Skladatelé

Felix Václav

29.3.1929—28.7.2008

Životopisná data

Hudební skladatel a teoretik Václav Felix studoval v době svých středoškolských studií soukromě klavír, violoncello, hudební teorii a skladbu. Po maturitě absolvoval abiturientský kurz při pražské konzervatoři a vystudoval potom skladbu na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě Pavla Bořkovce a Václava Dobiáše (absolutorium 1953). Své vzdělání si doplnil ještě tříletou vědeckou aspiranturou u hudebního teoretika Karla Janečka, získal doktorát filozofie a hodnost kandidáta věd. Byl redaktorem časopisu Hudební rozhledy, tajemníkem Svazu československých skladatelů a od roku 1960 působil pedagogicky na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, od r. 1973 jako docent, od r. 1979 jako vedoucí katedry teorie a dějin hudby, v roce 1985 jmenován profesorem (do důchodu odešel v roce 1989). V létech 1978 až 1989 zastával funkci místopředsedy tehdejšího Svazu českých skladatelů a koncertních umělců.

Václavu Felixovi se dostalo četných uznání a ocenění, mj. obdržel Cenu ministra kultury ČSR (1976), čestný titul Zasloužilý umělec (1978) a Cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (1980).

 

Dílo

Jevištní díla

Nesmělý Kasanova aneb Čím zrají muži, jednoaktová opera buffa (10 sólistů, malý orchestr), libreto Z. Malý, op. 27 (1966), DILIA 49\'
Inzerát, komorní mini-opera pro soprán, alt a klavíristku, libreto Z. Malý, op. 45 (1977), ČHF 23\'
Mariana, opera o 4 dějstvích (12 obrazech), libreto Z. Malý podle novely J. Kozáka (8 sólistů, velký sbor, velký orchestr), op. 61 (1982), DILIA 123\'

Orchestrální a koncertantní skladby

Concerto romantico pro housle, klarinet (nebo violu), harfu a smyčcový orch., op. 2 (1953), ČHF 12\'
Fantazie pro klarinet a symfonický orchestr, op. 9 (1959), EdS 14\'
Koncertantní variace pro symfonický orchestr, op.16 (1962), ČHF, o Panton 110606 16\'
Suita pro smyčcový orchestr (1969), Panton 16\'
Radostná předehra pro velký orchestr, op. 33 (1971 ), ČHF, o Panton 110605 7\'
Concertino F dur pro flétnu a smyčcový orchestr, op. 42 (1976), ČHF
Práce vítězí, slavnostní předehra pro velký dechový orchestr, op. 48 (1977), ČHF, o EdS 1113 2529
Dvojkoncert pro violoncello (nebo basklarinet), klavír a smyčcový orchestr, op. 50 (1978), ČHF , o SU
Symfonické variace na českou rekrutskou píseň pro velký dechový orchestr, op. 53 (1979), ČHF
Romance letního dne pro klarinet a symfonický orchestr, op. 54 (1979), ČHF
II. symfonie pro malý orchestr, op. 59 (1981 ), ČHF, o SU

Vokálně symfonická díla

Pověst o Leninovi, slavnostní oratorium pro tenor, bas, smíšený sbor a velký orchestr na slova arménské lidové poezie, op. 4 (1956), ČHF 40\'

Bitevní pole, cyklus písní pro baryton a symfonický orchestr na slova S. K. Neumanna, op. 10 (1960), ČHF 28\'

Oslavná, kantáta pro spojené sbory a symfonický orchestr, slova J. Poničan, op. 22 (1963, instr. 1973), ČHF 10\'

Odkial k nám prichádzajú mesiace, kantáta pro dětský sbor a malý.orchestr (nebo klavír), slova L. Friedová, op. 26 (1965), Panton

I. symfonie pro ženský hlas a velký orchestr, slova Marie Kudeříková, op. 38 (1974), Panton, o Panton   55\'

Vždycky štědrá, kantáta pro dětský sbor a symfonický orchestr, slova J. Z. Novák, op. 55 (1980), ČHF

