Skladatelé

Bartošík Zdeněk

22.5.1974—

Externí odkaz

Životopisná data

Zdeněk Bartošík získal hudební vzdělání v oboru skladba na Lidové konzervatoři v Ostravě (Ladislav Kajstura), na Konzervatoři D. Kardoše v Topolčanech (Pavol Procházka) a na Hudební fakultě AMU v Praze (prof. Ivana Loudová).

Získal druhou cenu v Mezinárodní skladatelské soutěži pořádané u příležitosti 100. výročí narození Miloslava Kabeláče a Oliviera Messiaena (za skladbu pro sólový klavír Images). Mezi další ocenění patří druhá cena za Pět miniatur pro klavír a třetí cena za Kaligramy (pro komorní soubor) v A tempo Competition 2008.

Jeho skladby premiérovaly Komorní filharmonie Pardubice, Jihočeská komorní filharmonie a Moravská filharmonie Olomouc, ze sólistů např. Lenka Kozderková (flétna), Markéta Mazourová (bicí), Kateřina Málková (varhany), Alena Fryščáková (flétna), Zdeňka Košnarová (klavír), Jan Dušek (klavír), Jan Keller (violoncello), Ondřej Hás (housle).

Dílo

Sólové

Epigramy pro flétnu (2009)
Images /Hommage a Olivier Messiaen/ pro klavír (2008)
Pět miniatur pro klavír (2006)

Komorní

Fantazie pro flétnu, bicí nástroje a varhany (2009)
Transformace pro flétnu, housle, violoncello a klavír (2007)
Kaligramy pro komorní soubor (2007)
Preludium a coda pro flétnu, violu a fagot (2007)

Orchestrální

Koncert pro flétnu a orchestr (2010)
Serenády pro Petra Voka, pro smyčcový orchestr (2008)
Sinfonietta pro symfonický orchestr (2008)

Ostatní

Barvy pro mužský hlas a klavír (2009)

 

Literatura

Zdeněk Bartošík: Koncert pro flétnu a orchestr, in: Hudební rozhledy 8/2010, s. 50-51 (naps. Miloš Pokora)

Inzerce