Skladatelé

Životopisná data

Skladatel Petr Hanzlík se v dětství učil hře na klavír (1973 - 1981, LŠU), poté studoval na Střední průmyslové škole chemické v Praze 1982 - 1986. V létech 1988 - 1991 studoval na PedFUK Praha, obor český jazyk - hudební výchova (studium nedokončil), ve svém hudebním vzdělání pokračoval v létech 1997 - 2002 na Konzervatoři Jaroslava Ježka, obor skladba (třída prof. Víta Clara, absolventská práce Missa prima). Od roku 2002 (do r. 2009) studoval soukromě kompozici u Víta Clara. Je autorem zejména komorní tvorby, nejčastěji vokálně-instrumentálních skladeb a sborů, a také hudby scénické. Kromě skládání je významné jeho interpretační působení v oblasti klasického jazzu (zpěvák swingu), mj. je leadrem vokálního kvarteta The Swings. Dále se uplatňuje jako hudební producent, aranžér, dramaturg, režisér aj. Bohatá je jeho spolupráce s gramofonovým průmyslem, rozhlasem, televizí, filmem a divadlem. Mezi jeho podnikatelské aktivity patří provoz a vedení umělecko-produkční agentury Blue Season Art Agency. Je předsedou občanského sdružení Setkání s hudbou a zároveň uměleckým ředitelem workshopu Setkání s hudbou v Soběslavi. Dále je členem výkonného výboru Přítomnosti, sdružení pro soudobou hudbu Praha, v Nadaci Českého hudebního fondu je členem výboru pro populární hudbu, jazz a ostatní žánry. Jeho komorní skladby znějí často na koncertech Přítomnosti - viz programy tohot sdružení na www.pritomnost.org.

 

Dílo

2009
- premiéra kantáty Il Cantico delle Creature;

2008
- premiérové uvedení sborové kantáty Magnificat;

2007
- hudba k filmu Swingtime (v produkci ČT, režie J. Polišenský);
- premiérové uvedení tria The Healing Garden;
- aranžmá a realizace Hudby k ohňostroji pro symf. orch. při příležitosti otevření obch. centra Palladium;

2006
- produkce rozhlasového koncertu z cyklu Pocta české sakrální tvorbě;
- CD Bohemia big band - Jazz na Hradě

2005
- premiérové provedení Missy prima a sborových skladeb Ave Maria a Píseň písní

2004
- CD Day Dream (Blue Season);
- spolupráce na filmu Želary

2003
- vznik umělecké a produkční agentury Blue Season Art Agency
- CD The Swings - Já bych si rád najal dům (Warner Music)

2000 - 2006
- spolupráce s různými divadly (MD Most, MD Mladá Boleslav, VČD Pardubice) jako hudební dramaturg, hudební režisér, autor hudby a aranžér, lektor zpěvu

1998
- premiérové uvedení kantáty Stabat Mater a písňového cyklu Songs of Innocence and Experience na texty básníka Williama Blakea

 

Další informace

http://www.pritomnost.org

http://www.setkanishudbou.cz/

Inzerce