Skladatelé

Emmert František Gregor

19.5.1940—17.4.2015

Životopisná data

Dětství prožil v severních Čechách (v bývalých Sudetech, otec byl německé národnosti). Studovat odešel do Prahy, kde nejprve absolvoval Vyšší hudebně pedagogickou školu (1954-56). Poté studoval klavír (u prof. Lva Esche) a kompozici na Pražské konzervatoři (1956- 1961). Ve studiu skladby pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u prof. Jana Kapra (1961- 65) a v rámci umělecké aspirantury u prof. Miloslava Ištvana (1967- 70). Po skončení aspirantury nastoupil jako odborný asistent pro hudební teorii na JAMU (1970), od roku 1975 vyučoval též hlavní obor skladbu. Roku 1991 byl habilitován na docenta, v roce 2006 jmenován prezidentem republiky profesorem (2. 5.). Skladatelsky se prosadil zejména v oblasti symfonické, komorní a vokální hudby, postupně v jeho tvorbě zcela převážila duchovní inspirace křesťanskou vírou.

Významná provedení:

Vánoční oratorium, 1971 Drážďany
Sluneční země (premiéra 1975, Státní filharmonie Brno, dir. Zdeněk Košler)
Sedmá symfonie (premiéra 1981, SFB, dir. František Jílek)
Motetto Salmo 22 (premiéra 2002, Weimar, prov. Trio pianowo)

Tvé jméno květná dlaň (sv. prem. 5. 11. 2013, Brno, Kostel Nejsv. srdce Páně)

Ocenění

1975 - Krajská cena Leoše Janáčka
1975 - Zvláštní cena SČSKU a ČHF (za skladbu "Zpěvavá krajina")
1985 - Skladatelská soutěž sborových skladeb Jihlava (Maminčiny oči)
1996 - Cena ČRo 3 - Vltava "Berla sv. Vojtěcha"
1998 - Hlavní cena Musica Sacra Brno (za "Proprium Svatodušní")

 

 

 

Dílo

Symfonie

Symfonie č. 1 pro recitátora a symfonický orchestr s užitím básně "Elsa" Luise Aragona, použito rastrové notace Ton de Leuwa (1965) 14'
Symfonie č. 6 "Důl Nelson III" (1974-5), CHF 31'
Symfonie č. 7 (1978-9), CHF 27'
Symfonie č. 10 "Euanggelion" (1985)
Symfonie č. 12 "Veraikon" (1986)
Symfonie č. 16 "Útěcha zarmoucených", pro sólové housle, dvě smyčcová kvarteta a dva komorní orchestry (1990) 16'
Symfonie č. 17 "Osmé zastavení Křížové cesty" (1993) 52'
Symfonie č. 20 "Tři noci sv. Josefa" (1998) 57'
Symfonie č. 21 "Pieta" (2001) 59'
Symfonie č. 22 "Laudate Dominum" (2000) 31'
Symfonie č. 23 "Věčný Jeruzalém" (2004) 99

Orchestrální a koncertantní skladby

Tamango, suita pro smyčce a tympány (1962)
Concertino pro klavír a komorní orchestr (1964), JAMU 18'
Koncert pro housle a orchestr (1965)
Koncert pro violu a orchestr (1965)
Koncert pro klavír a orchestr (1968)
Koncert pro trubku a orchestr (1974)
2. koncert pro varhany a orchestr (1976-77)
Kajícnice, undecimetto pro smyčcové nástroje (1986)

Pro komorní obsazení (1 - 10 hráčů)

Sólové nástroje

Sonáta pro klavír č. 5 (1990)
Sonáta pro violu (1998) 40'
Pět variací pro flétnu (1998) 8'
Sonáta pro klavír č. 7 (1999) 14' noty: archiv HIS
Ajhľa člověk - Ecce homo, symfonie pro sólové housle (2005) 74'
Poslední soud - Musica da violino solo (2006) 25'
Ajhľa člověk - Ecce homo, symfonie pro sólové housle (2005) 74'

Dua

Sonáta č. 2 pro violoncello a klavír (1973)
Sonáta č. 2 pro housle a klavír (1973)
Sonatina cassaziona pro housle a klavír (1974), vyd. NELA, Brno 2003
Sonáta pro lesní roh a klavír (1978)
Romance pro hoboj a klavír (1980)

Tria a více nástrojů 

Hudba pro Ensemble Martinů, pro flétnu, housle, violu, violoncello a klavír (1979), CHF 11'
Trio pro klarinet, violu a klavír (1981)
Trnová koruna, žesťový kvintet (1986)
Smyčcový kvartet č. 6 (1986)
Motetto-Salmo 22 pro barytonový hoboj, violoncello a klavír (2001) 13' 

