Skladatelé

Životopisná data

Skladbu studoval nejprve na pražské konzervatoři (1972-76, u Jana Zdeňka Bartoše) a na přelomu 70. a 80. let na Akademii múzických umění v Praze u Jiřího Pauera (1976-1981). Postupně se etabloval jako skladatelský tradicionalista, kterému se podařilo vytvořit osobitou a posluchačsky působivou, neoromantickou stylovou syntézu. Po studiích se Juraj Filas usadil v Praze a vedle tvorby vyučuje na katedře skladby (profesor) na Hudební fakultě Akademie múzických umění.  Jeho původní zaměření - vystudoval operní zpěv na Pražské konzervatoři a stal se vítězem několika pěveckých soutěží - charakteristicky poznamenalo jeho hudební vyjadřování i v oblasti čistě instrumentální zvýrazněným smyslem pro kantabilitu tónu a silným - až operně pateticky vypjatým - výrazem.

Juraj Filas je autorem téměř stovky skladatelských opusů, které zahrnují skladby symfonické, koncertantní, vokálně instrumentální (kantáty, Te Deum, Requiem, televizní operu), skladby pro velký dechový orchestr a velké množství skladeb komorních.  Filasova hudební témata jsou pregnantně formulována, základ jeho hudebního cítění je tonálně harmonický, vyrůstající z klasicko-romantické tradice evropské hudby 2. pol. 18. až 1. pol. 20. století. 

Píše převážně na konkrétní objednávky, často se jedná o vynikající světové hráče ve svém oboru: např. pro Josepha Alessiho (sólotrombónista Newyorské filharmonie) vytvořil již dvě sonáty a koncert s orchestrem, pro Otto Sautera (jednoho z nejlepších piccolotrumpetistů současnosti) napsal koncert, sonátu a několik dalších skladeb; pro Jamese Gourlayho - předního světového tubistu - napsal rovněž koncertantní skladbu. Obdržel tvůrčí objednávky od světově proslulých instrumentálních souborů - ,,Spanish Brass-Luur Metal" (Žesťový kvintet), dále od trombonového souboru ,,Slokar Quartett" ze Švýcarska, od ,,Zürcher - Oboenquartett" (nyní Aulos Quartett) aj. Napsal též řadu skladeb pro různé mezinárodní interpretační soutěže, především dlužno jmenovat Interpretační soutěž Pražského jara, dále pro soutěže v Riva dell' Garda, v Narbon, v Helsinkách, Guebwiller, Brémách, Ženevě aj. Jeho skladby zazněly na významných festivalech jako je Beethovenfest v Bonnu, ,,Pražské Jaro" v Praze, a na významných světových pódiích jako jsou Carnegie Hall a Lincoln Center, New York, ORF Wien, Tonhalle Zürich, dále v Sankt Gallen, Lausanne, Ženeva, Pařiž, Hon-Kong, Thai-wan, Tokio, Mexiko, Sankt Petersburg, Londýn atd. Jsou nahrány na zvukových nosičích a různými radiovými i TV-stanicemi.

Významná mezinárodní ocenění:

1989 - získal za TV operu "Rakovina vůle aneb Memento mori" prestižní cenu Jakobs-Suchard na mezinárodní soutěži Internationaler Fernseheropern Wettbewerb, Salzburg (Rakousko) .

2008 - Cena Gustava Mahlera (udělena Evropskou unií umění)

Dílo

Komorní hudba

Skladby pro 1 - 2 nástroje

Sonáta pro violu a varhany (1979), ČHF 12' (Prem.: TNT Praha 1982, L. Kyselák - Vla, J. Popelka - Org) 
Sonáta "Amorosa" - pro klavír (1981), r PA 10' (Prem.: TNT Praha 1983, Rudolfinum, M. Langer - Pf) 
Sonáta pro harfu (1986), man. 12' (Prem.: P. Jahodová 1986, Wien, 4. mezinárodní harfový kongres)
"Freska". Sonáta pro varhany (1989), Ed BIM, CD Arco Diva 2000 14'
"Appassionata", sonáta pro trubku piccolo a varhany (2004), Ed BIM, r Radio Deusche Welle 17'
Romance pro trubku piccolo a varhany (2005), Ed BIM, CD autor archív 7'
"De profundis", sonáta pro trombón a varhany (2006), Filas - Service, r ČRo 18'