Skladby pro klavír a pro sólový nástroj s klavírem

I. Sonatina pro kontrabas a klavír, op. 1 (1951 ), ČHF 15\'
Letní den v pionýrském táboře, tucet klavírních skladeb pro mladé sólisty a ještě jedna na čtyři ruce (1959), SHV 15\'
Sonáta G dur pro violoncello a klavír, op. 12 (1960), ČHF 19\'
I. sonatina pro housle a klavír, op. 20 (1963), Panton, o SU 18\'
Čtyři kusy pro violoncello a klavír, op. 25 (1965), ČHF 12\'
II. sonatina pro housle a klavír, op. 29 (1968), ČHF 19\'
Sonata da requiem pro lesní roh (nebo basklarinet) 20\' a klavír, op. 30 (1969), Panton
3 sonatiny pro klavír, op. 31 (1969), (2.) EdS 24\'
II. sonatina G dur pro kontrabas (violoncello) a klavír, op. 32 (1970), EdS 18\'
Sonata giocosa pro fagot (nebo basklarinet) a klavír (nebo cembalo), op. 40 (1974), ČHF, o EdS 14\'
Sonata lirica pro hoboj a klavír, op. 49 (1978), ČHF 15\'
Sonata capricciosa pro flétnu a klavír, op. 60 (1981 ), ČHF 11\'

Komorní skladby

I. klavírní trio c moll, op. 3 (1955), ČHF 25\'
II. klavírní trio C dur, op. 5 (1956), SNKLHU 13\'
Concerto a tre pro smyčcové trio (housle, viola, violoncello), op. 14 (1961 ), ČHF 24\'
Duo pro housle a violoncello, op. 19 (1962), ČHF 15\'
III. klavírní trio D dur (housle, lesní roh, klavír), op. 15 (1962), ČHF 20\'
Kvintet pro harfu a smyčcové kvarteto \"Pohádka o Sněhurce\", op. 23 (1963), ČHF 19\'
Partita pro 4 zobcové flétny (1965) 12\'
Sonata a tre pro housle, violu a harfu, op. 28 (1967), ČHF, o EdS 20\'
Terzetto pro hoboj, klarinet a fagot, op. 34 (1971), ČHF 11\'
Dechový kvintet op. 35 (1972), Panton, o Panton 16\'
Žesťový kvintet (2 trubky, lesní roh, 2 pozouny), op. 36 (1972), ČHF 11\'
Trio pro klarinet, violoncello a klavír, op. 46 (1977), ČHF, 24\' o SU
Ouartetto amoroso pro dvoje housle, violu a violoncello, op. 51 (1979), ČHF, o SU 24\' 

Písňová tvorba 

Písně \"Do kolečka\", 10 chodských písní pro 2 hlasy, klarinet a akordeon (klavír), (1950), Orbis 15\'
Tkalcovské srdce, cyklus písní pro soprán a klavír (nebo malý orchestr), slova Fr. Semeráková (1952), ČHF, 15\'
Otevřený dům, komorní kantáta pro alt, tenor a klavír, slova M. Florian, op. 13 (1961), Panton, o Panton Chlapci a chlapi, cyklus písní pro bas a klavír, slova M. Holub, op. 17 (1962), ČHF 15\'
Slabikář, cyklus dvojzpěvů pro soprán, alt a klavír, slova M. Holub, op. 18a (1962) 14\'
Nad postýlkou, cyklus písní pro soprán a klavír, slova Zb. Malý, op. 41 (1975), Panton, o Panton 8110 0001 13\'
Písničky štastných dnů, sborník 12 písní pro mládež; 36\' hlas a klavír (1971) Panton
Z májového deníku, komorní kantáta pro soprán, klavír a bicí nástroje, slova J. Vrchotová-Pátová, op. 56 (1980), ČHF, o Panton 

