Skladatelé

Douša Eduard

31.8.1951—

Životopisná data

1969 - 71 studium hudební vědy na FFUK v Praze.
1972 - 77 vystudoval skladbu na AMU v Praze (u V. Dobiáše a J. Dvořáčka)
1974 - účastnil se skladatelských kurzů pořádaných L'Accademia Musicale Chigiana v Itálii
1978 - 79 postgraduální studium hudební teorie (AMU v Praze)
1976 - 86 pracoval jako pedagog hudební teorie na Deylově konzervatoři v Praze
1992 - 95 učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze
1986 - /dosud/ vyučuje na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.)
1995 - /dosud/ vyučuje na Pražské konzervatoři (hudební teorii a skladbu)
2006 - jmenován docentem v oboru Hudební teorie a pedagogiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Ve své kompoziční práci se věnuje zejména instrumentální tvorbě, ale jeho tvorba zasahuje i do žánrů hudby scénické, užité a populární (mj. více než 140 scénických hudeb pro rozhlas, sletová hudba, hudba k dokumentárním filmům). Věnuje se též hudbě pro děti. Ve své publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na českou hudbu 20. století a problematiku hudební pedagogiky. Je členem správní rady Nadace OSA a Společnosti skladatelů při Asociaci hudebních umělců a vědců. Soustavně pracuje organizačně i editorsky ve výboru Sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost. V roce 2001 založil spolu s kolegy z Pražské konzervatoře sdružení pro soudobou hudbu Collegium 2001. Ve svých skladbách vychází z modernistického kompozičního stylu 20. a 30. let minulého století (B. Martinů, I. Krejčí, P. Bořkovec) a často je píše přímo "na tělo" jednotlivým interpretům, např. pro houslistu Jaroslava Svěceného, trumpetistu Vladimír Rejlka nebo M. Laštovku, Panochovo kvarteto, Apollon-Quartett, Saxofonové kvarteto Bohemia, pro svoji ženu, klavíristku Evu Benešovou, violoncellistu Vladana Kočího ad.

Dílo

Orchestrální a koncertatní skladby

Musica per archi (1974), n ČHF
Rapsodická ouvertura pro velký orchestr (1976), n ČHF
Concertino pro trubku a orchestr (1979), n ČHF, r ČRo
Variace na barokní téma pro smyčcový orchestr (1982), n ČHF, o SU
Koncert pro čtyři saxofony a orchestr (1993), ČHF, CD Oliverius Records 1995
Podzimní kolonáda (1987), n ČHF
Melodia - Gioia. Partita pro komorní orchestr (1990), r ČRo
Tři koncertní kusy pro housle, kytaru, akordeon a smyčce (2001)
Hommage a L. J. pro komorní orchestr (2002)
Concerto piccolo pro housle a orchestr (2006)

Pro sólový nástroj

Sonata - fantasie pro klavír (1978), ČHF
Sonáta pro varhany (1980), n ČHF, r ČRo
Sportovní momentky pro kytaru (1986), ČHF
Fantasia concertante pro kytaru (1987), ČHF
Koncertní hudba pro violoncello sólo (1998), n Český rozhlas
Návraty - fantasie pro klavír (1993/2006), r ČRo
Sonatina concertante pro akordeon (1999), Editio Rondo, CD Radioservis
Sonata brevis, pro akordeon (1999), r ČRo
Sonata drammatica, pro klavír (2001), r ČRo
Introdukce a gigue pro klavír (2006), CD Radioservis

Pro 2 - 9 nástrojů

Suita piccola pro tubu a klavír (1980)
Rapsodická věta pro klarinet a klavír (1981), n Český rozhlas 2002
Fantasia romantica pro housle a klavír (1987), n ČHF
Dialog pro hoboj a klavír (1989), n ČHF, r ČRo, CD „Setkání 2000"
Sonatina giocosa pro flétnu a klavír (1989), CD Collegium 2001 „Duo BeNe"
Črty pro flétnu, hoboj, housle, violu a cembalo (1991)
Malá psí suita pro žesťový kvintet ()
Introdukce a tři fugy pro saxofonové kvarteto (1996), CD Arco Diva 2005 „Přítomnost IV"
Pezzo concertante pro hoboj a klavír (1997)
Uno per quatro pro flétnu, hoboj, kytaru a violoncello (1998), r ČRo
Smyčcový kvartet „Lamentationes" /jednovětý, věnován památce malíře Mikuláše Medka/ (rev. 2004), r ČRo, noty Český rozhlas - vydavatelství a nakladatelství (R 204)
Introdukce a tango pro housle, kytaru a akordeon (2000)
Suita scenica pro dvoje housle (2001)
Čtyři jazzové studie pro violu a akordeon (2002)
Duetti pro dvě trubky (2002)
Ad honorem puritatis - fantazie pro trubku a varhany (2002), r ČRo
Letní jazzatina pro sopránový saxofon a klavír (2004)
Suita ve starém slohu pro dechové nástroje (2006)
Vivat Airdale! Koncertní suita pro hoboj, violoncello a klavír (2007)
Sonáta pro violoncello a klavír (2007), (premiéra 23. 4. 2008 v Praze, na koncertu Přítomnosti v Palffyho paláci)
Musica per gioia pro hoboj, violoncello a klavír (2007)
Tempus ante, tempus post I. a II. pro flétnu, basklarinet a klavír (2009)

Písňové cykly, kantátová a sborová tvorba

Radovánky - sedm dětských sborů, text V. Maršíček, KD Jirkov
Písničky pro kmotřičku.... (čtyři pohledy na smrt) pro baryton a klavír (2001), r CRo
Školní kolotoč - cyklus dětských sborů, text P. Cmíral, r ČRo
Ave Maria pro soprán, trubku a varhany (2002), r ČRo
Síla myšlenky. Kantáta na text inauguračního rektorského projevu Mistra Jana Husa v r. 1409 (2002), r CRo
Malí sportovci - písničky pro dětský sbor, text J. Brukner, n Musica viva, Aš

Tvorba pro rozhlas

Jak v Kocourkově stavěli školu - dětská miniopera, libreto autor podle povídky E. Petišky (1985)
Dialogy o lásce - kompozice pro zpěvačku, recitátora, 3 kytary a bicí, text F. G. Lorca (1988)
Noc na svatého Nikdy. Rozhlasová hudebně poetická montáž, text K. Šiktanc (1990)

Pedagogická a instruktivní tvorba

Miniatury. 10 přednesových skladeb pro klavír (1971), Panton
Sonatina pro klarinet a klavír (1979), Panton, r ČRo
Tři malé suity pro kytaru (1980), m ČHF, Panton
Divertimento č. 1 pro dva klarinety a fagot (1981)
Divertimento č. 2 pro dva klarinety a fagot (1982), n ČHF
Sonatina pro kontrabas a klavír (1986)
Trochu jinak - skladby pro čtyřruční klavír (2000)

Další informace

Muzikologické práce

- Douša, Eduard: „Tvorba pro děti a mládež českých autorů v letech 1945-95", dizertační práce (FFUK v Praze)

- Přehled dějin hudby 20. století (Učební text Pražské konzervatoře) (2003)

- Řada článků a studií v různých sbornících a časopisech (Hudební věda, Rytmus, Hudební výchova, Hudební rozhledy,)

Inzerce