Skladatelé

Feld Jindřich

19.2.1925—8.7.2007

Životopisná data

Jindřich Feld vyrůstal v muzikantském prostředí, jeho otec byl známým profesorem houslí na pražské konzervatoři a matka byla také houslistkou. Studoval nejprve hru na housle a violu u svého otce, horlivě pěstoval komorní hudbu, ale jeho hlavní zájem se brzy soustředil na hudební kompozici. Skladbu studoval jako hlavní obor na pražské konzervatoři a na Akademii múzických umění v Praze, kde absolvoval v roce 1952. V témže roce získal doktorát filozofie na pražské Karlově univerzitě v oboru hudební vědy, estetiky a filozofie.
Řadu let se živil jako skladatel ve svobodném povolání. Koncem padesátých let postupně získávaly jeho skladby značnou mezinárodní pozornost a od té doby začal dostávat i četné tvůrčí objednávky. Jeho hudba byla stále více provozována v mnohých hudebních centrech světa a kontakt jak s českými, tak zahraničními umělci často autora podněcoval k tvorbě přímo určené těmto interpretům. To je zřejmě také jedním z důvodů jeho převážné orientace k instrumentální hudbě, jak orchestrální tak komorní, která vždy byla hlavním ohniskem jeho skladatelského směřování.
Feldova tvůrčí činnost může být rozdělena do tří období. Prvé z nich odráží skladatelův vztah k tradici evropské a především české hudby, jak je to patrné již na jeho absolventské práci, Koncertu pro orchestr. Ukazuje již autorovy charakteristické rysy: tonální základy jeho harmonie, jasnost formy, smysl pro nástrojovou virtuozitu, živost rytmickou atd. Tyto rysy jsou pak dále rozvíjené především v Koncertu pro flétnu a orchestr (1954), uvedené Jeanem-Pierrem Rampalem a v Koncertu pro violoncello a orchestr (1958). V roce 1956 napsal své zatím jediné scénické dílo, dětskou operu "Pošťácká pohádka".
Druhé období spadá do šedesátých let a je pro autora charakteristické tím, že jeho osobní styl vstřebával svébytným způsobem moderní kompozičně technické metody současnosti (dodekafonii, serielní techniku, aleatoriku atd), což přispělo k výraznějšímu stylovému vyhranění jeho tvorby. Nejdůležitějšími skladbami tohoto období jsou 4. smyčcový kvartet (1965), často hraný Smetanovým kvartetem i mnoha jinými kvartety a v roce 1968 poctěný Státní cenou, dále pak 1. symfonie (1967), provedená Českou filharmonií za řízení Antonia de Almeidy. Další díla tohoto období, která dosvědčují Feldův smysl pro architektonickou proporčnost, efektní instrumentaci, výraznou rytmickou pulzaci jeho hudby apod., jsou kupříkladu Suita pro smyčcový komorní orchestr, uvedená také jako abstraktní balet roku 1963 v Hanoveru v choreografii Yvonne Georgi, nebo Tři fresky pro orchestr, provedené Českou filharmonií, ale také Dramatická fantasie pro symf. orchestr "Srpnové dny", vytvořená na přelomu let 1968-69 jako protest proti sovětské invazi do Československa v roce 1968. Premiéra tohoto díla se konala v jihoaustralské Adelaide v provedení adelaidského symfonického orchestru za řízení dirigenta Henryho Kripse v srpnu 1969 k prvému výročí tohoto brutálního činu.
Třetí období, obsahující tvorbu z let sedmdesátých a osmdesátých, lze považovat za syntézu autorovy tvůrčí činnosti, charakterizovanou výrazovým i obsahovým prohloubením jeho osobního slohu. Přineslo významná díla jako jsou koncerty pro sólový nástroj a orchestr (klavírní, houslový, saxofonový, harfový a další), Smyčcový kvartet č. 5, Saxofonový kvartet, 2. symfonii nebo "Laus Cantus" pro sopránový hlas a smyčcový kvartet, věnované památce J.S. Bacha (1985). Zatím nejzávažnějším a nejrozsáhlejším dílem je však kantáta-oratorium "Kosmova kronika česká" ( "COSMAE CHRONICA BOEMORUM"), na středověký latinský text prvého českého kronikáře Kosmy (+1125), líčící nejstarší děje ranné české historie.
Jindřich Feld ovšem vytvořil mnoho dalších rozmanitých skladeb. Jsou mezi nimi různé skladby pro flétnu (např. Koncertantní fantazie pro flétnu a smyčcový orchestr, napsaná pro "Mezinárodní soutěž J.P.Rampala" v Paříži 1980), ale i pro jiné dechové nástroje, akordeony, bicí nástroje a další soubory různého složení atd. Je nutno připomenout i skladby vokální a řadu instruktivních či drobných instrumentálních skladeb.
V roce 1968 a 1969 působil Jindřich Feld jako hostující profesor kompozice v Austrálii na universitě v Adelaide. Jeho zájem o pedagogickou činnost se projevil i později v Československu, kde vyučoval jako profesor skladby od roku 1972 až do roku 1986 na pražské konzervatoři. Jako host přednášel v roce 1981 a 1984 na Indiana University v Bloomingtonu v USA, přednášel i na dalších amerických univerzitách, jakož i v Dánsku, Norsku, Německé spolkové republice, Francii, Anglii či v r. 1991 v Japonsku. Jindřich Feld obdržel za své skladby řadu cen v různých skladatelských soutěžích v Československu i v zahraničí. Po roce 1989 je činný jako čelný funkcionář v různých výborech a organizacích (např. v Asociaci hudebních umělců a vědců). V létech 1990-1992 převzal funkci šéfredaktora hudebního vysílání Československého rozhlasu.
Nejvýznačnější Feldovy skladby devadesátých let jsou: Smyčcový kvartet č. 6, věnovaný Pražákovu kvartetu, „Quintetto capriccioso"pro flétnu, housle, violu, viloncello a harfu (pro Instrumental Quintet of London) a další. V seznamu jeho děl jsou také skladby pro dechový orchestr, v roce 1998 pak dokončil své nejzávažnější dílo posledních let, Symfonii č. 3 "Fin de siecle" pro symfonický orchestr, po níž pak následovala v roce 2001 Sinfonietta „Pour les temps d´harmonie", vytvořená na objednávku francouzského rozhlasu. Řada děl byla vydána a nahrána na LP a CD deskách různých firem: RCA Victor - BMG Music, PRAGA-Harmonia Mundi, PANTON-Praha, UPBEAT Classics, PAVANE Rec., CRYSTAL Records Inc., VLTAVA-Czech Radio, ABC Classics, RIAX Inc. ad.