Sbory

Třináct smíšených sborů, slova Ant. Klášterský (1955), Panton

Tři balady pro smíšený sbor a sóla na slova chodské lidové poezie, op. 6 (1957), Panton, o Panton 15\' 110712

Memento, cyklus mužských sborů, slova J. V. Svoboda a M. Florian op. 7 (1959) 14\'

Dcerušce, cyklus ženských sborů, slova J. Ryska, op. 8 (1959), ÚDLUT 13\'

Tátovy písničky, cyklus mužských sborů, slova Fr. Hrubin, D. Kurzová (1959), ÚDLUT 10\'

Našim učitelům, cyklus smíšených sborů, slova J. Ryska (1960), Panton 7\'

Čtyři kosmické písně pro smíšený sbor na slova českých básníků, op. 11 (1960), ÚDLUT, o Panton 8112 0234 11\'

Helenčin svět, cyklus dětských sborů, slova Fr. Hrubín (1960), Panton 10\'

Laskavé ruce, cyklus dětských sborů na slova českých básníků (1962), EdS 6\'

Černá krajina, cyklus mužských sborů, slova V. Závada, op. 21 (1963), ÚDLUT 16\'

Tři mužné sbory, pro mužský čtyřhlas na slova českých básníků, op. 24 (1963), ÚDLUT, o Panton 8112 0191 10\'

Tři větrné sbory pro flétnu a trojhlasý dětský sbor, slova I. Štuka a I. Borská (1967), ÚDLUT 4\'

Päť zvonkových hlasov, dětské sbóry s průvodem zvonkové hry a bubínku ad lib., slova L. Friedová (1969), Opus Bratislava 5\'

Nejkrásnější zem, cyklus ženských sborů, slova Josef Hora, op. 37 (1973), Panton 15\'

Země živá, cyklus smíšených sborů, slova M. Florian, op. 38 (1973), ČHF, o Panton 81120234 11\'

Zahrada nejmilejší, cyklus ženských sborů, slova Jarmila Urbánková (1973), ÚDLUT

Podzimní písničky, cyklus pro dětský sbor a zobcovou flétnu, slova V. Fischer (1976), KP Jirkov 8\'

Široká země, cyklus smíšených sborů, slova Jan Cimický, op. 43 (1976), ČHF 12\'

Zpěvy lesů vod a strání, cyklus ženských sborů, slova S. K. Neumann, op. 44 (1976), ČHF 13\'

Věci, malá kantáta pro dětský sbor a klavír, slova Jiří Schwertner (1977), PKO Olomouc, ÚDLUT 7\'

Letokruh, cyklus pro dětský sbor a sólovou kytaru, slova J. Z. Novák, (1978), ČHF 18\'

Hlad po životě, cyklus smíšených sborů, slova K. Boušek, op. 52 (1979), ČHF 22\'

O zemi, ve které žijeme, cyklus dětských, nebo ženských sborů, slova K. Boušek (1979) 8\'

Zpěvy odvahy a víry, cyklus mužských sborů, slova M. Vlček, op. 57 (1980), ČHF

Zpěvy loučení, cyklus mužských sborů, slova I. Skála, N. Hikmet, D. Kugultinov, J. Urbánková, op. 58 (1980), ČHF, o EdS

Hudebně teoretické spisy Václava Felixe:

Smetanova harmonie, disertační práce (archiv Karlovy university Praha)
Uplatnění principu čisté tóniky v Lisztově Sonátě h moll (Živá hudba, Praha 1973)
Základní harmonické principy u Bohuslava Martinů (Živá hudba, Praha 1976)
Přínos díla Karla Janečka pro hudební analýzu (Hudební rozhledy 1978 - XXXI/6, str. 274-279)
Příspěvek k poznání specifických rysů Janáčkova sonátového slohu (Živá hudba, VII, Praha 1980)
Základní problémy nauky o hudebních formách (Živá hudba VIII, Praha 1983)

Inzerce