Skladatelé

Kachlová Martina

15.8.1990—

Životopisná data

• narodila se 15. 8. 1990 ve Zlíně
• v letech 2005 - 2011 studovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor klavír u MgA. Jany Špaňhelové a MgA. Zdeňka Muchy
• tamtéž pobírala soukromé hodiny kompozice u Mgr. Miloslava Bubeníčka a Mgr. et PhDr. Ingrid Silné, Ph.D., dále navštěvovala soukromé hodiny u Prof. Františka Emmerta na Janáčkově akademii múzických umění
• v letech 2009 - 2012 studovala bakalářský stupeň oboru Kompozice u Prof. Františka Emmerta na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, které zakončila skladbou Quattro stagioni - pizza pro smyčcový orchestr
• V roce 2014 ukončila magisterské studium na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u Mgr.art. Lucie Papanetzové, ArtD. (absolventská skladba Bratislavské mosty pro symfonický orchestr).
• od roku 2011 se věnuje také pedagogické činnosti na základních uměleckých školách, kterou zahájila v Brně (klavír, skladba), v níž ve zmíněných oborech dále pokračuje i v Bratislavě

Úspěchy v soutěžích

4. cena v soutěži Generace 2010 (skladba Zatmění slunce - komorní ansámbl)
3. cena v autorské soutěži IX. Mezinárodního festivalu cimbálu (skladba Fialové nebe - tuba, cimbál)


Charakteristika tvorby

Začátky její tvorby sahají do období povinné školní docházky (psaní jednoduchých strofických písní), první skladba je napsána pro klavír, pochází z roku 2004 a je v romantickém duchu. Tento styl se v její tvorbě drží do roku 2007, kdy vzniká skladba Vodní víla. Ta je napsána v impresionistickém stylu až rozšířené tonalitě. Taktéž se autorka seznamuje s dodekafonií a píše krátké skladby pro bicí nástroje, ve kterých později najde zalíbení. V roce 2008 již v jejím kompozičním jazyce převládá atonalita. V roce 2009 se do jejího stylového instrumentáře přidává etnická hudba se zaměřením na střední Afriku a Řecko, začala se také zajímat o rekonstrukce antické hudby. Tyto zkušenosti vyústily do postmoderny, v níž je napsána i její skladba Quattro Stagioni z roku 2012, která klade důraz na nejrůznější struktury a barvy, dále obsahuje recitaci vlastních textů a jako hudební nástroje využívá také kuchyňské spotřebiče. Na jaře roku 2013 vznikl cyklus Tři písně samoty pro sólový zpěv a capella ve stylu hudební performance, která se zařadila mezi autorčiny využívané hudební styly.

Kromě velkých mistrů jako je Bach, Mozart a Beethoven můžeme zařadit mezi skladatele, kteří ovlivnili její tvorbu např. Daria Milhauda, Igora Stravinského, Oliviera Messiaena, Bohuslava Martinů, Luboše Fišera, Klementa Slavického, Františka Emmerta, Philipa Glasse, Steva Reicha, Keiko Abe nebo Mauricia Kagela.

Dílo

- Vodní víla pro flétnu, hoboj, harfa, cimbál a vibrafon (2007)
- Variace na téma Valašská dědina pro klavír (2008)
- Zatmění slunce pro 2 příčné flétny, hoboj, klarinet, 2 fagoty, 4 igelitové pytlíky a marimbu (2008)
- Fialové nebe pro tubu a cimbál (2010)
- Sonáta pro violoncello a basklarinet (2011)
- Quattro stagioni pro smyčcový orchestr, vibrafon, marimbu, klavír, bicí a kuchyňské náčiní (2011/2012)
- Tři písně samoty (na vlastní text) pro sólový zpěv a capella /V opuštěném pokoji-Stíny-V běhu/ (2012)
- Carpe diem, na český text /překlad Z. Žáby přebásnila V. Kubičková, latinský text: Horatius, sbírka Ódy, část XI./ (2013)

 

Inzerce