Dílo

Orchestrální skladby

Divertimento pro smyčcový orchestr (1950) ČHF 23'
Furiant pro symfonický orchestr (1950), ČHF 4'
Koncert pro orchestr (1951, přeprac. 1957), ČHF 40'
Veseloherní předehra (1953), ČHF 6'
Koncert in C pro komorní orchestr (1957), SHV 17'
Dramatická předehra "Květen 1945" (1960), ČHF 11'
Suita pro smyčcový komorní orchestr (1961), Leduc 14'
Duryňská předehra pro symfonický orchestr (1961), ČHF 10'
Tři fresky pro symfonický orchestr (1963), SHV, o SU, PRAGA-CDM HM (CD) 16'
"Serenata giocosa per orchestra da camera" (1966) EM 11'
1. symfonie pro symf. orchestr (1967) EdS, o SU, Serenus, PRAGA-CDM HM (CD) 21'
Dramatická fantasie "Srpnové dny" pro symf. orchestr (1968-69), PA, o PA, PRAGA-CDM HM (CD) 8'
Komorní symfonieta pro smyčce (1971) EdS 19'
"Partita piccola" pro akordeonový orchestr (1976) Preissler, o Mirasound 9'
Evokace pro akordeonový orchestr a bicí nástroje (1978), Deffner-Preissler, o V. Čuchran (CD) 18'
Serenáda pro smyčcový komorní orchestr (1979), ČHF, o PA 15'
2. symfonie pro symf. orchestr (1983), EdS, o PA 23'
Pohádky H. Ch. Andersena pro akordeonový orchestr (1984), Preissler 22'
Freska pro symf. dechový orchestr (1985) MMB 5'
"COSMAE CHRONICA BOEMORUM", oratorium-kantáta pro sóla, smíšený sbor a symf. orchestr (latinský text, vypravěč s textem v češtině či v jiném jazyku) (1988) ČHF, o ČRo 3 - Vltava 60'
Veselá předehra pro symf. dechový orchestr (1996), EdS 6'
Divertimento pro dechový orchestr (1997) Ludwig Music, o Brolga (CD) 9'
3. symfonie "Fin de siecle" pro symf. orchestr (1994 - 98), EBP 31'
Slavnostní americká fantazie pro symf. orchestr, dechový orchestr, smíšený sbor a saxofon sólo (1999), o Century Records (CD) 8'
Kasace pro smyčcový komorní orchestr (2000) 6'
Koncertantní hudba pro flétnový orchestr (2000), ed. Notissimo 15'
Sinfonietta pro symf. orchestr "Pour les temps d'harmonie" (2001), PA 18'

