Skladatelé

Semerák Oldřich

25.10.1932—

Životopisná data

Skladatel Oldřich Semerák navštěvoval v letech 1948 - 52 průmyslovou školu ve Zlíně (tehdy Gottwaldov) s praxí v továrně. Brněnskou konzervatoř absolvoval v roce 1958 u Josefa Smékala (hra na pozoun), kompozici studoval u Františka Suchého. V létech 1966-7 byl externím posluchačem UJEP v Brně (katedra hudební vědy), v roce 1967 přestoupil na Akademii múzických umění v Praze, kde studoval skladbu u Emila Hlobila, hudební teorii u Karla Janečka a estetiku Jaroslava Zicha (studia dokončil v roce 1971). V sezóně 1960/61 byl členem orchestru opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, od roku 1961 působil jako vedoucí sekce pozounů v Karlovarském symfonickém orchestru (do roku 1973). Pak se zaměřil na pedagogickou činnost (stal se nejprve zástupcem /1973/, později ředitelem /1977/ LŠU Karlovy Vary - Bohatice. Současně pedagogicky působil na Plzeňské konzervatoři, od roku 1977 se stal profesorem skladby a hudebně teoretických předmětů na Pražské konzervatoři (do 2010, 1983 - 1990 jako zástupce ředitele). 

Oldřich Semerák je od mládí společensky angažovaným tvůrcem, po roce 1989 dva roky byl předsedou obnoveného Sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost, kde byl i šéfredaktorem bulletinu Rytmus. Autorsky spolupracoval na publikaci Komenia "Netradiční cesty hudebního a výtvarného umění 20. stol." a v edici Pražské konzervatoře je autorem textů Nauka o hudebních formách a Kompoziční metody 20. století. Od roku 1966 byl členem Svazu českých skladatelů /později vstoupil do normalizačního SČSKU, od roku 1990 je členem Společnosti českých skladatelů při AHUV/. Od roku 1987 je členem mezinárodní umělecké agentury The International Council of Fine Arts Deans se sídlem v New Yorku. 

Dílo

Výběr ze skladeb

Orchestrální skladby

- Miniatury pro orchestr (1962)

- Symfonie č. 1 (1970) a č. 2 (1971) pro velký orchestr

- Mládežnické leporelo, suita pro symfonický orchestr (1972)

- Polkeuse pro symfonický orchestr (1973)

- Preludio eroico pro symfonický orchestr (1974)

- Osvobození - pochod pro dechový orchestr (1973)

 

Skladby pro 1 - 2 nástroje

- Barokní dvojhlasá invence pro dva nižší nástroje (1955)

- Malá suita pro klavír (1956), n ČHF

- Romantické variace pro trombón (fagot) a klavír (1957), n PA, ČHF

- Sonata gioiosa pro housle a violoncello (1965)

- Sonáta pro klavír (1968),n ČHF

- Sonáta pro akordeon (1984), n PA, ČHF

 

Skladby pro 3 a více nástrojů

- Preludium, kánon a fuga pro flétnu, hoboj, klarinet a fagot (1958)

- Tři fugy pro žestě (1961)

- Komorní hudba pro pět hráčů (1965)

- Dialogue des timbres (1965), n ČHF

- Smyčcový kvartet č. 1 (1969), n ČHF

- Kammermusik II für Groep 69' (1972), n ČHF

- Komorní hudba III pro šest hráčů (1974), n ČHF

- Smyčcový kvartet č. 2 (1974), n ČHF

- Žesťový kvintet (1978), n ČHF

- Trialogy pro flétnu, violoncello a klavír (1980), n ČHF

- Quintetto semplice (1983) 

- Hudba pro kvarteto /flétna, housle, viola, klavír/ (1983), n ČHF

- Tři věty pro saxofonové kvarteto (1986), n ČHF, o PA

 

Vokální skladby

- Vějíř Boženy Němcové, tři písně pro vyšší hlas a klavír na slova Jar. Seiferta (1957), n ČHF

- Tři lidové písně pro ženský sbor, flétnu a klavír (1972)

- Říkanky pro děžtský sbor a klavír (1974)

- Pozdrav zemi, smíšený sbor na slova K. Fleissiga (1976), n ČHF

 

 

 

 

Inzerce