Dua s klavírem

Sonáta pro violu a klavír č. 1 (1978), CHF, PA, r CR, Studio HAMU 12' (Prem.: Sál Konzervatoře J. Deyla, L. Kyselák-Vla, M. Langer-Pf)
Sonáta pro trubku a klavír (1979), Ed BIM, r Studio HAMU, CD MMC Records 1998 10' (Prem.: Varhanní sál HAMU Praha, V. Rejlek-Tr, T. Víšek- Pf)
Sonáta "Helios" pro housle a klavír (1983), ČHF, r ČRo 17' (Prem.: I. Ženatý - Vl., Milan Langer - Pf., Varhanní sál HAMU 1983)
Elegie pro hoboj a klavír (1985) /neprovedeno/ 7'
"Flautina" pro flétnu a klavír (1985), ČHF, CD Jan Machat 10' (Prem.: J. Riedlbauch - Fl., E. Katmeridu - Pf., Praha SČSKU 1987)
"Les Adieux", sonáta pro klarinet a klavír (1985), ČHF 11' (Prem.: M. Řeřicha, Luzern CH)
Sonáta pro violoncello a klavír (1985), ČHF, CD Music Vars 1997 14' (Prem.: Jiří Hošek - vcl, B. Kronychová - Pf, TNT 1987)
"In memoriam", 2. sonáta pro violu a klavír (1988), Ed BIM 15' (Prem.: J. Pěruška - vla, F. Kůda - Pf.)
Sonáta pro tubu a klavír (1991), Editions BIM, CD autor 15'
"Contrasti", sonáta pro basklarinet a klavír (1994), man., CD autor 12'
"Malá slovenská rapsódia" pro klarinet a klavír (1995), Ed BIM, CD P. Beltramini Profil 9'
"At the End of the Century". Sonáta pro trombón a klavír (1996), Ed BIM, CD J. Alessi Profil 12'
"A Very Short Love Story". Romance pro trubku a klavír (2002), Ed BIM 8' (Prem.: Mezinárodní soutěž PJ 2003, D. Sommerhalder)
"Les Adieux". Romance pro housle a klavír (2003), Ed BIM, r ČRo 8' (Prem.: I. Ženatý - Vl., K. Ženatá - Pf.)
"Adagio" pro trubku piccolo a klavír (nebo varhany) (2004), Ed BIM 5' (Prem.: Zaoceánská jachta Happag-Lloyd 2004, O. Sauter - Tr. picc., Ch. Schmitt - org.)

"Mondfinsternis-Sonate", 2. sonáta pro housle a klavír (2007), Filas-Service Praha 2007 22' (Prem.: S. Hessová - Vl., D. Wiesner - Pf.)

Skladby pro 3 a více nástrojů

"Elegie" pro hoboj, anglický roh, fagot a klavír (1987), CHF, Ed BIM, r CRo 10'
Trio pro hoboj, anglický roh a fagot (1993), Ed BIM, r CRo 26'
"No Comment", kvintet pro dechové kvinteto (1995), Ed BIM, CD Luur Metal Cascavell CH 15'
"Du liebe gute Freiheit", kvartet pro hoboj, tenorový hoboj, anglický roh a fagot /adaptace Tria pro Ob., C.i., Fg./ (1996), CD ZOQ CH Profil 26'
'Rhapsody In Dark Blue', smyčcový kvartet věnovaný památce G. Gershwina (1997), Ed BIM, r CRo 15'
"Portrét času" /"Porträt der Zeit"/, trio pro hoboj, lesní roh a klavír (1998), Ed BIM, r CRo 21'
Romance concertante pro basový trombón a orchestr (1998), Ed BIM 10'
"Satans Opfern" /Obětem Satana/, trombónový kvartet (1999), Ed BIM 11'
"Trio d'Amoure". Klavírní trio v romantickém slohu (1999), Ed BIM, CD Autor archív 33'
"Omaggio a Verdi" , pro dechový kvintet (2003), Ed BIM, r CRo 27'
Klavírní kvintet pro hoboj, anglický roh, tenorový hoboj /nebo 2 anglické rohy/, fagot /nebo violoncello/ a klavír (2003), Ed BIM, CD ZOQ CH, noty autor archív 26'
"Celli, dolci celli", sonáta pro 10 violoncell a 2 kontrabasy (2003), ČF Virtuosi di basso archiv 15'
"A Kiss from the Mother", trio pro housle, violu a violoncello (2004) man. 8'
"Panta rei", trio - sonáta pro trubku, trombón a klavír (2007), Filas - Service 27'
"Úsměvy a slzy" /"Smiles and Tears"/, trio sonáta pro dva klarinety a klavír (2007), Filas - Service 16'

Nástrojové koncerty

"Salamandra immortale". Dvojkoncert pro housle, violoncello a smyčcce (1996), Ed BIM CH, r autor 15'
"Ztracené iluze", koncertantní romance pro basový trombón a orchestr (1998), Ed BIM, r autor 10'
"Ora pro nobis", Koncertantní fantazie pro anglický roh a orchestr (2000), Ed BIM, r ČRo 14'
"Don Quijotte, aneb Autoportrét", koncert pro tenorový trombón a orchestr (200), Ed BIM, r (Marine Symphony Orch. California) autor 26'
Koncert pro eufónium a symfonický orchestr (2002), Ed BIM, r autor archív 15'
Koncert pro trubku piccolo a orchestr (2002), Ed BIM, r Radio Deutsche Well - D (archív autor) 17'
Koncert pro lesní roh a velký dechový orchestr (2005), Ed BIM 15'
Koncert pro tubu a velký dechový orchestr (2006), Filas - Service 15'