Koncertantní skladby

Koncert pro flétnu a orchestr (1954) SHV, o SU, CD Association Jean-Pierre Rampal 31'
Rapsodie pro housle a orchestr (1956) SHV, o SU, CD ČRo Radioservis 11'
Koncert pro violoncello a orchestr (1958) PA, o SU, CD ČRo Radioservis   29'
Koncert pro fagot a orchestr (1959), Leduc 18'
Koncertantní hudba pro hoboj, fagot a orchestr (1964), Sonzogo 11'
Sonáta pro flétnu a smyčcový orchestr (pův. verze s klavírem 1957, instr. 1965), Leduc, CD ArcoDiva  18'
Koncertantní skladba pro lesní roh a orchestr (1966), Leduc  6'
Koncert pro hoboj a orchestr (1970), Leduc, CD ČRo Radioservis  16'
Koncertantní suita pro basklarinet, klavír, smyčce a bicí (1972), EM 11'
Koncert pro klavír a orchestr (1973), PA, o PA, CD Serenus 29'
Koncert pro trombón a orchestr (1975) EdS 18'
Koncert pro akordeon a orchestr (1975), Schirmer-Preissler, o V. Čuchran-Pigini (CD) 17'
Koncert pro housle a orchestr (1977) EdS 28'
Koncertantní fantasie pro flétnu, smyčce a bicí (1980) Leduc, o Pavane (CD) 9'
Koncert pro saxofon a orchestr (1980) ČHF, Billaudot, o RIAX (CD) 24'
Koncert pro saxofon a symfonický dechový orchestr (nová instrumentace 1984), Billaudot 24'
Koncert pro harfu a orchestr (1982) ČHF, PA, o SU 25'
Koncertino pro flétnu, klavír a orchestr (1991), Leduc, o Pavane (CD) 27'
Dvě skladby pro violoncello a orchestr (Elegie a Burleska), (1992), PA 9'
Koncertino pro violoncello a smyčcový komorní orchestr (1999), Triga 16'
Americké koncertino pro sopránový saxofon a komorní orchestr (2002), Billaudot 21'
Koncertantní hudba pro flétnu, violu, harfu a smyčce (2005), CD ArcoDiva 20'

