Skladatelé

Domažlický František

13.5.1913—29.10.1997

Životopisná data

Skladatel a violista František Domažlický (do r. 1945 používal rodné příjmení Taussig) dosáhl prvých veřejných úspěchů ve třicátých letech jako amatérský hudebník - houslista, trumpetista, harmonikář, kapelník i skladatel. V roce 1935 získal 1. cenu v soutěži o nejlepší trampskou písničku a v témže roce začal studovat hudbu u prvého kvalifikovaného učitele - houslisty Otto Šilhavého, žáka Otakara Ševčíka. Za 2. světové války byl František Domažlický vězněn v Terezíně, kde složil několik písní a sborů a Píseň beze slov pro smyčcové kvarteto. Pak následovaly transporty do koncentračních táborů Osvětim, Schwarzheide, Oranienburg a nakonec zařazení do jednoho z pochodů smrti. Po válce si své hudební vzdělání doplnil na pražské Akademii múzických umění, kde absolvoval houslové oddělení u Františka Daniela v roce 1955. Skladbu studoval na téže škole zprvu u Jaroslava Řídkého a po jeho smrti u Emila Hlobila, u něhož absolvoval v roce 1960 Symfonií pro velký orchestr. Od roku 1950 byl houslistou, později violistou v několika souborech, z toho 15 let ve Filmovém symfonickém orchestru. Hudební jazyk Františka Domažlického se vyznačuje bohatou chromatikou, zakotvenou v pevném tonálním základě, svobodně se rozvíjející melodií v rámci přehledné formy, a výrazným rytmem. Jeho hudba je psána v dosti tradičním, pozdně romantickém duchu, tak aby uspokojovala estetické potřeby co nejširšího okruhu posluchačů i samotných interpretů. Nálada skladby je vždy v souladu s povahou zvuku použitých nástrojů, přičemž převažuje výrazová harmoničnost, přecházející na jedné straně do radostného výrazu, na druhé straně do tklivě lyrických pasáží, které bývají občas vystřídány hudbou mužně energetickou až dramatickou. Takový charakter měla Domažlického hudba již od doby jeho vysokoškolských studií, kdy vznikly jeho první úspěšné skladby jako Serenáda pro smyčce D dur, 1. dechový kvintet či Koncert pro hoboj a orchestr. Pro tyto i některé další skladby je charakteristické, že jsou přístupné i amatérům a studentům, kteří je s oblibou uváděli na domácích i zahraničních pódiích. K interpretačně náročným skladbám patří jedna z mála explicitně programních skladeb v Domažlického tvorbě - symfonický obraz pro violoncello a orchestr Jaro rytíře d'Artagnana, který ve fantazijně uvolněné rondové formě líčí vybrané epizody ze slavného Dumasova románu Tři mušketýři, přičemž některé zvukomalebné efekty, znázorňující např. šermířský souboj, jsou současně zajímavými instrumentačními nápady. Úspěšná premiéra s Reine Flachot se uskutečnila ve Francii, další provedení byla s Janosem Starkerem v USA a v Československu s Janem Šircem. Tvořit hudbu pro potěšení z ní samé a touto cestou lidem zpříjemňovat život, to bylo Domažlického životní „Krédo", nejpřesvědčivěji ztvárněné v symfonickém obrazu Jaro rytíře d'Artagnana.

Dílo

Skladby pro jeden až dva nástroje

Duetto pro dvoje housle op. 2 (1953), SU
Duetto pro dva klarinety op. 3 (1953), ČHF, Harmonia
Romance pro klarinet a klavír op. 8 (1953), SU, Harmonia
Tři skladby pro housle a klavír op. 24 (1957), ČHF, Panton
Polní kvítí. Suita pro hoboj a harfu op. 31 (1962), též pro smyčce a harfu, ČHF
Pět bagatel pro violu a klavír op. 41 (1969), ČHF
Sonáta pro trubku a klavír op. 49 (1979), ČHF, Panton, Editio Bärenreiter (EBP)
Duetto pro dvě kontrabasové tuby op. 53a (1983)
Sonáta pro trombón a klavír op. 58 (1985)

 

