Skladatelé

Dvořáková Markéta

28.4.1977—

Externí odkaz

Životopisná data

Studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě kompozici u Mgr. Jana Grossmanna (1992-93) a Mgr. Edvarda Schiffauera (1993-98), klavír u Mgr. Zdeňka Pěčka (1995-99). Na Janáčkově Akademii múzických umění v Brně byla v kompoziční třídě Leoše Faltuse, absolvovala v roce 2003, na téže škole absolovovala v létech 2004 - 2009 doktorandské studium kompozice u Ivo Medka se zaměřením na multimediální projekty. Pedagogicky působí na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.  

Kurzy:

- 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 - Mezinárodní letní kurzy pro skladatele a perkusionisty Trstěnice (Jeff Beer, Mathias Steinauer, Ivan Nebesný, Mark Pekarski, Jurij Kasparov, Ivo Medek, Martin Smolka...)
- 1999 - Mezinárodní skladatelské kurzy Český Krumlov ( Marek Kopelent, Vinko Globokar, Osvaldas Balakauskas)
- 2001 - Terezínské intermediální léto (Petr Graham, Ivo Medek, Vlastislav Matoušek...)
- 2001 - Ostravské dny nové hudby (Petr Kotík, Christian Wolf, Alvin Lucier, Yves Bosseur, Maria de Alvear)
- 2001 - Werkstatt Graz - "composer in residence"

Soutěže:

- Generace 1993 - 1.cena za skladbu Nech slova za dveřmi pro bas a klavír na báseň Jiřího Ortena „Milostná"
- Generace 1994 - 2. cena za skladbu Svůj život vkládám do Tvých rukou pro žesťové kvinteto
- Generace 1999 - 2. cena za skladbu Nezelený muž pro tenor a klavír na báseň Hanse Arpa „Bei Grünem Leibe" (Mít zelené tělo)
- Generace 2001 - 3. cena za skladbu Concertino pro sopránový saxofon, smyčcový orchestr a bicí
- Generace 2003 - 2. cena za skladbu Chvíle - cyklus atmosfér na verše Jana Skácela pro zpěv, recitaci, flétnu, klarinet, violoncello, klavír a bicí nástroje
- Generace 2004 - 2. cena za skladbu Obnažený plaz pro mužské vokální kvarteto na verše Zdeňka Rotrekla

Festivaly:

1995, 1996, 2001, 2002, 2004 - Mezinárodní festival soudobé hudby s duchovním zaměřením FORFEST Kroměříž (Hledání pro violu a violu; Jak zvonky loretánské; FP 01, Problémy komunikace; Ohně - multimediální projekt; Obnažený plaz, Oživlé automaty)
2000 - Bezručova Opava (Nezelený muž)
2001 - Terezínské intermediální léto (Temptation)
1994, 2000 - Mezinárodní festival Janáčkův máj Ostrava (Nech slova za dveřmi, Nezelený muž)
1995 - 2000 - Hudební současnost, Ostrava (Útržky pro kontrabas a cembalo, Plul oblohou anděl, Nezelený muž, Krátký příběh pro bicí)
2001 - V:NM Festival 2001 Graz (Temptation)
2001 - Werkstadt Graz - composer in residence ("Morgenserenade" pro video a live electronic)
2001, 2003 - Ostrava New Music Days (Concertino, Problémy komunikace)
2002 - Setkávání nové hudby Plus (5. ročník), Brno (Žirafí opera)
2003 - Los Angeles (California State University, Long Beach, California Institut of the Arts)
2003 - 16. Mezinárodní Gegenwelten Festival (in Mannheim, Heidelberg and Bergfeste Dilsberg - koncert skladatelského sdružení Hudbaby, skladby Místa pro klavír a Picture I pro flétnu a pás - premiéra, flétna - Carine Levine)
2003 - Ostrava New Music Days (koncert Ensemble Marijan - problémy komunikace)
2003 - Setkávání nové hudby Plus (6. ročník), Brno (Místa pro klavír)
2004 - Holandsko (Amsterdam, Enschede) - Ensemble Marijan + David Šubík, skladba OT 301)
2004 - Festival „České sny" (Picture I)
2003, 2004 - „Pohyb, zvuk, prostor", Opava (Problémy komunikace, Dva v jednom kole; OT 301)
2004 - Bezručova Opava (Vody, JFO, dir. Petr Chromčák)
2002, 2004 - Bušení na železnou oponu - premiéra operních děl ve Stavovském divadle v Praze (2002 - Žirafí opera, 2004 - operní halucinace v 38 scénách „MrTVÁ", zkomponovaná v týmu s Ivo Medkem)

