Skladatelé

Podešva Jaromír

8.3.1927—9.11.2000

Životopisná data

Jaromír Podešva pocházel z rodiny brněnského houslaře Jana Podešvy, kde měl od dětství příležitost k účasti na rodinném muzicírování (tehdy již hrál na klavír, housle a violu). V ranném věku začal komponovat skladby, vyrůstající z tehdy ještě nosných podnětů dvořákovsko-novákovské školy. Po maturitě na reálném gymnáziu v Brně - Židenicích v roce 1948 absolvoval jednoroční abiturientský kurz na brněnské konzervatoři (1946-47), poté v letech 1947-51 studoval skladbu u Jaroslava Kvapila na JAMU a u tohoto pedagoga pokračoval na brněnské akademii v tříleté aspirantuře.
V letech 1956 - 59 působil jako tvůrčí tajemník Svazu československých skladatelů v Praze a později byl v Brně předsedou tamní svazové pobočky. Od roku 1969 vyučoval na ostravské konzervatoři skladbu a hudební teorii (do roku 1990).

Osmiměsíční studijní pobyt - na stipendium UNESCO - v zemích západni Evropy a v USA (1960-61) významně ovlivnil Podešvův kompozični styl. Poznal zde mj. skladby tehdy nejvlivnějších západoevropských skladatelů K. H. Stockhausena, P. Bouleze a A. Honeggera a studoval u H. Dutilleuxe a A. Coplanda. Své poznatky zveřejnil v popularizačně zaměřené knize "Současná hudba na Západě" (Panton 1963). Vlastní skladatelskou praxí ověřené kompozični principy zobecnil v hudebně teoretických spisech "Možnosti kadence v dvanáctitónovém poli" (Panton 1974) a "Úvod do studia skladby" (v rkp.).

Dílo

Výběr z díla

Orchestrální skladby

Symfonie č. 2 pro smyčce a flétnu (1961), ČHF 22'
Kulminace. Perla na dně (3. symfonie). Dvě symfonické paralely myšlenek Milana Kundery a Bohumila Hrabala (1966), PA, LP PA 20'
Symfonie č. 4 - komorní (Hudba Soláně) pro flétnu, cembalo a malý smyčcový orchestr (1967), SU, LP SU 18'
Symfonie č. 5 - vokální "Tři zlomky padesátiletí" pro baryton a velký orchestr na texty F. Halase a J. Jevtušenka (1967), man.
Symfonie č. 6 (1970), ČHF, LP PA 11 0269 20'
Symfonie č. 7 "In memoriam J. P. jun. " (1951-1972) - paralely k textům K. H. Máchy a L. Stehlika (1982-83), ČHF, LP SU 1119 3688 23'
Symfonie č. 8 "Ostravská" (1986), man. 22'
Symfonie č. 9 (1989), ČHF 23'
Symfonie č. 10 "Initium ultimum" (1993), man., CD „Klub moravských skladatelů Brno", P 2001 22'
Symfonietta festiva pro komorní orchestr (1983), ČHF, o PA 8112 0533 18'
Kounicovy koleje. Symfonická báseň pro velký orchestr (1952), SU 15'
Beskydská suita (1974), ČHF 15'
Pocta Leoši Janáčkovi. Symfonická věta pro velký orchestr (1977), ČHF, o PA 81 10 0294 18'
Slavnosti sněženek (Pocta Bohumilu Hrabalovi, 1980), ČHF 19'
Pět kusů pro komorní smyčcový orchestr "Neslavné přídavky" (1994), nahr. ČRo Ostrava

Nástrojové koncerty

Koncert pro flétnu a orchestr (1965), ČHF 15'
Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr (1971), ČHF 18'
Koncert pro klavír a orchestr (1973), ČHF 20'
Koncert pro housle a orchestr (1974-75), ČHF 20'
Koncert pro trubku a orchestr (1975), PA 18'
Koncert pro klarinet a orchestr (1981), ČHF 18'
Koncert pro violu a orchestr (1988), man. 21'