Vokální hudba

Písně

Pět písní pro sólový alt na básně Otakara Březiny (1969)
Vedra - píseň pro alt, tři lesní rohy, klavír, bicí nástroje a kontrabas na básně Otakara Březiny (1970) 3'
Holubice, pět písní pro baryton a klavír na verše českých básníků (1975-77) 12'
Modlitba k Panně Marii pro soprán, mezzosoprán a capella na poezii P. Kléta (1981)
Přijď, Ježíši pro jednohlasý zpěv a varhany (1983)
Biblické písně. Cyklus osmi písní pro dva soprány a varhany (1986)
Devět žalmů pro soprán a varhany I. a II. (1986)
Z důvěrného zápisníku sv. Bernadetty. 4 písně pro alt, flétnu, housle a violu na slovenský text (1987)
Hvězdo jitřní pro soprán, housle a varhany na poezii Václav Renče (1996) 7
Zvěstování Páně. Pět písní pro soprán, dva mezzosoprány a alt a capella na české texty z Nového zákona (2001) 9'
"L'atome de Jésus-Hostie" d'après la poésie de Sainte Thérese de Lisieux pro soprán, flétnu, altovou flétnu a klavír (2001) 13'
"Psaume 63" na francouzský text pro soprán, flétnu, altovou flétnu a klavír (2001) 9'
Magnificat na francouzský text pro mezzosoprán, klarinet, violu a klavír (2002) 8' 30''
Ani mirach otcha be reach shel aviv, pro mezzosoprán, soprán, flétnu, kytaru a jemné bicí nástroje (hebr. text) na poezii Lenky Žalčíkové (2004)
"Hlas plesania a spasenia", pět písní a dvě intermezza pro baryton, 2 kravské zvonce a housle na texty žalmů archaické slovenštiny (2007) 10

Sbory

Okamžik a věčnost. Tři mužské sbory na texty Robinsona Jefferse, Osipa Mandelštana a Vachta Lindsaye (1969) 10'
Bílé cesty (1973) tři mužské sbory s altovým sólem a varhanami na texty Velemíra Chlebníkova (15min)
Sluneční prudké pochodně  (1973), tři mužské sbory na texty afrických básníků (12min)
Zpěvavá krajina (1974) smíšený sbor se sólem a doprovodem smyčcového kvarteta na text Ivo Odehnala, čtvrttónová kompozice; Prem.:  31.3.1976 Praha, Rudolfinum, sbm. Milan Malý - rozhlasový sbor, Talichovo kvarteto (25min)
Missa (8min) 1980 pro mužský jednohlas a capella na latinský text Svatý Josef dělník  (1982) pro mužský dvojsbor a capella na poezii P .Kléta (10 min.)
Z těch polí vyroste chléb (10min) 1983 tři dětské sbory a capella na texty Františka Petěrky; Prem.: 5.9. 1985 Besední dům Kantiléna - sbm. Ivan Sedláček
Mše na český text (12min) 1983 pro smíšený sbor a varhany
Otče náš  (1984) pro smíšený sbor se sborovými sólisty; Prem.:  8.6.1985 Besední dům, Int. Brněnský akademický sbor - Petr Chromčák (2,5min)
Magnificat 1985 pro smíšený sbor (12min) Prem.: 8.6. 1986 Svatomartinský sbor - Jaroslav Paik, Chrám sv.Martina v Třebíči, další prov.: 10.3.2006 Brněnský akademický sbor, sbm. Katarina Mašlejová, Sál MZM v Brně
Maminčiny oči (1985), tři ženské sbory a capella na básně Jindřicha Hilčra (7min), Prem.: 25.3.1986 v Jihlavě, ženský vysokoškolský sbor při UK v Praze
Česká mše 1985 pro smíšený sbor a cappella, prem.:  18.5.1986 na slavnost Seslání Ducha Svatého (9min), int.: Svatomartinský sbor Třebíč, sbm. Jaroslav Paik
Otče náš (1984) pro smíšený sbor a cappella se sborovými sólisty (12min) /kompozice rozšířena o opakování textů (1986)
Mše (16min) 1986 pro dětský nebo ženský sbor s varhánkami a flétnou s proprii z 29.neděle v mezidobí na český text, prem.:  24.6.2001 Forfest Kroměříž (Eva Polednová -soprán,Sylva Musilová - soprán,Veronika Frajtová -alt,Marie Maňámová -varhany, Lucie Valtrová -flétna)
Ordinárium I (1987) pro jednohlas s varhanami
Ordinárium II (1987) pro jednohlas s varhanami Prem.: 12.3.2001 Chrám sv. Jana Nepomuckého, Starý Lískovec,dir. Petr Janda
Veraikon - Křížová cesta ženy (1987), 14 smíšených sborů a cappella na poezii P. Josefa Koláčka SJ (38 min)
Deus visitavit pleben suan (1989), Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam 7,11-17 (15min) per coro mistro e archi da camera
Hospodine pomiluj ny 1990 pro smíšený sbor a flétnu, Prem.: 25.3.2005 Svatojánský sbor, dir. František Emmert
Páter Noster (1991) coro mistro a cappella na latinský text /kompozice z r.1984 přepracovaná do latiny pro provedení v Itálii/ (2,5min), 2.9.1998 v mikulovské synagoze, dir.Martin Franze
Lazare veni foraz (1993) Sequentia santi Evangelii secundum Joanem 11,1 - 45 pro smíšený dvojsbor s varhanami (38min)
Lunacii sanatio (1996) Sequentia santi Evangelii secundum Marcum 9,13 - 28, pro basové, tenorbasové sólo, smíšený sbor a čtyřruční klavír (25min)
Žalm 118 pro dětský a smíšený sbor mládeže,2 flétny,housle,2 trubky, 2 trombony, tubu a bicí nástroje, Prem.: 26.4.1997 Chrám sv. Augustina v Brně, Pavel Kyncl - dirigent
Propria (25min) 1998 pro K větnou neděli,Zelený čvrtek, Velký pátek a Vzkříšení, pro různá vokální a nástrojová obsazení
Magnificat pro dětský sbor (13min) 1999 prem: 25.12.1999 Chrám sv. Petra a Pavla, Brno; Kantiléna-sborm. Ivan Sedláček (Hana Šrubařová - soprán,
Marika Žáková -mezzosoprán)
Te Deum 2003 - pro dětský sbor,sopránové a mezzosopránové sólo a komorní orchestr nebo varhany na latinský text. (23min) Premiéra: 11.4.2004 Vídeň, int. Kantiléna, dir. Ondřej Kukal (soprán - Hana Šrubařová, alt - Markéta Kubínová)
Nec ego te condemnabo 2004 ("Ani já ťa neodsuzujern") pro alt,4 mužské hlasy a 3 hráče na bicí nástroje; (Jan 8,2-11) (16min) komorní oratorium
Mše na český text pro dětský sbor a komorní orchestr (30min) 2006
Laudate etjubilate 2006 pro smíšený sbor a cappella (10min)
"Anjel Hospodinov" 2007 (16min) Pět smíšených sborů acappella, na texty žalmů archaické slovenštiny:
1.Anjel Hospodinov
2.Plesajte,spievajte
3.Smiluj sa
4.Žízni moja duša
5.Pokrikujme s radosťou 