Ocenění:

2002 - nominace na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku (za Žirafí operu)
2003 - udělení Prémie Nadace Leoše Janáčka za rok 2003 (za výborné výsledky studia na Katedře kompozice a dirigování Hudební fakulty JAMU, za absolventskou orchestrální skladbu Vody a dílo Žirafí opera)
2003 - Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (udělována každoročně pouze pěti studentům vysokých škol České republiky)
2006 - udělena Výroční cena OSA v kategorii "Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby"

Sdružení, soubory:

Markéta Dvořáková je členkou skladatelského sdružení Hudbaby (CD HUDBABY, LOTOS, 2003; CD "Čekám Tě!", Radioservis, a. s. 2009)) a souboru Ensemble Marijan, zaměřujícího se na improvizovanou hudbu a multimediální projekty (další členové jsou Ivo Medek a Jan Kavan). Dále je členkou občanského sdružení Multi-Art, které se zaměřuje na uvádění děl mladých autorů a podporování a vytváření akcí multimediálního charakteru.

Veřejné aktivity:

Od roku 2003 je M. Dvořáková členkou týmu lektorů projektu „Slyšet jinak", zaměřujícímu se na rozvíjení kreativity u dětí školního věku. Projekt volně navazuje na rakouský projekt „Klangnetze" a probíhá ve spolupráci Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci a Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Markéta Dvořáková byla v roce 2004 členkou poroty (spolu s Iljou Hurníkem a Milanem Báchorkem) skladatelské soutěže Základních uměleckých škol „Mladá tvorba".

Prezentace v masmédiích:

Skladby M. Dvořákové jsou uváděny také v Českém rozhlase (skladby Nech slova za dveřmi, Nezelený muž, Vody, Concertino, Problémy komunikace, Picture I), v České televizi (Žirafí opera, MrTVÁ?) i v zahraničních médiích. V květnu 2005 připravila Markéta Dvořáková pro Český rozhlas 3, stanici Vltava, pořad z cyklu „Soudobá hudba z Ostravy" zaměřený na soudobou hudbu pro bicí nástroje.

Významná provedení:

15. 4. 2005 byla uvedena její symfonie "Vody" v Praze v Rudolfinu v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava s dirigentem Petrem Vronským.

Dílo

Výběr ze skladeb:

