Skladatelé

Dvořáček Jiří

8.6.1928—22.3.2000

Životopisná data

Jiří Dvořáček načerpal svou první hudební zkušenost v bohatém hudebním zázemí své rodiny. Dědeček byl kapelníkem ve Vamberku, jeho otec hrál na housle a flétnu, matka byla zdatná klavíristka. Jeho cesta k hudebnímu umění byla přímá, bez strastiplných oklik. Základy získané v rodném Vamberku následovala studia ve varhanním oddělení Pražské Konservatoře (1943 - 1947). Po dvou letech, kdy se živil jako varhaník a hudební učitel ve Vrchlabi a Slaném, byl přijat v roce 1949 do kompoziční třídy J. Řídkého a později V. Dobiáše na pražské HAMU. Promoval (1953) Symfonií pro velký orchestr, která vyvolala značný ohlas díky vysoké úrovni zvládnutí skladatelského řemesla. Jiří Dvořáček poté zůstal jako učitel na HAMU až do roku 1989 (od roku 1979 jako profesor a vedoucí katedry kompozice). Vedle jeho skladatelských a učitelských aktivit stojí za zmínku jeho obětavá organizační práce ve Svazu českých skladatelů a koncertních umělců a v Českém hudebním fondu, jehož byl předsedou (až do roku 1990). 
Jako skladatel je Jiří Dvořáček úzce spjatý s hlavním proudem vývoje české klasické hudby 20. století, přičemž kladl důraz na zachování tonálního hudebního zázemí. 

Dílo

Symfonická a vokálně symfonická díla 

Koncertantní suita pro velký orchestr (1962), CHF 23'
Ex Post. Symfonická věta pro klavír a orchestr (1963), PA, r PA 11'
Quattro Episodi. Symfonietta (1971), SU, R SU 20'
Žiju a zpívám. Kantáta pro sóla (mez., ten.), smíšený sbor, recitaci, dětský sbor a smyfonický orchestr na verše J. Kříže, B. Brechta, V. Nezvala, V. Lindsaye, J. Preverta, K. Tomáška, J. Nohy (1978), CHF, r SU 36'

Písně

Jitřní monology. Tři písně pro baryton a klavír (nebo malý soubor) na poezii Vlastimila Maršíčka, Jiřího Havla a Karla Šiktance (1959), PA, r SU 12'
Také mnou žije Amerika! Písně na verše Langstona Hughese, pro ženský a mužský hlas, trubku a klavír (1966), PA, r PA 16'
Prstýnek z trávy. Čtyři písně pro soprán a klavír na verše J. Urbánkové (1972), PA, r PA 14'

Sbory

Z deníku vězně. Pět smíšených sborů na verše Ho Či Mina (1960), CHF 13'
Nové jaro. Čtyři lyrické zpěvy pro sólový soprán a ženský sbor na slova H. Heine, Jana Slabého, Karla Šiktance a S. K.Neumanna (1962), CHF, r PA 12'
Mobilizace. Cyklus pro mužský sbor na slova básně Fr. Halase (1966), PA, r PA 16'
Zpěv rodné zemi. Čtyři smíšené sbory na verše Josefa Hory (1968), CHF, r PA 8'
Otázky. Smíšené sbory na slova Viléma Závady, Otokara Fišera a Ivana Javora (1969), CHF, r PA 7'
Evrgrýn, pro mužský sbor a tři sólové hlasy (tenor,baryton, bas) na verše Ch. Baudelaira, H. W. Longfellowa a V. Nezvala (1974), CHF, r PA, r SU 15'
Dětské zpívání na pokračování. Pro dětský sbor a cappella na verše V. Dvořáčkové (1975), CHF 9'
Píseň. Smíšený sbor na verše J. Urbánkové (1977), CHF 3,5'
Ó lásko. Ženský sbor na verše J. Urbánkové (1978), CHF 4'
Jarní hrátky pro děti a noneto s verši Dagmar Ledečové (1981 ), CHF, r PA 14'

Klavír sólo

Etudy pro klavír (1959), PA 6'
Sonatina di bravura, pro klavír (1960), ČHF 10'
Slzy. Devět impresí pro klavír (1992), CD "Přítomnost - česká hudba 20. století", P 1998 (výběr, hraje Monika Knoblochová)

Komorní hudba 

Sonata capricciosa pro housle a klavír (1956), SU 25'
Invence pro pozoun a klavír /nebo malý orchestr/ (1961), PA, CHF 10'
Meditace pro klarinet a bicí nástroje (1964), PA 12'
Tři miniatury pro dvě trubky a pozoun (1966), SU 3'
Pět malých sól pro trubku s dopr. klavíru (1969), SU 9,15'
Hudba pro harfu (1970), PA, r PA 9'
Due per duo. Dvě ronda pro lesní roh a klavír (1970), CHF, r PA 10'
Miniatury II. Pro dvě trubky a trombón (1972), SU 7'
Dialogy pro flétnu a klavír (1973), CHF, r PA /také pozdější verze s basklarinetem/ (1977)     8'
Kvintet pro žestě  - dvě trubky, lesní roh, trombón, tuba (1973), CHF, r PA 8'
Hudba pro violu a klavír (1976), SU, r SU 13'
Sonáta pro trubku a klavír (1977), PA, r PA 16'
Sonáta pro varhany (1979), CHF, r PA 16'
Sonáta pro akordeon (1979), CHF, r PA 13,5'
Tema con variazioni per trombone e pianoforte (1980), PA, r PA 8'
Pražské proměny. Dechový kvintet (1981), ČHF 16'
Improvizace pro varhany (1982), ČHF, r PA 6'
Hra klarinetu s klavírem (1982), ČHF 7'

Hudebně dramatická díla 

Ostrov Afrodity. Opera o 3 aktech na vlastní libreto podle stejnojmenné hry Alexise Parnise (1967), DILIA, o SU - výňatky 70'

 

Inzerce