Skladatelé

Životopisná data

Ondřej Adámek skládá symfonickou, komorní, vokální a elektroakustickou hudbu. Pracuje s předními choreografy současného tance. Ve svém hudebním jazyce spojuje prvky současné hudby s transformovanými prvky hudby vzdálených kultur. Ve svých skladbách také kombinuje jednoduchost s důkladným propracováním zvukových barev. V nynějším období ve svých skladbách využívá zpodobení lidského dechu a tepu.

Studoval skladbu na Pražské konzervatoři a AMU (profesor Marek Kopelent) a později na pařížské konzervatoři  CNSMDP (profesoři M. Stroppa, G. Reibel, F. Durieux, Marc-André Dalbavie), kde studoval též elektroakustickou kompozici (L. Cuniot, L. Naon, Y. Geslin, T. Mays).

Ocenění:

1. cena Métamorphoses - Musique et Recherche 2004 (Belgie) za skladbu "Cercle des Rythmes Vitaux" (elektroak. skladba)
1. cena IMEB - Bourges 2003 za skladbu "un Souffle, une ombre, un rien" (elektroak. skladba)
1. cena Métamorphoses - Musique et Recherche 2002 (Belgie) (za stejnou skladbu)
1. cena Maďarského rozhlasu za skladbu "Souffle, Pouls, Lumie`re" (10 hráčů+elektronika)
1. cena Musica Nova 2002 za skladbu "St?epy z Kibery" (elektroakustická skladba)
1. cena «Generace 1998» za skladbu "Rozostřování" (pro dva klavíry)
1. cena «Generace 1996» za skladbu "Vcházím do vlnných vod" (smyčcový orchestr)
2. cena «Generace 2000» za skladbu "Třepot....Return" (komorní hudba)
2. cena «Generace 1999» za skladbu "Les Touches" (hudba pro ansámbl)
2. cena «Trstěnice 1998» za skladbu "Slavnost prvního paprsku" (4 bicí nástroje)

Dílo

1. Instrumentální skladby

Karakuri - Mechanická loutka (2014) pro hlas a komorní soubor
B-low Up (2009-10) pro 17 nástrojů
Noise (2009) pro 27 nástrojů
Rybí kosti (2006-7) pro soubor bicích nástrojů
Třepot křídel pro okteto a prostor
Falling Dreams (2006) pro symfonický orchestr
Dusty Husty Hush (2006-7) pro symfonický orchestr
Gamelang‘s Glare (2006) pro symfonický orchestr
Éclats de Gamelan (2005) pro symfonický orchestr; premiéra: 19.6. 2005 centre Acanthes, Metz, Orchestre National de Lorraine, dir. Jacques Mercier
Rapid Eyes Movements (2005) pro smyčcový kvartet a elektroniku; premiéra: 8.4. 2005 v IRCAMu v Paříži (také verze pro smyčcový kvartet bez elektroniky)
Sinuous Words (2004) skladba pro 20 hráčů, premiéra: 19.11. 2004 v Montréalu, Nouvel Ensemble Moderne (také verze pro 15 hráčů nebo pro komorní orchestr)
Night in Daylight (2004) pro 20 hráčů a elektroniku, premiéra: v lednu 2004 na CNSMDP v Paříži (také verze pro 12 hráčů a elektroniku nebo pro komorní orchestr a elektroniku)
Danse Méchanique (2003) pro 6 hráčů (klarinet, lesní roh, 2 hráči na bicí nástroje, kontrabas, preparovaný klavír); premiéra v září 2003 v Českém centru v Paříži
Gouttes, petites Gouttes / Kapky, kapičky (2003) pro 18 hráčů; premiéra: v únoru 2003 na CNSMDP v Paříži
Ombres qui passent.... (2001) pro šest hlasů na vlastní text
Inflexion (2001) pro dva saxofony; premiéra na ICE festivalu v Chicagu v červnu 2004
Doteky / Les Touches (2001) pro 9 nástrojů (flétna, klarinet, 2 bicí nástroje, cembalo nebo preparovaný klavír, housle, viola, violoncello, kontrabas)
Rituál tance (1999) pro 4 hráče na bicí nástroje
Rozostřování (1999) pro 2 klavíry
Osamělá Sadness (1998) pro 2 klarinety, vyd.: Nakladatelství a vydavatelství Český rozhlas

2. Instrumentální skladby s vokální složkou

Körper und Seele pro speciální zvukový nástroj vyvinutý skladatelem, video, sbor a orchestr (2014), text: Sjón (obj. SWR pro festival Donauschingen Musiktage)
Karakuri - poupée mécanique (2011) pro ženský hlas a ansámbl na vlastní text (Prem.: 16.3.2012, Ircam, Opéra Théatre, Lyon, France)
Polednice pro sbor a orchestr (2013), text: Karel Jaromír Erben, objednávka mezinárodního festivalu Warszawska Jesien
Kameny pro sbor /do 24 hlasů/ a orchestr /16 nástrojů/ (2014), obj. Ensemblu Intercontemporain
Silent Touches (2005) pro baryton a 5 nástrojů na vlastní text (pozoun, housle, violoncello, klavír, bicí nástroje)
Třepot......Return (2000) pro soprán, klarinet, basklarinet, violu a klavír. Text: Petr van de Kamp a Daniel Soukup

3. Elektroakustické skladby:

Cercle des Rythmes Vitaux (2003) - premiéra: 15. ledna 2004 v Bruselu (Petite Théâtre de Mercellis)
Passing by..... (2004)
Střepy z Kibery (2002)
Un Souffle, une Ombre, un Rien (2001) - premiéra v březnu 2001 na CNSMDP v Paříž

4. Hudba pro divadlo a tanec:

2002 projekt UNESCO, tvorba představení Abila - současný tanec a elektroakustická hudba, příprava a premiéra v Nairobi - Kenya, choreograf Opiyo Okach
1999 hudba k pantomimě divadla Alfréd ve dvoře, představení "Tunel - Sprcha"
1997 hudba k pantomimě divadla Alfréd ve dvoře, představení "Pohyblivý Kabinet - Pygmejův sen"
1996 hudba k představení DAMU Dios

5. Hudba k filmu:

1998 - trikový film M. Bergmannové Schodiště (FAMU)
1997 - animovaný film M. Procházkové Bibliofil (FAMU)

6. CD projekt:

1998 - «Polychoralum» - skladby pro hlas a nástroje tradiční hudby, vyd.: Multisonic a.s.

Další informace

Kontakt:

E-mail: ondrejadamek@yahoo.com

Inzerce