Komorní a instrumentální skladby

1. Skladby pro sólový nástroj nebo nástroj s klavírem

Suita pro klarinet a klavír (1949), EBP 10'
Čtyři kusy pro flétnu (1954) Leduc, O World, Record Club, Arbitrium (CD), Vestige (CD) 6'
Dvě skladby pro violoncello a klavír (Elegie a Burleska ) (1954-55), PA, O SU, FHP-F (CD), Přítomnost (CD) 9'
Sonáta pro violu a klavír (1955) ČHF, EBP 18'
Rapsodie pro housle a klavír (1956) SHV 11'
Sonáta pro flétnu a klavír (1957) Leduc, O Columbia-CBS Inc., RCA Victor (CD), Upbeat (CD), Pavane (CD), Cala (CD), Arbitrium Rec. (CD), APOLLON Inc (CD), SUM (CD), Traversieres (CD) 18'
Preludium a toccata pro klavír (1958-59) SHV 6'
Preludium a toccata pro dva klavíry (1960) ČHF 6'
Rapsodie pro varhany (1963), PA, Schirmer 7'
Suita pro akordeon (1965), Hohner, O SU 9'
Koncertní skladba pro lesní roh a klavír (1965) Leduc 6'
Čyři intermezza pro akordeon (1967), Hohner, O Hohner, Eterna 9'
Sonatina pro fagot a klavír (1969) Schott 10'
Sonatina pro klarinet a klavír (1970) Schott 10'
Koncetantní suita pro basklarinet a klavír (a bicí nástr. ad libitum) (1971) EM 11'
Sonáta pro klavír (1972) PA, O PA, Serenus 16'
Sonáta pro violoncello a klavír (1972) Schott 16'
Kontrasty pro flétnu (1973), Schirmer, nyní Edition Tonger 3'
Sonáta pro kytaru (1974) Schirmer, nyní PA 15'
Koncertantní skladba pro akordeon (1974) Preissler, O PA, Hohner 6'
Rapsodická suita pro klarinet (1976) Schirmer, nyní Ed. Tonger 9'
Toccata a passacaglia pro harfu (1976) Schirmer, nyní Ed. Tonger 10'
Elegie pro sopránový saxofon (nebo hoboj) a klavír (1981) Leduc, O Delos (CD), RIAX (CD), 6'
Sonáta pro hoboj (nebo sopránový saxofon) a klavír (1982), Leduc, O Move, ABC Classics (CD), saxofonová verze: RIAX (CD) 16'
Preludium a fuga pro akordeon (1982) Preissler 7'
Koncertantní hudba pro violu a klavír (1983) EdS, nebo pro kvinton a klavír (1988) 10'
Sonáta pro housle a klavír (1985) PA, O PA 19'
Sonatina pro lesní roh a klavír (1989) PA 8'
Sonáta pro altový saxofon a klavír (1989-90) Leduc, O Crystal Rec. (CD), RIAX (CD); Momonga Rec. (CD) 21'
"Partita concertante" pro violoncello (1990), Triga, O PA (CD) 13'
"Introduzione, toccata e fuga" pro flétnu (1991), Leduc, O Vestige (CD) 7'
Rapsodická suita pro altový saxofon (1992), Tonger, r RIAX (CD) 9'
Americká sonatina (Sonatine américaine) pro flétnu a klavír (1995), Leduc, CD ArcoDiva  13'
"Musica capricciosa" pro altový saxofon a klavír (1998), Billaudot 6'
"Fantasia concertante sul tema della Serenata di Ricardo Drigo per ocarina (ossia: flauto piccolo e alto) e pianoforte" - Okarina nebo pikola/altová flétna, (2001), Zimmermann 4'
Vzpomínka na Mozarta pro kouzelnou flétnu sólo ("Erinnerung an Mozart für Zauberflöte solo") (2001), Zimmermann 3'
"Fantasia - Variazioni su un tema di Leonardo de Lorenzo per flauto solo" - Flétna solo (2002), Billaudot, 5'

