Skladatelé

Životopisná data

1966 - 72 studium na Ostravské konzervatoři, obory: hra na harfu (V. Jandová) a skladba (J. Podešva).
1973-75 studium oboru skladba na Hudební fakultě AMU v Praze (doc. J. Dvořáček)
1975-79 na JAMU v Brně (doc. M. Ištván), absolvoval Koncertem pro harfu a orchestr.
1989 byl přijat jako odborný asistent na katedru hudební výchovy Pedagogické fakulty /dnes součást Ostravské univerzity/
1993 se habilitoval v oboru skladba na VŠMU v Bratislavě (doc.).
2004 docentem hudebně teoretických předmětů a zástupcem ředitele na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity (dnes součást Fakulty umění).
V polovině 90. let vyučoval externě skladbu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
2003 až po současnost - působí souběžně též na Fakultě přírodních věd Žilinské univerzity, kde založil a vede katedru hudby. 

Dílo

Komorní tvorba instrumentální

Dechový kvintet, 1975;
Odlesky, osm barevných skvrn pro dva hráče na bicí nástroje, 1976;
Dialoghi colorati per violino e pianoforte, 1976;
Partita I pro čtvero houslí, cembalo a bicí, 1977;
Natalis solis invicti (Zrození nepřemoženého slunce), pro flétnu a klavír, 1978, vyd. Panton, Praha 1983;
Sonáta pro sólové violoncello, 1980;
Hudba k obrazům Karla Harudy, pro smyčcové kvarteto, 1982; CD Radioservis, Praha 2001
Malá zimní suita pro akordeon, 1983
Oblouk, pro housle a klavír, 1987
Petr - skála, kvintet pro varhany a smyčcové kvarteto, 1987, CD „Duchovní skladby", vyd. F- PRINT, Ostrava 2001
Missa mussitata (Tichá mše), pro violu, violoncello a dvoje housle, 1999, CD „Duchovní skladby", vyd. F- PRINT, Ostrava 2001
Klarinetový kvartet, pro tři klarinety a basklarinet, 2000
Klavírní kvintet pro klavír a smyčcové kvarteto, 2002
Missa mussitata II (Tichá mšeII), verze pro klavír sólo /sonáta pro klavír/, 2005, vyd. Talacko Edition OO31

Komorní tvorba písňová

Písničky o třech tečkách, pro soprán a klavír na verše Olgy Markovičové, 1974;
Milostné písně, pro soprán a klavír na verše Evy Kotarbové, 1984
O hrůzách, pro velmi nízký ženský hlas a harfu na verše Evy Kotarbové, 1988
Precatio bona, pro soprán, alt, bas a varhany na slova Učitele Světového bílého bratrstva Petra Danova, 1992
Lava me, cantata sacra, pro soprán a smyčcové kvarteto na slova žalmů a Učitele Světového bílého bratrstva Petra Danova, 1993, CD F-PRINT, Ostrava 2001
Žalmová kantáta č. 2 pro soprán, mezzosoprán a dva akordeony, 2006
Pošli to dál, pro recitaci, flétnu, hoboj, klavír a zvonkohru na texty Věry Ludíkové (2007)

Sborová tvorba

Mirogoj, mužský sbor na volně zpracované verše Jiřího Wolkra, 1976, noty vyd.: Severomoravský oblastní výbor Unie českých pěveckých sborů, Ostrava 1985;
Zpěvy horských růží, smíšený sbor na verše Jiřího Wolkra, 1977;
Krutě trpíme, hudební žert, pro smíšený sbor na latinsko-českou studentskou žebravou píseň, 1996, vyd.: IPOS ARTAMA, Praha 1997, CD OSS Opava 1997.
Žalmová kantáta č. 1 pro tenor, mezzosoprán a smíšený sbor, 2005

Orchestrální tvorba

Cesta ke světlu, dramatický prolog, pro symfonický orchestr, 1977
Koncert pro harfu a orchestr, 1979
Concertino pro housle a orchestr, 1981
Anima animam invocat, pro smyčcový orchestr, 2006

Vokálně symfonická

Osvobození, melodramatická symfonie, pro dvě recitátorky, čtyři recitátory, dva recitační sbory, smíšený pěvecký sbor a orchestr na verše Viléma Závady, Václava Honse, Lýdie Romanské, Petra Dena a na libreto Karla Cejky podle novely Alexandra Borščagovského Utkání smrti, 1986.

Literatura

Český hudební slovník osob a institucíˇ- Centrum hudební lexikografie. Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity viz http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=602

Inzerce