Skladatelé

Vyhnálek Ivo

7.3.1930—

Životopisná data

Skladbu studoval na HAMU v Praze u Jaroslava Řídkého. Soukromě se školil též u Aloise Háby. Absolvoval v roce 1954 třívětou Symfonickou fantazií. Od roku 1959 vedl hudební redakci zahraničního vysílání čs. rozhlasu, později přešel do České televize na místo vedoucího hudebního vysílání. Za jeho vedení se realizovaly zajímavé projekty jako inscenace Prokofjevovy opery Hráč či televizní adaptace Antigony od Išy Krejčího v moderní režii Pavla Hobla. Vyhnálek byl také první, kdo orientoval čs. televizi k mezinárodním koprodukčním projektům. Ještě koncem 50. let, na podnět E. F. Buriana, napsal operu o Juliu Fučíkovi na vlastní libreto, jejíž další vysílání bylo záhy po její televizní premiéře zakázáno pro tzv. hudební formalismus (záznam nepovolen). Zásadní změnu skladatelova uměleckého vývoje přinesla emigrace na Západ v roce 1969. V roce 1971 zkomponoval skladbu pro hlas a smyčcový kvartet nazvanou Sententiarum excerpta, v níž osobitě reaguje na nastalou mezní životní situaci (mj. latinské citáty z knihy Job). Usídlil se v Mnichově, kde se intenzívně věnoval práci v německém vydavatelství Filmkunst Musikverlag, jehož se stal vedoucím (80. a 90. léta).      

Dílo

Mandragora, komorní opera o 4 jednáních na vlastní libreto podle Macchiavelliho renesanční komedie (1959), premiéra v D34 (obj. E. F. Buriana)

Reportáž psaná na oprátce, libreto skladatel podle Julia Fučíka (prem. 1964)

Sententiarum excerpta pro baryton a smyčcový kvartet (1964), přepracováno (1971)

Exposition in Apocalypsim Beati Joannis Apostoli pro velký orchestr, sóla /tenor,soprán/ a smíš. sbor (1967)

Inzerce