- Nech slova za dveřmi (1994) pro bas a klavír
- Hledání (1994) pro dvě violy
- Svůj život vkládám do Tvých rukou (1994) pro žesťové kvinteto
- Němý rozhovor (1995) pro vibrafon a bicí
- Jak zvonky loretánské (1996) pro dívčí hlas a smyčcové kvarteto
- Šípková Růženka (1997) pro smíšený sbor na báseň J. Žáčka
- Útržky (1997) pro kontrabas a cembalo
- Plul oblohou anděl (1998) pro bas, vibrafon, klavír a kontrabas na báseň M. Lermontova
- Bígl (1998) pro klavír sólo (vydalo nakladatelství Ritornel, Ostrava, 1998)
- Třikrát o tomtéž (1998) věta pro symfonický orchestr (premiéra 1998, Janáčkova filharmonie Ostrava, dir. Otakar Trhlík)
- Pět vět pro flétnu a basovou flétnu (1999)
- Trio pro hoboj, violu a basklarinet (1999)
- Nezelený muž (1999) pro tenor a klavír na báseň H. Arpa
- Krátký příběh (2000) pro bicí nástroje
- Vzduch, Dva oslové (2000) ženské sbory na básně Ch. Morgensterna
- Will you open to me? pro bicí (2000)
- Žirafí opera (2001) smutná opera o třech obrazech (40´) na stejnojmennou báseň Jacquese Préverta (režie Magdalena Krčková, kostýmy Renata Slámková, scéna Radomír Otýpka, dir. Gabriela Piszkaliková, premiéra 10. 11. 2002 ve Stavovském divadle v Praze v rámci projektu „Bušení na železnou oponu")
- Temptation (2001) pro dva performery a elektroniku (týmová skladba s Ivo Medkem, premiéra na V:NM festivalu v Grazu 25. 5. 2001)
- Concertino (2001) pro soprán saxofon, bicí a smyčcový orchestr (prem. 6. 6. 2001, Brno, Čeští komorní sólisté, um. ved. Ivan Matyáš, sax. Antonín Mühlhansl, dir. Pavel Šnajdr, druhé uvedení 1. 9. 2001, Ostrava, Sólisté Ostravského centra nové hudby, sax. Radek Král, dir. Zsolt Nagy)
- Problémy komunikace (2001) - týmová skladba s Ivo Medkem a Janem Kavanem
- Houpací židle, Zpověď červa, Rýma (2001) ženské sbory na básně Ch. Morgensterna
- Dva v jednom kole (2002) - týmová skladba s Ivo Medkem pro dva hráče na klavír
- Místa pro klavír (2002), premiéra: festival Gegenwelten, 14. 6. 2003
- Ohně (2002) - multimediální projekt (týmová skladba s Ivo Medkem a Janem Kavanem), premiéra na festivalu Forfest 2002
- Vody - symfonie o šesti větách (2002), premiéra 30. 1. 2003, Státní filharmonie Brno, dir. Emil Skoták, další provedení: 16. 9. 2004, festival Bezručova Opava, Janáčkova filharmonie Ostrava, dir. Petr Chromčák; 15. 4. 2005, Rudolfinum Praha, Janáčkova filharmonie Ostrava, dir. Petr Vronský
- Picture I pro flétnu a elektroniku (2003) - premiéra 14. 6. 2003, mezinárodní festival Gegenwelten v Heidelbergu, flétna, Carine Levine, další provedení: Brno, fl. Petra Klementová; 2. 7. 2004, Rájec Jestřebí, festival „České sny", fl. Šárka Čurdová
- TriAir (2003) pro violoncello, harmoniku a dva hráče na klavír (týmová skladba s Ivo Medkem a Janem Kavanem)
- Chvíle (2003) - cyklus atmosfér na verše Jana Skácela pro zpěv, recitaci, flétnu, klarinet, violoncello, preparovaný klavír a bicí (1. Vteřina v lednu, 2. Dávno, 3. Krajina s kyvadly, 4. Chvíle, 5. Poledne, 6. Potom)
- OT 301 (2004) - týmová kompozice s Ivo Medkem a Janem Kavanem
- Obnažený plaz (2004) - cyklus pro mužské vokální kvarteto na verše Zdeňka Rotrekla (1. Obnažený strom, 2. Rozměr, 3. Víra, 4. Plaz), prem. Forfest 2004, Q VOX (Petr Julíček, Tomáš Badura, Tomáš Krejčí, Aleš Procházka)
- Oživlé automaty (2004) - multimediální interaktivní projekt pro 10 „automatů" (zpěvačku, instrumentalisty, tanečnice) a diváky, kteří tyto automaty oživují (premiéra na festivalu Forfest 2004)
- MrTVÁ? - operní halucinace v 38 scénách (2004, týmová opera s Ivo Medkem, libreto podle stejnojmenné divadelní hry Arnošta Dvořáka upravili M. Dvořáková a I. Medek, režie Rok Rappl, video Tomáš Hrůza, dir. Gabriela Tardonová, premiéra 17. 10. 2004 ve Stavovském divadle v Praze v rámci projektu „Bušení na železnou oponu")
- SOUNDSCAPES - (2006, multimediální týmová kompozice pro ensemble Marijan, ve spolupráci s Ivo Medkem, Janem Kavanem, Danem Dlouhým)
- Čekám Tě pro smyčcové kvarteto (2008), CD Radioservis, a. s. 2009

 

 

 

Inzerce