2. Komorní soubory

1. smyčcový kvartet (1949) 16'
1. dechový kvintet (1949) ČHF 15'
2. smyčcový kvartet (1952) ČHF 21'
Sonatina pro dvoje housle (1953) SHV-EBP, O SU 15'
Komorní suita pro nonet (1960) Leduc, O PA 15'
Trio pro housle, violu a violoncello (1961) PA, O PA (CD) 12'
Duo pro flétnu a fagot (nebo basklarinet) (1962)Leduc 11'
3. smyčcový kvartet (1962) EM 10'
Trio pro flétnu, housle a violoncello (1963) PA, Cd ArcoDiva  11'
Capriccia pro dechový kvartet a kytaru (1964) PA 9'
4. smyčcový kvartet (1965) SHV, o SU, Serenus, PRAGA-CDM HM (CD) 18'
Miniatury pro housle, kytaru a akordeon (1968) Hohner 6'
2. dechový kvintet (1968) EdS, o SU, Serenus 12'
Kvintet pro žesťové nástroje (1970) Leduc, o PA, Crystal 14'
Duo pro dva akordeony (1970) Hohner, o Hohner 6'
Smyčcový kvintet (se 2 violami) (1972) PA 19'
Trio pro housle (nebo flétnu), violoncello a klavír (1972) ČHF, EBP 15'
Pět slohových studií pro smyčcový kvartet, flétnu a harfu (1974) 20'
Koncertantní suita pro bicí nástroje (6 hráčů) (1976) ČHF, EBP, o PA 14'
Malé divertimento pro 4 lesní rohy (1976) ČHF, PA 5'
"Partita canonica" pro 3 trubky a 3 trombóny (1977), Bärenreiter 8'
Epigramy pro pikolu, tubu a harfu (1977) ČHF 7'
Serenáda pro 4 housle (1978) PA 15'
5. smyčcový kvartet (1979) PA, o SU 23'
Hudba pro 2 akordeony (1979), Trio Förlaget 10'
Kasace pro 9 fléten (1980), Zimmermann, o PM (CD) 4'
Koncertantní duo pro 2 flétny (1981) Leduc, o TS (CD) 15'
Saxofonový kvartet (1981) Leduc, o QJYF (CD), Calliope (CD) 26'
Introdukce a Allegro pro akordeon a bicí (1 hráč) (1983), Preissler, O CM (CD) 12'
Kvartetino pro zobcové flétny (1985), Tonger, O SA (CD), Takt records (CD) 6'
"Laus cantus" pro soprán a smyčcový kvartet (1985), ČHF, PA 11'
Sonatina pro flétnu a harfu (1986) Leduc 13'
"Concerto da camera" pro dvě smyčcová kvarteta (1987) ČHF 24'
Trio pro hoboj, klarinet a fagot (1987) PA, o PA 13'
Duo pro housle a violoncello (nebo violu) (1989) Triga, O PA (CD) 14'
Koncert pro saxofon, dva klavíry a bicí (2 hráči) (1992) Billaudot 24'
Kasace pro osm lesních rohů (1993) PA, o Classicprint (CD) 6'
6. smyčcový kvartet (1993) EdS, O PA (CD) 27'
"Trio giocoso" pro klarinet (nebo altový saxofon), fagot a klavír (1994), Billaudot, o MMC (CD) 12'
"Quintetto capriccioso" pro flétnu, housle, violu, violoncello a harfu (1995), Leduc, CD ArcoDiva  18'
Divertimento pro flétnu a kytaru (1996), Tonger, CD ArcoDiva  15'
Kvintet pro saxofon (nebo klarinet) a smyčcový kvartet (1999), Billaudot 17'
"Flautarchia" - Hudba pro flétnu a smyčcový kvartet, (2000), Leduc 12'
Nokturno pro flétnu, housle, violu a violoncello (2002), Billaudot, CD Association Jean-Pierre Rampal  10'

3. Instruktivní a malé instrumentální skladby

Suita sedmi malých skladeb pro housle a klavír (1955) SHV 10'
Kánonické dueto pro 2 housle (1960) SHV 2'
Instruktivní suita pro klarinet a klavír (1960) SHV 5'
Veselé intermezzo pro 3 housle (1962) SHV 1'
Intermezzo pro trubku a klavír (1963) Leduc 3'
Burleska pro hoboj a klavír (1964) Leduc 2'
Scherzino pro klarinet a klavír (1964) Leduc 2'
Miniaturní suita pro 3 housle, violoncello (ad lib.) a klavír (1964) SHV 4'
Tři skladby pro hoboj (nebo flétnu nebo klarinet) a klavír (1966) SHV, Schirmer 6'
Dvě partity pro 2 nebo 3 zobcové flétny (nebo příčné flétny nebo hoboje) (1970), PA 9'
Dvouhlasá partita pro akordeon (1972), Hohner 6'
Malá komorní hudba pro sopránový dechový nástroj, housle, violoncello a klavír (1973), ČHF 8'
Malé capriccio pro flétnu a klavír (1974) Leduc 2'
Barbarský tanec pro kytaru (1974) Schirmer, nyní Edition Tonger 3'
Malé divertimetno pro 3 flétny (1974) Leduc 5'
Malá sonatina pro violu a klavír (1974) EdS 4'
Dva tance pro flétnu a kytaru (1975) Leduc, o Barking Dog (CD) 7'
5 invencí pro 2 flétny (1975) Leduc 7'
Malé preludium pro akordeon (1977) SEMI 2'
"Moment musical" pro akordeon (1979) SEMI 2'
Hračky - tři drobné skladby pro akordeon (1980) EdS 3'
10 skladeb pro dvě kytary (1986) PA 14'
"Tre pezzi" pro saxofon (soprán nebo tenor, alt nebo baryton) a klavír (1989) Edition Tonger 6'
Partita pro tři saxofony (2 altové a 1 tenorový) (1990) Tonger 6'
Hračky - Deset malých skladeb pro akordeon (1997), Jung 10'
"Vivat musica!" Kasace pro soubor zobcových fléten (1998), Tonger 2'
Malá sonatina pro housle a klavír (2003) Billaudot 4´