Skladby pro symfonický orchestr

"Palpito", symfonické drama (1981), ČHF, r Studio HAMU 14'
1. komorní symfonie (1982), CHF, r CRo 14'
"Le Feste Amorose", 1. symfonie (1984), CHF, r SRo Bratislava, r PA 25'
"La Vampa dell' Amore" 2. symfonie (1985), ČHF,r SRo Bratislava, r PA 30'
2. komorní symfonie (1985),ČHF, o PA 21'
"Popolosa", symfonická předehra (1988), ČHF 12' (Prem.: symfonický orch. FOK, dir. J. Bělohlávek 1989)
Hommage à Dvořák. Novosvětská fantazie (1991), CHF 23'
"Symphonie nach Mass", 3. symfonie (1995), Ed BIM 30'
L'ultimo cavaliere, symfonická předehra (1995), Ed BIM 17'
"Byla cesta", skladba pro kom. orchestr, varhany a tympány (2004) /2 Tr., 4 Cor., org, timp, archi/ 12' (Prem.: Komorní orchestr Berg 2005, Praha)
"Trebbia", symfonická předehra (2006), Galerie Miro 8'

Skladby pro velký dechový orchestr

"Slunce a déšť" pro velký dechový orchestr (1990) 12'
"La cadenza" pro velký dechový orchestr (1990) 9' /Prem.: Cham CH, Chamer Blasorchester, dir. Felix Hauswirth, 1991/
"Ohnivý anděl" pro velký dechový orchestr (1992), Ed BIM, CD autor archív 10' /Prem. Cham CH 1992, Chamer Blasorch., Dir. Michael Schuler/
"Kulhavý osel" /"Der hinkende Esel"/. Feiermarsch (1993) 9'
"Poslední slovanský tanec" /Der Letzter slavische Tanz/ pro velký dechový orchestr (1995), Ed BIM, CD autor archív 9'
"FreundschafftsPolka" pro malý dechový soubor (1996) 6'
"Con brio e con calore" pro velký dechový orchestr (1998) 8'
Koncert pro eufonium a velký dechový orchestr (2003) 15'
Koncert pro lesní roh a symfonický dechový orchestr (2004), Ed BIM 15'
Koncert pro hornu a velký dechový orchestr (2005), Ed BIM 15'
Koncert pro tubu a velký dechový orchestr (2006), Filas - Service 15'

Vokální skladby

La Canzone dell' Amore - vokální drama pro sóla (S, B), sbor, varhany a orchestr na italské texty F. Petrarcy and F. M. Piave (1982), ČHF, r PA 22'
"Poslední sen starého dubu", lyrická kantáta na vlastní text podle pohádky H. C. Andersena pro dětský sbor a orchestr (1983), ČHF, r ČRo 12'
"Jarný zpev" - kantáta pro smíšený sbor a klavír na stejnojmennou báseň M. Rúfuse (1984), ČHF 10'
"Lauretti - altre canzone amorose" - kantáta pro komorní sbor, dvoje housle, violoncello a klavír na verše dvou sonetů F. Petrarcy ze sb. "Il Canzoniere" (1985), ČHF, r CRo 14'
"Krvavé Te Deum", vokální drama pro soprán sólo, sbor, syntetizér, mgf. pás a orchestr na texty Petra Skarlanta a Te Deum laudamus /"Obětem Gulagu"/ (1989), Ed BIM 25'
"La canzone dell'ultimo Addio", komorní kantáta na texty dvou Petrarcových sonetů (1992), ČHF 14'
"La buona morte" pro komorní sbor à capella na sonet F. Petrarcy (1995) 6'
"Requiem - Oratio spei" na text zádušní mše a úryvky z Nového zákona pro S, T, Bar, sbor a velký symfonický orchestr /"Obětem teroristických útoků"/ (2002), Ed BIM 76'
Regina coeli, píseň pro dětský hlas /solo S/, flétnu a varhany (2004), Ed BIM 5'
Veni, Sancte Spitirus à capella /S, T, A, B/ (2005), Ed BIM 5'
Hosanna, pro sbor a komorní soubor (2005) 6'                                                                        

Píseň Šalamounova pro sólisty, smíšený sbor a orchestr (2011) (Prem. 26. 4. 2012, New York, Carnegie Hall)

Ostatní

"Rakovina vůle" aneb "Memento mori", TV opera, autoři libreta: J. Filas, J. Jireš, R. John; Dialogy: Petr Skarlant, scénář: Radek John, režie: J. Jireš (1988), mus. + rec. Zlatý fond ČTV Praha, Interpreti: Soli: E. Jenisová sopr., L. Ludha ten., L. Vele bas, Pražský filh. sbor a Symfonický orch. FOK, dir. O. Dohnanyi (Premiera: Internationaler FernsehernopernWettbewerb, Salzburg 1989). Durata: 55'

Další informace

Notová vydání Filasových skladeb: Některá díla byla už dříve vydávána Supraphonem a Pantonem, během 90. let se stalo jeho téměř výhradním vydavatelem švýcarské vydavatelství Editions Bim (vydali již asi třetinu jeho skladeb).

Inzerce