Skladby pro tři až čtyři nástroje

Píseň beze slov pro smyčcové kvarteto (1942), /též pro smyčcový orchestr/, ČHF 12'
Šest národních písní pro dvoje housle a violu op. 13 (1954), SNKLHU
Trio pro housle, violoncello a klavír op. 34 (1963-64), ČHF
Trio - sonáta pro housle, marimbu a kytaru op. 59 (1985)
2. smyčcový kvartet op. 32 (1962-63), ČHF 14'
Komorní hudba pro housle, violoncello, basklarinet a kytaru op. 38 (1966), ČHF 13'
Hudba pro čtyři saxofony op. 54 (1983), ČHF 12'
3. smyčcový kvartet op. 57 (1984) 15'

 

Skladby pro pět a více nástrojů

1. dechový kvintet op. 23 (1956), ČHF
2. dechový kvintet op. 39 (1967), ČHF
Koncert pro dechový oktet (2 hoboje, 2 klarinety, 2 lesní rohy a 2 fagoty) op. 45 (1973), ČHF
Žest'ový kvintet (2 trubky, lesní roh, trombón a tuba) op. 56, ČHF
3. dechový kvintet op. 73 (1990) 9'
Ragtime I, II, pro dechový kvintet op. 73a (1990) 5'

 

Vokální skladby

Píseň máje pro mužský sbor (komp. v Terezíně, 1942/43) 5'
Sloky lásky. Cyklus písní na slova Štěpana Ščipačeva pro střední nebo vyšší hlas a klavír op. 14 (1954)
České písně, pro tři ženské hlasy nebo ženský nebo dětský sbor a smyčcové kvarteto op. 17 (1955), ČHF
Písně na slova Jana Pilaře, pro střední hlas a klavír op. 21 (1955-56) 8'
Písně pro střední hlas a klavír na slova Aloise Volkmana (1989-90) 8'
Balada o stromu, pro zpěv s dopr. klavíru nebo varhan na slova Jaroslava Marka op. 70 (1990) 7'

 

Skladby pro symfonický orchestr

Suita pro orchestr op. 26 (1959-60), ČHF
Habanera pro symfonický orchestr (1955), PA (Schott)
Symfonie pro velký orchestr (1962), ČHF
Ouvertura piccola pro orchestr op. 42 (1970), ČHF, o SU

 

Skladby pro smyčcový orchestr

Serenáda D dur, op. 16 (1954), ČHF
Divertimento, op. 29 (1962), ČHF
Prskavky. Suita pro smyčcový orchestr op. 30 (1963), ČHF
Suita danza, pro smyčcový orchestr nebo pro nonet (čtyři saxofony a žesfový kvintet) nebo 2 akordeony nebo 2 housle a klavír op. 52 (1982), ČHF, část "Foxtrott" pro klavír na 4 ruce, vyd. PA

 

Koncerty pro dechové nástroje

Koncert pro hoboj a smyčcový orchestr op. 25 (1958), ČHF 24'
Koncert pro trombón a orchestr op. 35 (1964), ČHF 14'
Koncert pro lesní roh a orchestr op. 43 (1971 ), ČHF, SU, o SU 16'
Koncert pro fagot a orchestr op. 44 (1972), ČHF, PA 19'
Koncerf pro flétnu a smyčcový orchestr op. 48 (1976 až 77), ČHF, PA 18'
Koncerf pro klarinet a smyčcový orchestr op. 50 (1980 až 81), ČHF 16'
Koncert pro kontrabasovou tubu a smyčcový orchestr op. 53 (1983), SU, ČHF 13'
Koncert pro trubku a orchestr op. 60 (1986) 15'
Koncert pro altový saxofon /in Es/ a orchestr op. 65 (1988) 15'

 

Koncerty pro smyčcové nástroje

1. koncert pro housle a velký orchestr op. 28 (1961 ), ČHF 24'
Koncert pro violu a orchestr op. 36 (1965-66), ČHF, PA 19'
Jaro rytíře d'Artagnana. Symfonický obraz pro violoncello a symfonický orchestr op. 40 (1968), ČHF, o PA 19'
2. koncert pro housle a smyčcový orchestr op. 47 (1975), SU 22'
Koncert pro dvoje housle a smyčcový orchestr op. 51 (1981-82), ČHF 15'
Concerto rustico per contrabasso ed archi op. 55 (1983), ČHF 13'

 

Instruktivní skladby

Con moto pro housle a klavír (1969), SU 3'
Malá taneční suita pro malý komorní orchestr op. 57 (1965), ČHF 14'
Sen mládí, pro 3 zobcové flétny, 2 housle, violoncello a klavír (1971), ČHF, SU 7'
Sonatina pro tubu a klavír op. 75 (1991) 13'

Inzerce