Skladby pro komorní soubory (4 - 9 hráčů) a komorní orchestry

Smyčcový kvartet č. 1 (1950), SU 20'
Smyčcový kvartet č. 3 (1955), nahr. ČRo 22'
Smyčcový kvartet č. 4 (Z příběhu nového současníka, 1960), PA, LP SU DV 5939 20'
Smyčcový kvartet č. 5 (Čím jsem byl..., 1964), ČHF, LP SU 089 9998 22'
Smyčcový kvartet č. 6 „De Iuventute" (1976), PA, LP PA 8111 0303 18'
Kvartet pro housle, klarinet, violoncello a klavír (1977), ČHF 18'
Klarinetový kvintet (pro klarinet a smyčcový kvartet, 1984), man., LP P 8111 0825 20'
Dechový kvintet (1961), ČHF 15'
Nonet č. 1 "O štastných dětech" (1954-55), ČHF 20'
Nonet č. 2 (1972), man. 18'
Koncert pro komorní orchestr (1978), CD Česká soudobá hudba - komorní soubory, vyd. ČRo 3 - Vltava 1996

Skladby pro sólové nástroje

Rhapsodietty pro klavír (1955), ČHF 12'
Pařížské vteřiny. Suita pro klavír (1981), man. 15'
Sonatina pro klavír '69 (1969), man. 10'
Sonáta pro violu sólo "Kruh" (1982), man. 15'

Skladby pro 2-3 nástroje

Sonatina pro klarinet a klavír (1948), PA 11'
Sonatina pro violoncello a klavír [(980), man. 12'
Sonáta pro housle a klavir (1958), PA, LP SU 18178 23'
Pět kusů pro housle a klavir (1967), ČHF 13'
Suita pro violu a klavír "Hledání úsměvu" (1969), man. 15'
Concertino pro dvoje housle a klavír (1972), G. P. Schirmer 10'

Vokální hudba

Prosté písně Préverta 12'
Sonáta pro soprán a klavír s texty F. Halase (1968), man. 16'
Symfonietta přírody. Čtyři smíšené sbory na texty M. Holuba (1962), man., LP SU SV 8283 10'
Nevídáno, neslýcháno. Čtyři dětské sbory na texty J. Kainara (1965), SU 9'
Hodiny. Pět smišených sborů na texty K. Kapouna (1977), man. 15'

Scénická hudba

Bambini di Praga. Buffa-balet-pantomima podle novely B. Hrabala na vlastní libreto (1968), man. 70'

Instruktivní skladby

Z Moravy. Smyčcový kvartet (1960), SU 8'
Klavír říká říkadla (1963), PA 10'
Tři přátelé. Sonatina pro troje housle (1970), PA 10'

Hudebně teoretické statě, publicistická činnost

Podešva, Jaromír: Současná hudba na západě, vyd. Panton, Praha 1963
Podešva, Jaromír: Možnosti kadence v dvanáctitónovém poli, vyd. Panton 1974

Literatura

- Žemla, Jan: Jaromír Podešva - Teorie kadence ve dvanáctitónovém poli a její praktická aplikace v symfonii č. 3 (magisterská práce, FF MU Brno, 2009) - viz http://is.muni.cz/th/53095/ff_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dpode%C5%A1va%20agenda:th%26start%3D1

- Články v časopisech (o něm):
S Jaromírem Podešvou o řemesle, stylu a minimal music, interview se skladatelem připravil L. Müller, in: Opus musicum č. 8, roč. XIX/1987, s. 232 - 235
Steinmetz Karel: Malé zamyšlení nad kompozičními postupy J. Podešvy v díle Pocta Leoši Janáčkovi, in: Hudební rozhledy roč. XXXII/1979, s. 421-424
Navrátil Miloš: Jaromír Podešva - čas syntézy, in: Hudební rozhledy roč. XXXIX/1986, s. 515

 

 

 

 

 

Inzerce