Skladatelé

Bednařík Radim

1978—

Externí odkaz

Životopisná data

Po maturitě na obchodní akademii začal studovat skladbu na brněnské Konzervatoři ve třídě Radomíra Ištvana, kde v roce 2002 maturoval skladbou Exodus pro dva klavíry. V témže roce byl přijat na HAMU v Praze, na katedru skladby do třídy prof. Ivany Loudové. Bakalářskou kompozicí byl Koncert pro smyčcové a bicí nástroje (2005) a magisterskou prací byla skladba „Strome, kdybys tak promluvil…” – památce Jiřího Ortena (2007). Obě díla premiérovala Filharmonie Hradec Králové v Rudolfinu. Od roku 2005 působí jako učitel hudebně-teoretických předmětů a skladby na brněnské konzervatoři. 

 

Dílo

V kompozici se věnuje zejména instrumentální tvorbě (mimo zmíněné absolventské práce např.: Duo pastorale per oboe e percussioni; Trio pro clarinet, violoncello a klavír; Studie pro dva hráče na bicí nástroje; Solo per basso, Meditace pro varhany ad.) a občas také scénické (např.: Labyrint /FAMU/; Ať kvetou lásky /HAMU/). Na Expozici nové hudby v Brně měla v roce 2015 premiéru jeho skladba pro tradiční nástrojové obsazení smyčcového kvartetu - Hry světla, kvartetní věta zazněla v provedení souboru Miloslav Ištvan Quartett. 

Inzerce