Vokální skladby

Vojna. Cyklus mužských sborů na slova Fráni Šrámka (1954) 8'
Devět písniček dětem na slova Františka Halase a Josefa Kainara pro zpěv s klavírem (1958, 1964) SHV, O SU (výběr) 9'
Sbory o zvířátkách na slova Františka Hrubína, pro dětský sbor a klavír (1965) SHV 6'
Tři invence pro smíšený sbor (1966), Bärenreiter, O PA 7'
Přišlo jaro do vsi. Cyklus písniček pro děti na lidové texty s doprovodem klavíru (1973) EFO 10'
Posměšky na jména, pro dívčí sbor a malý instrumentální soubor nebo klavír, na slova české lidové poesie (1973), ČHF, Schirmer (angl. verze-slova Jane May) 6'
Malé polyfonie na lidové texty a nápěvy pro dětský sbor a klavír (1974) 12'
Popěvky na 12 měsíců. Cyklus pro dětský sbor se sóly, s doprovodem klavíru, flétny a 2 trubek nebo orchestru na slova Václava Čtvrtka (1977) 17'
"Gloria cantus". Smíšený sbor sbor a capella na latinská slova (1984), Tonger 3'
Posměšky na jména. Smíšený sbor a capella na české lidové texty (1985) 5'
Bajky pro dětský sbor, klavír a zobcovou flétnu na slova Vladimíra Šefla (1986) 10'
Čínské lidové písně pro soprán a smyčcový kvartet na čínská slova (1987) 8'
Zoologická zahrada. Epigramy pro dětský sbor a klavír na slova Vladimíra Šefla (1987) 9'
Rozverné pohádky pro dětský sbor (nebo sólo), klavír, kontrabas a bicí na slova Václav Fischera (1990) 11'
Dvě ukolébavky pro dětský sbor, zobcovou flétnu a klavír na slova Václava Fischera (Bílá ukolébavka, Ukolébavka pro čertisko) (2003) 5'

Scénické skladby

Pošt´ácká pohádka. Dětská opera na námět K. Čapka (1956),  DILIA 60'

Úpravy, transkripce atd.

50 lidových písní a koled pro dvoje housle ve snadném slohu (1964) PA
Vánoční koledy pro dvoje housle (1967) EdS
"Marche militaire de Francois SCHUBERT" (Vojenský pochod Fr. Schuberta), parafráze pro 4 flétny (1978) Zimmermann 2'
Kadence ke koncertu pro violoncello a orchestr Arthura HONEGGERA (1984) Salabert 2'
B. MARTINU - J. FELD: 7 arabesek pro klarinet (nebo flétnu), klavír a bicí nástroje (1 hráč) (1987) Salabert 18'
Paul DUCAS - J. FELD: Ouverture du roi Lear (Předehra krále Leara) podle Shakespeara, pro symfonický orchestr (rekonstrukce partitury 1993), CDM-Les Editions du Chant du Monde, 18'

Další informace

V roce 2006 vydala CD se skladbami Jindřicha Felda pro flétnu (Koncert pro flétnu a orchestr, Nokturno pro flétnu a smyčcové trio, "Musique concertante" pro 24 fléten) Asociace Jean-Pierre Rampal:
ASSOCIATION JEAN-PIERRE RAMPAL, 16, avenue Aubert - F-94300 Vincennes - FRANCE; E-mail: denis.verroust@wanadoo.fr

 

 

 

 

 

 

Inzerce