Skladatelé

Dušek Jan

11.6.1985—

Externí odkaz

Životopisná data

Vzdělání:

1991 - 1996 Základní škola, Ústecká ulice, Česká Třebová
1996 - 1998 Gymnázium Česká Třebová
1998 - 1999 Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 
1999 - 2005 Konzervatoř Teplice /klavír, skladba/
2004 - 2009 Akademie múzických umění, katedra skladby (studium skladby - doc.Hanuš Bartoň)
2010 -  pokračuje v doktorandském studiu na HAMU

Interpretační kurzy:

Červenec 2003 - Mistrovské klavírní kurzy Jihlava - prof. Irina Ossipova (Konzervatoř Moskva)
Březen 2006 - Mistrovská klavírní akademie Výmar(DE) - Cyprien Katsaris (koncertní klavírista, Francie)

Ocenění:

2002 - Concertino Praga - Čestné uznání (obor komorní hra spolu s klarinetistou Petrem Kubíkem)
2004 - 26.Mezinárodní klavírní soutěž Bedřicha Smetany - Čestné uznání I.stupně ve II.kategorii (do 20let)
2004 - Soutěžní přehlídka konzervatoří - Čestné uznání III.kategorie
2006 - Generace 2006 - I.cena za skladbu "... již za sedm dnů sešlu na zemi déšť..."
2007 - Generace 2007 - I.cena za skladbu "Gradace pro varhany"
2008 - NuBerg 2008 - cena veřejnosti za skladbu "Chalomot jehudi'im"
2009 - Cena Gideona Kleina (za "Chalomot jehudi'im")
2010 - 2. cena v Soutěži pro mladé umělce vyhl. Městskou částí Praha 1 /za melodram "Pražský chodec"/

 

 

 

 

 

Dílo

Skladby pro sólový klavír

Monology (2007)
7 etud pro klavír (2002)

Skladby pro sólové nástroje

Obraz I. pro housle (2001)
Obraz II. pro hoboj (2008)
Obraz III. pro bicí nástroje (2009)
Scherzo-sonáta pro sólovou flétnu (2005) - nahr. CD "Luminiscence", Monika Duarte Štreitová - flétna
Gradace pro varhany (2007) 

Komorní skladby

Komparace pro čtyři hráče na bicí nástroje (2004/5)
Ignorationes (6 miniatur pro bicí nástroje) (2002)
Sextet pro dechové nástoje (1-1-1-2) a klavír (2002)
Sonáta pro harfu a klavír (2005)
... již za sedm dnů sešlu na zemi déšť... (Org., Quartet) (2005)
Chorál pro varhany a bicí "Hommage à Petr Eben" (2009)
Chodci bez tváří pro flétnu, klarinet, violu a klavír (2006)
Sonáta pro housle a klavír (2007)
Sonáta pro violu a klavír (2009)
Suita pro drnkací nástroje (Arp., Chit., Cemb., Vcl.)

Skladby vokální

Dozpěv (cyklus) pro soprán a mezzosoprán a capella (2005)
Pět písní na Shakespeara pro baryton a klavír (2006)
Píseň pro soprán, hoboj a klavír (2009)
Chalomot jehudi'im pro soprán, dechový a smyčcový nástroj a smyčcový orchestr (5-4-3-3-1) (2008)

Skladby pro sbor

Tři písně Šalamounovy pro mužský sbor a capella

Skladby orchestrální

Symfonie "Stonehenge" pro velký orchestr (2004) 3 (3/Picc.) - 2 - C.i. - Cl.Es - Cl. B - Cl.basso. - 2 - Cfg. ; 4 - Tr.picc. - 2 - 2 - 1; Timp. - Batt. - Arp. - Pft./Cel. - Org. - 12-10-8-6-4)
Symphonietta pro orchestr (2003) 2-1-2-2; 0-2-1-0; Timp. - Batt. - Pft. - 6-5-4-3-1
Tři symfonické obrazy pro velký orchestr (Maccabeus - Ghetto - Kaddish) (2003) 3 (3/Picc.) - 3 (3/C.i.) - 3 (3/Cl.basso) - 3; 6-6-4-2; 2 Timp. - Batt. - Arp. - Pft. - 16-14-12-10-8
Trochu deště mezi zuby pro recitátora a orchestr (2009) 2 (2/Picc.) - 2 (2/C.i.) - 2 (2/Cl.basso) - 2 (2/Cfg.); 4-2-2-0; Timp. - Batt. - Arp. - 8-7-5-4-3
Persony (balet) pro komorní orchestr (2008/9) 1-1-1-1; 0-1-0-0; Perc.(Timp. e Batt.); Pft.; 5-4-3-3-1

Skladby koncertantní

Koncertantní fantasie pro klavír, marimbu a orchestr (2006) 2-2-2-2; 2-2-2-0; Timp. - Batt. - Marimba solo - Pianoforte solo - 10-8-6-4-3
Koncert pro hoboj a komorní orchestr (2009) Oboe solo - Arp. - Cel./Cemb. - Batt. - Archi (8-6-5-4-3)

Filmová hudba

11. listopadu, hudba k filmu M. Badera (2008)
Le ballet mécanique, hudba k němému filmu F. Legéra (2007)
Hungry Hearts /Hladová srdce/, hudba k němému filmu (2009)
Dítě ghetta, hudba k němému filmu D.W.Griffitha z roku 1910 (2010)

Studie, články

- Dušek, Jan: Hudba v českém hraném filmu - kompoziční postupy skladatelů české filmové hudby, vyd. nakladatelství Triga pro AMU v Praze, Praha 2011, 1. vyd.
- Dušek, Jan: Počátky konvencionalizace asociativní filmové hudby v české filmové tvorbě, in: Hudba a multimédia. Sborník studií, vyd. nakl. Triga pro AMU v Praze, Praha 2010

Inzerce