 1958, vyd. Panton (kl.výtah),  ČHF (partitura + hl.)
Suita pro smyčce, 1959, vyd. Panton.
Trio pro flétnu, violu a basklarinet, 1959.
Polyfonietta pro VSO, 1961, vyd. Panton.
Děti Daidalovy, symf. báseň, 1961, vyd. ČHF.
Popelec, malá suita pro klavír, 1962, vyd. Supraphon s názvem „Muzikantský popelec\".
Choreografická symfonie, 1963, vyd. Panton, LP Panton. 
Závrať - baletní verze Choreografické symfonie. Prem. 1964 Ostrava, klav. výtah: DILIA..
Kdyby všichni chlapi světa, symf. předehra, 1963, vyd. ČHF.
Koncert pro housle a orchestr, 1965, vyd. Supraphon (partitura a klav. výtah), LP Supraphon.
Sonata in tre tempi pro klavír, 1966, vyd. Panton (2x), LP Panton (2x), CD Radioservis, a. s.
Quartetto primo (I. smyčcový kvartet), 1965.
Tre movimenti pro klavír, 1966, vyd. Panton.
Vyhrávanky, klavírní cyklus pro děti, 1968, vyd. Supraphon.
Ty a já, mužský sbor na vlastní text, 1970.
Symfonie mého města, 1973, vyd. Panton, LP Panton.
Koncert pro violoncello a orchestr „Kompliment každodenní hudbě\", 1974, vyd. Supraphon (partitura, klav. výtah), LP SU
Děti moře, lidová kantáta a capella. Text Saint-Pol-Roux (překlad Karel Čapek), 1975, vyd. Ústav pro kulturně výchovnou činnost, LP Panton.
Dvě rozmarné balady pro soprán a klavír, 1975, vyd. Panton.
Červen, pastorale pro klarinet a klavír, 1975.
Symfonietta, 1976, vyd. Panton.
Pražská noční symfonie, 1977, vyd. Panton, LP Panton.
Concerto da camera pro klarinet a smyčcový orchestr (klavír), 1977, vyd. ČHF (klav. výtah)
Já na vojnu se dal. Variace na starofrancouzskou baladu pro orchestr, 1978, , vyd. ČHF, LP Panton.
Horko, aneb jak je důležité umět /v tom/ plavat, baletní komedie na libreto Vladimíra Vašuta, 1978, klav. výtah DILIA. Prem. 1980 Plzeň.
Koncert pro klavír a orchestr, 1979, vyd. Panton - klav. výtah., ČHF (partitura a hl.)
Profesionální žena, opera podle románu Vladimíra Párala, 1983, DILIA-klav. výtah.
Symfonické metamorfózy na bluesové téma, 1986.
Příjemnosti pro housle a klavír, 1987.
Sonáta pro housle a klavír č. 2, 1989.
Dolce vita, tři skladby pro violu a klavír, 1990.
Důvěrnosti pro housle a violu, 1990.
Tři generace,smyčcový kvartet, 1991.
Hudbánky pro malé pianisty, 1993, vyd. Nakladatelství Uher.
Sonáta pro housle a klavír č. 1, 1998.
...odešla po špičkách. Portrét s pozadím pro smyčce, 1998.
Evropa, hranice tisíciletí. Symfonie, 1998-99 (jednovětá, cca 45´).
Sonáta pro violoncello a klavír, 1999.
Náklonnosti pro violu a violoncello, 2001.
Sonata in quattro tempi pro klavír, 2002.
Polehčující okolnosti, suita pro klavír 2003.
Expromptu pro klavír 2005. 

Dílo literární

Knižní tituly:

Divácká opera (vyd. Praha, H&H 1997).
Miloslav Klega. Tvorba 1953-65 (Ostrava, Janáčkova filharmonie 1966). Přeprac. a doplněné znění ve sborníku „Miroslav Klega\", Ostrava, vyd. Janáčkova konzervatoř 1998.

Studie a články v časopisech:
Břetislav Bakala (Hudební rozhledy 5, 1952, č.15).
Oč mi jde. Autoportrét (Opus musicum 1970).
Článek k dvacetiletí Janáčkovy filharmonie (Opus musicum 1974, pod šifrou- měl tehdy zákaz publikování).
Úvahy o melodii (Opus musicum 11, 1979, č. 10).
Vážná a zábavná (Gramorevue 13, 1977, č. 6, s. 8).
Profesionálové a amatéři v hudbě (Zájmová umělecká činnost, bulletin ÚKVČ v Praze 1984, č. 4-5. Přetištěno in Collegium musicum, Praha, ÚKVČ 1985).
Úvahy o hodnocení nových skladeb (Hudební rozhledy XLI, 1988, č. 10, s. 472-74).
Emil Křepelka (Opus musicum 24, 1992, č. 4-5).
Hledat a nacházet. K nedožitým sedmdesátinám M. Klegy (Alternativa nova Opava, roč. 2, 1996, č. 7). 
 

Literatura

 - Český hudební slovník osob a institucí on-line - http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/ 

Inzerce