Kantáty a oratoria

 - Requiem pro smíšený sbor, varhany a orchestr /na památku sedmnáctileté slovenské dívky, která byla zastřelena v Bratislavě r. 1968; český text: Josef Berg, Grace E. Frauensteinová (1969) 30'
- Vánoční oratorium pro dětský sbor, dvě trubky a varhany na texty ze Steyrova kancionálu (1971) 20'
- Sluneční země. Vokální symfonie pro soprán, recitátorku, smíšený sbor a velký orchestr; text: Drang-Tran-Con, vietnamská lidová poezie a vietnamský epos z 18. stol. "Ťi fungam" (1972-3)
- Stabat mater. Oratorium pro sóla, smíšený sbor a velký orchestr (1976-78) 93'
- Ex aquam, et Spiritus sanctus. Oratorium pro sóla, smíšený dvojsbor a orchestr na latinské texty Nového zákona (1995) 104'
- Pašije pro sóla, smíšený sbor, varhany a trubku podle evangelie sv. Marka (1982)
- Qué soy l´immaculada Councepcion /"Jsem neposkvrněné početí"/. Oratorium na text z románu F. Werfla "Píseň o Bernadetě" per soprano drammatico, soprano lirico, mezzosoprano, contraalto, tenore eroico, basbaritono eroico e orchestra (1985)
- Svatý Michal. Kantáta pro mužský sbor /jednohlas/, 3 trubky in C, 3 lesní rohy in F, altový, tenorový a basový trombon, tubu, tympány a varhany na poezii P. Kléta (1986)
- Ex aquam et Spiritus Sanctus. Oratorium pro basové, basbarytonové a mezzosopránové sólo, smíšený dvojsbor a orchestr (1995)

- Tvé jméno květná dlaň. Komorní oratorium pro dětský a smíšený sbor, sóla a komorní orchestr na duchovní poezii Václav Renče ze sbírky "Loretánské světlo" (2013) 

Inzerce